Obec Soběšovice

Vítejte na oficiální webové prezentaci

datum:

13.12.2017

svátek má:

Lucie

Aktuality

16. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice

Aktualita ze dne 4.12.2017

se  bude  konat  ve  středu  13. prosince 2017 od  17:00 hod.  v  zasedací  místnosti  Obecního  úřadu v Soběšovicích.  Všichni občané jsou srdečně zváni.

Návrh programu zasedání :

1.  Návrh programu jednání ZO
2. Návrh zapisovatele ZO
3. Návrh složení návrhové komise pro přípravu usnesení ZO
4. Návrh ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání ZO
5. Zpráva o plnění úkolů z minulého zasedání ZO
6. Zpráva o činnosti rady obce za období od minulého zasedání ZO
7. Projednání zápisů výborů kontrolního a finančního
8. Rozpočtové opatření č. 6/2017
9. OZV Obce Soběšovice č. 4/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,   
     přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10. Charita Český Těšín – Žádost o příspěvek
11. Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady
12. Investiční akce na rok 2018
13. Návrh poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
14. Rozpočet obce na rok 2018
15. Termíny jednání Rady obce Soběšovice a zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice pro rok 2018
16. Volba přísedících u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro volební období 2018 – 2022
17. Žádost o odkup části pozemku p. č. 310/2 v k. ú. Horní Soběšovice
18. Diskuse a připomínky
19. Návrh usnesení zastupitelstva obce
Závěr.

 


Adventní koncert

Aktualita ze dne 4.12.2017

Adventní koncert v místním kostele „Navštívení Panny Marie“ uspořádá ZUŠ Leoše Janáčka z Havířova ve čtvrtek 21. prosince v 17,00 hodin.  Nenechte si ujít jedinečnou předvánoční atmosféru!


Koledy z věže

Aktualita ze dne 4.12.2017

Koledy z věže budou znít na Štědrý den od 14:30 hodin.  Pojďme společně vychutnat čas sváteční pohody! Vánoční punč zajištěn !!!


Pronájem obecního bytu

Aktualita ze dne 22.11.2017

Podmínky pronájmu obecního bytu o velikosti 2 + 1

Obec Soběšovice nabízí pronájem obecního bytu o velikosti 2 + 1 v budově

Nová Husarůvka v 1 nadzemním podlaží na adrese Soběšovice č.p. 10

 Podlahová plocha bytu:     64,9 m2, z toho:

-          vstupní hala          11,6 m2

-          obývací pokoj         17,9 m2

-          ložnice                    14,1 m2

-          kuchyně                  13,6 m2

-          komora                      1,8 m2

-          koupelna                   4,2 m2

-          WC                            1,7 m2

Minimální nájemné za jeden měsíc:

4.000,-

Měsíční záloha za poskytované služby:

Vodné a stočné:                 300,- Kč

Elektrická energie:           800,- Kč

Vytápění a teplá voda:   1.000,- Kč

Při podpisu nájemní smlouvy nutno složit kauci ve výši dvou měsíčních nájmů.

Prohlídka bytu po telefonické domluvě na tel. č. 558 404 550 – 551

Zájemci o pronájem uvedeného bytu zašlou/doručí vyplněnou „Nabídku žadatele o pronájem obecního bytu“  s nabízenou cenu bez zálohových plateb, viz Příloha č. 1, na adresu Obecního úřadu Soběšovice, Soběšovice čp. 10, nejpozději do pátku 22. prosince 2017 do 11 hodin.

Smlouva o nájem bytu bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s případnou možností prodloužení.

 Podmínky pro žadatele:

-          v den uzavření smlouvy musí žadatel (nájemce) dovršit 18 let věku

-          trvalé bydliště v obci Soběšovice minimálně 1 rok

-          žadatel nebo jeho manžel/ka nesmí mít dluh vůči obci Soběšovice

-          žadatel doloží doklad o bezdlužnosti od finančního úřadu, potvrzení o bezdlužnosti od zdravotní pojišťovny a Okresní správy sociálního zabezpečení

Hodnotící kritérium:    – nejvyšší nabídnutá cena v Kč

O nájemci rozhodne Rada obce Soběšovice, v případě shodných nabídek rozhodne losem.

 

Příloha č. 1.:  Nabídka žadatele o pronájem obecního bytu - Přílohu č. 1 naleznete zde


Našel se pes

Aktualita ze dne 6.11.2017

Informace naleznete ZDE- odchycený pes


Obec Soběšovice
Obec Soběšovice
vytvořil AiNeuron s.r.o.
Obec Soběšovice
Obec Soběšovice