Obec Soběšovice

Vítejte na oficiální webové prezentaci

datum:

25.02.2017

svátek má:

Liliana

Aktuality

Cestovatelská přednáška – Tajuplná Afrika

Aktualita ze dne 22.2.2017

Kulturní a sportovní komise Rady obce Soběšovice pořádá cestovatelskou přednášku Tajuplná Afrika, a to dne 28.2.2017 od 17,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice.

Bližší informace ZDE.


Program Kina Svoboda Těrlicko

Aktualita ze dne 20.2.2017

Program kina :


Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu Nová Husarůvka čp. 10

Aktualita ze dne 6.2.2017

Obec Soběšovice vyhlašuje v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích (obecní zřízení) v platném znění, na základě usnesení Rady obce Soběšovice

záměr pronajmout

nebytové prostory v objektu Nová Husarůvka čp. 10 na pozemku p. č. 371 v k. ú. Horní Soběšovice od 1. dubna 2017 a to:

komerční prostory v 1. NP (bývalá pošta), o celkové výměře 63,3 m2. Součástí je WC a umyvadlo. Vstup do prostor je z hlavní vstupní haly nebo z rampy, parkování u objektu. Dále je možné využít za úplatu WC ve vstupní hale.

Platba záloh na energie se skládá z částek na:

-         vytápění 1000 Kč/měsíc,

-         voda 100 Kč/měsíc,

-         elektrická energie není součástí plateb-nájemce řeší individuálně

minimální výše nájmu bez zálohových plateb je ve výši 1700 Kč/měsíc + DPH.

Prostory jsou vhodné pro podnikání v oblasti služeb nebo kanceláře. Nejsou určeny jako herna nebo výrobna zatěžující okolí hlukem.

Možnost prohlídky prostor je stanoven na pondělí 20. února v 16 hodin.

a) termín pro podání nabídek: do 1. března 2017 do 15.00 hod.

b) obálky s nabídkou označit : – levý horní roh: „Pronájem – PROSTORY Nová Husarůvka“ – NEOTVÍRAT“ – pravý horní roh: „Jméno a adresa zájemce“

d) bližší informace ohledně záměru poskytne: starosta Obce Soběšovice, telefonní číslo: 724 178 724, emailová adresa: starosta@sobesovice.cz

Obec Soběšovice si vyhrazuje právo zrušit záměr pronájmu bez udání důvodu.


Počet obyvatel v obci k 1.1.2017

Aktualita ze dne 6.2.2017

Počet obyvatel přihlášených k trvalému pobytu v obci Soběšovice   k 1.1.2017

Celkový počet obyvatel je    888,  z toho žen  - 463 ,  mužů – 425

 


Klub důchodců v Soběšovicích, únor 2017

Aktualita ze dne 1.2.2017

  • 28. 2. 2017 v úterý, od 15 hod. v DPS, společenské aktivity
  • 23. 2. 2017 ve čtvrtek od 15 hodin, výbor v DPS

Obec Soběšovice
Obec Soběšovice
vytvořil AiNeuron s.r.o.
Obec Soběšovice
Obec Soběšovice