Usnesení

54. zasedání Rady obce Soběšovice dne 29. 12. 2004

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

  1. Úkoly, trvá:   19/16,  21/14,  33/15,   35/7, 36/1,  41/28,  42/5, 43/8,  44/5,    48/1,  50/10,  52/3, 52/6, 52/8, 52/12, 53/1, 53/5, 53/7, 53/11, 53/12, 53/14, 53/15, 53/16, 53/19, 53/21, 53/22, 53/23,  53/24.
  2. Obec Soběšovice: návrhy zařazení (včetně hodnocení) zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, s účinností od 1. 1. 2005.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

  1. Odměňovat zaměstnance obce zařazené do obecního úřadu podle předložených návrhů, s účinností od 1. 1. 2005 v souladu s NV č. 637/2004;  vydat zaměstnancům obce zařazeným do  obecního úřadu   nové  platové  výměry   a  seznámit   je   se   změnami  v  odměňování  a s  hodnocením výkonu  jejich práce pro stanovení a poskytování osobního příplatku do dalšího období a s organizačními změnami od 1. 1. 2005.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

  1. Odměňování zaměstnanců a vydání nových platových výměrů zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu dle předložených návrhů (se změnou platového zařazení s účinností od 1. 1. 2005 v souladu s NV č. 637/2004 a předloženými návrhy pro stanovení a poskytování osobního příplatku do dalšího období na základě hodnocení výkonu práce zaměstnanců); seznámení zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu se změnami v odměňování a s  hodnocením výkonu  jejich práce pro stanovení a poskytování osobního příplatku do dalšího období a s organizačními změnami od 1. 1. 2005.

 

 

Zapsal:  p. Václav Křístek

               člen rady obce

           

 

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce