Usnesení

1. zasedání Rady obce Soběšovice dne 13. 11. 2002

 

I.   Rada projednala  a bere na vědomí:

1.   Kontrola úkolů, trvá: 76/7,78/1,84/8,84/14,84/15, 87/9, 90/18, 91/15, 92/19, 98/2, 98/7, 98/8, 98/11, 98/15, 99/1, 99/2, 99/7, 99/14, 99/16.

2.   Obecní úřad, Stavební úřad Lučina: územní rozhodnutí o dělení pozemků p.č. 488/25 v k. ú. H. Soběšovice.

3.       Česká  pošta, s. p., Sadová 2379, Frýdek-Místek: požadavek potvrzení zajištění  úkrytu zaměstnanců pobočky ČP Soběšovice.

4.       ČR-Okresní úřad Frýdek-Místek, RRR, Palackého 115: rozhodnutí o odvolání proti dělení pozemku p. č. 391/8 v k. ú. Pitrov – zamítnutí.

5.       CK JUHÁSZ a.s., Masarykova 752, 735 14  Orlová-Lutyně: žádost o vyjádření ke změně stavby před dokončením - rekonstrukce objektu č. e. 021 dle předložené projektové dokumentace.

6.       ARKO, s.r.o., Poděbradova 61, 702 00  Ostrava 1: žádost o stanovisko ve věci příjezdové cesty a vodovodní přípojky k RD Ing. Vladimíra Hladíka.

7.       P. Libor Teper: ohlášení drobné stavby – výměna pletiva na oplocení pozemku k RD.

8.       P. Anna Wrublová: návrh na poskytnutí – rozšíření dávky (služby) sociální péče – pečovatelské služby obce.

9.       PRO AQUA spol. s r.o., Fryštátská  9/64, 733 01  Karviná-Fryštát: nabídka odkupu akcií společnosti SmVaK Ostrava, a.s.

10.   Soukromé osmileté gymnázium, s.r.o., 28. října 1598, 738 02  Frýdek-Místek: žádost o bezplatné uveřejnění informací o škole ve zpravodaji obce.

11.    P. Jan Hromek, Žermanice č. 5: žádost o předběžný souhlas s pronájmem objektu pohostinství „Nová Husarůvka“ za účelem přihlášení k odběru elektrické energie.

12.   SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu – listopad 2002 včetně žádanek.

13.   Návrh na jmenování předsedů a členů komise sociální, kulturní a stavební a životního prostředí.

 

II.  Rada ukládá :

1.   Odpovědět České poště, s. p.  Sadová 2379, Frýdek – Místek na požadavek potvrzení zajištění úkrytu zaměstnanců pobočky České pošty Soběšovice.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

2.    Podat žádost předsedovi Pozemkového fondu v Praze o vydání pozemku p. č. 391/8 v k. ú. Pitrov.

Zodp.: starosta, Guziurová

3.        Odpovědět na žádost CK Juhász a. s. dle schválení.

 

Zodp.: starosta, Guziurová

4.        Odpovědět na žádost ARKO, s. r. o. dle schválení.

Zodp.: starosta, Guziurová

5.        Vydat rozhodnutí na rozšíření pečovatelské služby pro p. Annu Wrublovou dle návrhu.

Zodp.: starosta, Guziurová

6.        Navrhnout na příští jednání zastupitelstva obce prodej 35 ks akcií SmVaK Ostrava, a. s.  firmě PRO AQUA spol. s r.o., Fryštátská  9/64, 733 01  Karviná - Fryštát.

Zodp.: starosta, Popovičová

7.        Zajistit bezplatné zveřejnění inzerátu Soukromého osmiletého gymnázia, s. r. o., 28. října 1598, 738 02  Frýdek – Místek ve zpravodaji obce.

Zodp.: Guziurová

8.     Vydat předběžný souhlas s pronájmem objektu pohostinství „Nová Husarůvka“ za účelem přihlášení k odběru elektrické energie pro p. Jana Hromka, Žermanice čp. 15.

Zodp.: starosta, Guziurová

9.        Připravit rozpočet na přestavbu kuchyně v objektu Nové Husarůvky a připravit návrh nájemní smlouvy s p. Janem Hromkem, Žermanice čp. 15.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

III.  Rada schvaluje :

1.   Změnu  stavby  před  dokončením  -  rekonstrukce  objektu  č. e. 021  CK JUHÁSZ  a. s.  dle  předložené projektové dokumentace.

2.   Způsob napojení navrhovaného RD Ing. Vladimíra Hladíka dle situace ze dne 1. 11. 2002 předložené firmou ARKO s.r.o., Poděbradova 61, 702 00  Ostrava 1 za předpokladu schválení řešení provozovatelem SmVaK, a. s., regionálním pracovištěm Frýdek - Místek.

3.       Rozšíření pečovatelské služby pro p. Annu Wrublovou dle návrhu.

4.       Bezplatné zveřejnění inzerátu Soukromého osmiletého gymnázia, s. r. o., 28. října 1598, 738 02  Frýdek – Místek.

5.       Předběžný souhlas s pronájmem objektu pohostinství „Nová Husarůvka“ za účelem přihlášení k odběru elektrické energie pro p. Jana Hromka, Žermanice čp. 15.

6.       Plán výjezdu SDH Soběšovice na měsíc listopad.

7.       Jmenování MUDr. Heleny Paszkové předsedkyní komise sociální.

 

  

Zapsal : Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce      

 

                                                                                                                                            Ing. Karel Obluk                                                                                                                                                                                             starosta obce