Obec Soběšovice

Vítejte na oficiální webové prezentaci

datum:

17.01.2021

svátek má:

Drahoslav

Sbor dobrovolných hasičů

Velký elán, vytrvalost, pochopení a nadšení byly vlastnosti prvních zakladatelů dobrovolných sborů hasičů. Jejich úsilí bylo zaměřeno k rozvoji hasičských ideálů jak na úseku boje proti ohni, tak na úseku osvěty a kultury. První dobrovolný hasičský sbor byl založen roku 1864 ve Velvarech. Postupně byly zakládány další české hasičské sbory. Hasičský sbor v Soběšovicích byl založen v roce 1926 a v té době získal asi 50 členů. Po celou dobu své existence hasiči pomáhají obyvatelům obce a lidem z nejbližšího okolí, ať už se jednalo o hašení požárů tak i pořádáním kulturních akcí.

V současnosti má obec Soběšovice zhruba 850 obyvatel, z toho je 87 členů sboru, který se skládá z 58 dospělých a 29 dětí. Tito členové se ve svém volném čase, kromě zdolávání požáru a jiných živelných pohrom v obci aktivně zapojují také do jiných činnosti sboru jako pravidelné tréninky, soutěže , pořádání plesů, zábav a mnoho dalšího. Velmi důležitou činnosti sboru je příprava mladých hasičů, kde se děti učí spoustu dovedností nejen hasičského charakteru, jako střelba, vázaní uzlů , utužování fyzické zdatnosti a samozřejmě práce z hasičskou výzbroji. Tyto dovednosti pak prezentují v celo republikové soutěži nazvanou „Plamen“ .

Z členů sboru dobrovolných hasičů je vytvořena jednotka sboru dobrovolných hasičů obce ( JSDHO) , která je zařazeni do integrovaného záchranného systému České republiky jako jednotka požární ochrany 5 kategorie. ( JPO 5 ) . Jednotka má v současné době 13 členů, z tohoto počtu jsou 3 členové zařazeni ve funkci „velitel družstva“ a 3 členů vykonává funkci „strojník, řidič“. Ostatní členové jsou zařazeni v jednotce ve funkci hasič, zdravotník, pilař.

Dobrovolní hasiči vykonávají veškerou činnost v rámci svého volného času a bez nároku na odměnu. Baví je pomáhat lidem, zvládat a často podstupovat nebezpečné a zátěžové situace, pracovat na své fyzické kondici, získávat dovednosti z oblastí, se kterými se v běžném životě většinou nesetkávají. Také tvoří skvělou partu lidí, kterým jde o stejnou věc a kteří spoléhají jeden na druhého.

EU MMR ČR
Moravskoslezský kraj
Obec Soběšovice
Obec Soběšovice
vytvořil AiNeuron s.r.o.
Obec Soběšovice
Obec Soběšovice