Usnesení

50. zasedání Rady obce Soběšovice dne 3. 11. 2004

  

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:   19/16,  21/14,  33/15,   35/7, 36/1,    41/28,  42/5, 43/8,  44/5,   46/10, 47/2,  48/1,  48/19, 49/1, 49/3, 49/4, 49/17, 49/20.
 2. Obecní úřad Dolní Domaslavice, 739 38  Dolní  Domaslavice: zaslání pracovního materiálu – školství.
 3. OTIS a. s., Varenská 51, 702 00  Ostrava: servisní smlouva pro objekty „Penzion pro důchodce a  Obecní úřad“.
 4. Předseda komise ŽPaR, Ing. Miroslav Peřina: žádost o schválení příspěvku na seminář o zeleni.
 5. BIC, Beskydské informační centrum, p. o., náměstí Svobody 6, 738 02  Frýdek-Místek: vydání prospektů „Dovolená s kulturou“ a „Dovolená se sportem“.
 6. GEOENGINEERING, spol. s r. o., Korunní 32, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory: nabídky na zpracování projektové dokumentace: „Sesuv u restaurace Fara v obci Soběšovice“, „Sesuv u R-Zátoky v obci Soběšovice“.
 7. Městský úřad, odbor sociální péče, odd. péče o seniory a zdrav. postižené, Palackého 115, 738 02  Frýdek-Místek: žádost o vyjádření k žádosti o přiznání příspěvku při péči o blízkou osobu, zn. OSP/543/04/Lan.
 8. Výbor kontrolní, předseda p. Václav Křístek: zápis o kontrole pokladních operací dne 1. 11. 2004 v ZŠ Soběšovice.
 9. P. Jiří Trnavský: žádost o přijetí do pracovního poměru na místo číšníka.
 10. SAZKA, a. s., K Žižkovu 4, 190 93  Praha 9: souhlas s umístěním antény a sběrny.
 11. Okresní soud v Karviné, park Bedřicha Smetany 176/5, 733 31  Karviná-Fryštát: žádost o sdělení pověsti občana, j. č. 6 T 32/2001.
 12. SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava: zaslání kopie kanalizačního řádu.
 13. Obec Soběšovice: návrh smlouvy  o nájmu hrobového místa  mezi Obcí Soběšovice a p. Milanem Zichou.
 14. Obec Soběšovice: návrhy:  a) vánoční a novoroční přání – PF 2005; b) mikulášská nadílka dětem zaměstnanců.
 15. Obec Soběšovice: zůstatky dovolené na zotavenou; upozornění (VPP č. 3/2003).
 16. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor ŽPaZ, Palackého 115, 738 22  Frýdek-Místek: oznámení o zahájení vodoprávního řízení.
 17. P. Kiša Karel a Jiřina: návrh na přidělení čísla (popisného) pro  budovu (stavbu).
 18. Obec Soběšovice: návrh dohody o skončení nájmu mezi Obcí Soběšovice a p. Annou Wrublovou.
 19. Jaroslava Kapralová: výběrové řízení – pronájem Nová Husarůvka – restaurace.
 20. P. Jan Ponča, p. Marta Haladejová: výběrové řízení  - pronájem Nová Husarůlvka – restaurace.
 21. P. Taťána Chovaňáková: výběrové řízení – pronájem Nová Husarůvka – restaurace.
 22. P. Lenka Smrčková: výběrové řízení - pronájem  Nová Husarůvka – restaurace.
 23. P. Jan Kičmer: výběrové řízení - pronájem Nová Husarůvka – restaurace.
 24. P. Eva Šenková: výběrové řízení – pronájem Nová Husarůvka – obchodní jednotka.
 25. P. Milena Pagurková: výběrové řízení – pronájem Nová Husarůvka – obchodní jednotka.
 26. P. Milena Pagurková: výběrové řízení – pronájem Nová Husarůvka – restaurace.
 27. Městský úřad Frýdek-Místek: udělení dodatečného souhlasu  k trvalému odnětí půdy ze ZPF č. j. 664/2004.
 28. Městský úřad Frýdek-Místek: udělení dodatečného souhlasu  k trvalému odnětí půdy ze ZPF č. j. 665/2004.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Uzavřít servisní smlouvu pro objekty „Penzion pro důchodce a  Obecní úřad“ mezi Obcí Soběšovice  a OTIS a. s., Varenská 51, 702 00  Ostrava.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uhradit příspěvek ve výši do 1 750,00 Kč a zúčastnit se semináře  o zeleni konaném v Luhačovicích ve dnech            1. – 3. 12. 2004.

Zodp.: starosta, Ing. Peřina, Popovičová

 1. Poskytnout BIC, Beskydskému informačnímu centru, p. o., náměstí Svobody 6, 738 02  Frýdek-Místek pro vydání prospektů „Dovolená s kulturou“ a „Dovolená se sportem“ termíny konání obecního a hasičského plesu, termín vinobraní, vánočního koncertu a oslav obce.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvy na základě nabídky na zpracování projektové dokumentace „Sesuv u restaurace Fara v obci Soběšovice“, „Sesuv u R-Zátoky v obci Soběšovice“ mezi Obcí Soběšovice a GEOENGINEERING, spol. s r. o., Korunní 32, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět Městskému úřadu, odboru sociální péče, odd. péče o seniory a zdrav. postižené, Palackého 115, 738 02  Frýdek-Místek k žádosti o vyjádření k žádosti o přiznání příspěvku při péči o blízkou osobu, zn. OSP/543/04/Lan.: rada obce doporučuje přiznání příspěvku.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit  zápis výboru kontrolního o kontrole pokladních operací dne 1. 11. 2004 v ZŠ Soběšovice  na  jednání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta

 1. Zařadit do seznamu žadatelů a odpovědět  p. Jiřímu Trnavskému  k  žádosti o přijetí do pracovního poměru na místo číšníka.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit souhlas s umístěním antény a sběrny společnosti SAZKA, a. s., K Žižkovu 4, 190 93  Praha 9 na budově ZVS za předpokladu odsouhlašení technického řešení.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Odpovědět Okresnímu soudu v Karviné, park Bedřicha Smetany 176/5, 733 31  Karviná-Fryštát k žádosti o sdělení pověsti občana, j. č. 6 T 32/2001:  dotyčný je trvale přihlášen v obci a do veřejného života se nezapojuje.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce podstatné části kanalizačního řádu SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava.

Zodp.: místostarosta, předseda komise redakční, Guziurová

 1. Zajistit pořízení a rozeslat PF 2005 (do 100 ks) a zaslat příspěvek ZŠ Dolní Domaslavice ve výši 2 000,00 Kč pro potřeby keramických kroužků za dodání vánočních kreslených pohlednic.

Zodp.: starosta, Guziurová, Popovičová

 1. Zajistit a rozdělit   mikulášskou nadílku  dětem zaměstnanců ve výši do 150,00 Kč/dítě do 15 let věku.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Kišovi Karlu a Jiřině  k návrhu na přidělení čísla (popisného) pro  budovu (stavbu) če:  rada nevyhovuje návrhu z následujících důvodů:  evidence budov, staveb je v obci vedena podle čísel popisných a evidenčních. Popisná čísla jsou přidělována pro budovy bytové a občanské. Evidenční jsou přidělována pro budovy k rekreaci.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít dohodu o skončení nájmu mezi Obcí Soběšovice a p. Annou Wrublovou  a vyúčtovat s nájemcem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uskutečnit jednání s následujícími žadateli o pronájem restaurace v objektu ZVS: p. Lenka Smrčková, p. Jaroslava Kapralová, p. Jan Kičmer a následně připravit nájemní smlouvu.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Uskutečnit jednání  s p. Evou Šenkovou  a následně připravit nájemní smlouvu.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Uskutečnit jednání  s p. Milenou Pagurkovou  a následně připravit nájemní smlouvu.

Zodp.. starosta, místostarosta

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Uzavření servisní smlouvy pro objekty „Penzion pro důchodce a  Obecní úřad“ mezi Obcí Soběšovice  a OTIS a. s., Varenská 51, 702 00  Ostrava.
 2. Úhradu příspěvku ve výši do 1 750,00 Kč a účast Ing. Miroslava Peřiny na semináři  o zeleni konaném v Luhačovicích ve dnech 1. – 3. 12. 2004.                            .          
 3. Poskytnutí termínů konání obecního a hasičského plesu, termínu vinobraní, vánočního koncertu a oslav obce BIC, Beskydskému informačnímu  centru, p. o., náměstí Svobody 6, 738 02  Frýdek-Místek pro vydání prospektů „Dovolená s kulturou“ a „Dovolená se sportem“.
 4. Uzavření smluv  na základě nabídky na zpracování projektové dokumentace „Sesuv u restaurace Fara v obci Soběšovice“, „Sesuv u R-Zátoky v obci Soběšovice“ mezi Obcí Soběšovice a GEOENGINEERING, spol. s r. o., Korunní 32, 709 00  Ostrava-Mariánské Hory.
 5. Odpověď Městskému úřadu, odboru sociální péče, odd. péče o seniory a zdrav. postižené, Palackého 115, 738 02  Frýdek-Místek k žádosti o vyjádření k žádosti o přiznání příspěvku při péči o blízkou osobu, zn. OSP/543/04/Lan.: rada obce doporučuje přiznání příspěvku.
 6. Předložení zápisu výboru kontrolního o kontrole pokladních operací dne 1. 11. 2004 v ZŠ Soběšovice  na  jednání zastupitelstva obce.
 7. Zařazení  do seznamu žadatelů a odpověď   p. Jiřímu Trnavskému k  žádosti o přijetí do pracovního poměru na místo číšníka.
 8. Vyřízení souhlasu s umístěním antény a sběrny společnosti SAZKA, a. s., K Žižkovu 4, 190 93  Praha 9 na budově ZVS za předpokladu odsouhlašení technického řešení.
 9. Odpověď  Okresnímu soudu v Karviné, park Bedřicha Smetany 176/5, 733 31  Karviná-Fryštát k žádosti o sdělení pověsti občana, j. č. 6 T 32/2001:  dotyčný je trvale přihlášen v obci a do veřejného života se nezapojuje.
 10. Zveřejnění podstatných částí kanalizačního řádu SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava  ve zpravodaji obce.
 11. Zajištění pořízení a rozeslání PF 2005 (do 100 ks) a zaslání příspěvku ZŠ Dolní Domaslavice ve výši 2 000,00 Kč pro potřeby keramických kroužků za dodání vánočních kreslených pohlednic.
 12. Zajištění a rozdělení   mikulášské nadílky  dětem zaměstnanců ve výši do 150,00 Kč/dítě do 15 let věku.
 13. Odpověď p. Kišovi Karlu a Jiřině  k návrhu na přidělení čísla (popisného) pro  budovu (stavbu) če:  rada nevyhovuje návrhu z následujících důvodů: evidence budov, staveb je v obci vedena podle čísel popisných a evidenčních. Popisná čísla jsou přidělována pro budovy bytové a občanské. Evidenční jsou přidělována pro budovy k rekreaci.
 14. Uzavření dohody o skončení nájmu mezi Obcí Soběšovice a p. Annou Wrublovou  a vyúčtování  s nájemcem.
 15. Uskutečnění jednání s následujícími žadateli o pronájem restaurace v objektu ZVS: p. Lenka Smrčková, p. Jaroslava Kapralová, p. Jan Kičmer a následnou přípravu  nájemní smlouvy.
 16. Uskutečnění jednání  s p. Evou Šenkovou a  následnou přípravu nájemní smlouvy.
 17. Uskutečnění jednání  s p. Milenou Pagurkovou a následnou přípravu nájemní smlouvy.

 

   

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

              místostarosta obce

     

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce