Usnesení

59. zasedání Rady obce Soběšovice dne 28. 2. 2005

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:   19/16,   33/15,   35/7, 36/1,  41/28,  42/5, 43/8,    48/1,   53/14,  55/6, 55/7, 55/8,   56/4,  56/13, 56/14,   57/7,  58/11.
 2. Obec Soběšovice: návrh programu 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice dne 9. března 2005.
 3. Škola obnovy venkova Třanovice: SOS Srí Lanka - akce „Venkov venkovu“.
 4. ČSAD Frýdek-Místek,  a. s., Politických obětí 2238, 738 01  Frýdek-Místek: vyhodnocení ztráty na autobusových linkách za období 1. - 12. 2004.
 5. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: kolaudační rozhodnutí  - povolení užívání stavby „Stavební úpravy objektu sociálního zařízení a sezónního bytu správce“, stavebníci p. Sysala Břetislav a Stanislava.
 6. SDH Soběšovice: žádost o pronájem sálu Nová Husarůvka.
 7. P. Čeněk Lacina, p. Jiří Lacina, Ing. Václav Juřica, p. Zdeňka Wojnarová: návrh odkoupení pozemků.
 8. P. Vlasta Folvarčná, p. Dagmar Sojková, p. Jana Pichová: žádost o zařazení pozemků pro výstavbu.
 9. Pozemkový fond ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava: žádost o sdělení k převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu.
 10. ČSAD Havířov, a. s., Těšínská 1297/2b, 736 01  Havířov-Podlesí: vyhodnocení smlouvy o závazku veřejné služby za rok 2004.
 11. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení  o sloučení ÚŘ se SŘ k návrhu na umístění stavby „Zahradní bazén u RD“, navrhovatelé  Ing. Valošek Petr, CSc. a  Valošková Alena.
 12. Obecní úřad Lučina, stavební úřad:  stavební povolení stavby „Vodovodní a elektro přípojka k rekreační  chatě“, stavebník p. Mária Hejděncová.
 13. P. Anna Masnicová: žádost o přidělení bytové jednotky v Domu s pečovatelskou službou.
 14. UTAX Bürosysteme, s. r. o., Smetanovo náměstí 8B/3233, 702 00  Ostrava: nabídka multifunkčních zařízení  (kopírky, tiskárny, skenery).
 15. SilesNet, U Lesa 1/281, 736 01  Havířov-Město: ceník připojení k internetu.
 16. Hnojniknet, s. r. o., Pavel Jochim, 739 53  Hnojník 272: nabídka bezdrátového připojení pro obec Soběšovice.
 17. VCVS ČR, o. p. s., Ostrčilova 19, Ostrava: nabídka semináře „Ochrana přírody a krajiny“ dne 17. 3. 2005    v Ostravě.
 18. Komise redakční, předseda p. Karel Mintěl: zápis a usnesení ze zasedání komise redakční  dne 2005-02-23.
 19. Komise ŽP a rekreace, předseda Ing. Miroslav Peřina: zápis a usnesení z 16. jednání komise ŽP a rekreace  ze dne 2005-02-24.
 20. Povodí Odry, a. s., Varenská 49, 701 26  Ostrava: aktuální seznam nájemních smluv.
 21. Zeměměřický úřad, Pod sídlištěm 9, 182 11  Praha 8, Zeměměřický odbor Opava, Praskova 11, 746 01 Opava: aktualizace geografického názvosloví.
 22. Obec Soběšovice: návrh studie centra obce.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Zveřejnit  program 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 9. března 2005.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat na konto 991991991/0300, VS 26122004, SOS SRI LANKA - VENKOV VENKOVU příspěvek ve výši 2 000,00 Kč v rámci vyhlášené akce s názvem „Venkov-venkovu“ na pomoc lidem na venkově Srí Lanky prostřednictvím humanitární organizace  „Člověk v tísni“.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zaznamenat do seznamu a odpovědět  SDH Soběšovice k žádosti o pronájem sálu Nová Husarůvka na Hasičský bál konaný dne 18. 2. 2006: rada obce pronájem sálu schválila.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit na zasedání zastupitelstva obce  společný návrh odkoupení pozemků p. Čeňka Laciny, p. Jiřího Laciny, Ing. Václava Juřicy, p. Zdeňky Wojnarové.

Zodp.: starosta

 1. Předložit společnou  žádost o zařazení pozemků pro výstavbu p. Vlasty Folvarčné, p. Dagmar Sojkové, p. Jany Pichové  na zasedání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta

 1. Odpovědět Pozemkovému fondu ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava k žádosti o sdělení k převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu: rada obce  s vydáním pozemku par. č. 416, k. ú. Pitrov    nesouhlasí.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

 1. Zařadit do seznamu žadatelů o přidělení bytové jednotky v DPS p. Annu Masnicovou.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Připravit pořízení kopírovací techniky pro potřebu OÚ od více poskytovatelů.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Předložit ceník připojení k internetu fy SilesNet, U Lesa 1/281, 736 01  Havířov-Město na jednání Mikroregionu ŽaTp.

Zodp.: starosta

 1. Předložit nabídku bezdrátového připojení pro obec Soběšovice fy Hnojniknet, s. r. o., Pavel Jochim, 739 53  Hnojník 272 na jednání Mikroregionu ŽaTp.

Zodp.: starosta

 1. Zajistit úhradu  a zúčastnit se semináře  VCVS ČR, o. p. s., Ostrčilova 19, Ostrava „Ochrana přírody a krajiny“ dne 17. 3. 2005   v Ostravě.

Zodp.: starosta, Popovičová, Guziurová

 1. Zveřejnit a vybírat zvýšené sazby za inzerci ve zpravodaji  obce  (do ½ A5 strany = 200 Kč, nad ½ - celá A5 strana = 400 Kč;   zveřejnit  upoutávku  k výročí  obce   a   odkaz   na   jízdní    řády na www. stránkách obce.

Zodp.: Popovičová, T. Dámek, Guziurová

 1. Odpovědět Zeměměřickému  úřadu, odboru Opava: rada obce schválila název potoka tekoucího přes Pitrov od kat. hranice s Těrlickem do Vijaček  jako „Pitrovský potok“ pro použití Zeměměřického úřadu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit na kabelové televizi informaci o vyvěšení návrhu úpravy centra obce na věži OÚ s termínem vyjádření do jednání zastupitelstva obce dne 9. března 2005.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Program 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 9. března 2005.
 2. Zaslání na konto 991991991/0300, VS 26122004, SOS SRI LANKA - VENKOV VENKOVU příspěvku ve výši 2 000,00 Kč v rámci vyhlášené akce s názvem „Venkov-venkovu“ na pomoc lidem na venkově Srí Lanky prostřednictvím humanitární organizace  „Člověk v tísni“.
 3. Záznam v seznamu  o odpověď  SDH Soběšovice k žádosti o pronájem sálu Nová Husarůvka na Hasičský bál konaný dne 18. 2. 2006: rada obce pronájem sálu schválila.
 4. Předložení  společného návrhu odkoupení pozemků p. Čeňka Laciny, p. Jiřího Laciny, Ing. Václava Juřicy, p. Zdeňky Wojnarové  na zasedání zastupitelstva obce.
 5. Předložení společné  žádosti o zařazení pozemků pro výstavbu p. Vlasty Folvarčné, p. Dagmar Sojkové, p. Jany Pichové  na zasedání zastupitelstva obce.
 6. Odpověď  Pozemkovému fondu ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava k žádosti o sdělení k převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu: rada obce  s vydáním pozemku par. č. 416, k. ú. Pitrov nesouhlasí.
 7. Zařazení p. Anny Masnicové  do seznamu žadatelů o přidělení bytové jednotky v DPS.
 8. Přípravu  pořízení kopírovací techniky pro potřebu OÚ od více poskytovatelů.
 9. Předložení ceníku připojení k internetu fy SilesNet, U Lesa 1/281, 736 01  Havířov-Město na jednání Mikroregionu ŽaTp.
 10. Předložení  nabídky bezdrátového připojení pro obec Soběšovice fy Hnojniknet, s. r. o., Pavel Jochim, 739 53  Hnojník 272 na jednání Mikroregionu ŽaTp.
 11. Zajištění úhrady a účast p. Milady Guziurové  na  semináři  VCVS ČR, o. p. s., Ostrčilova 19, Ostrava „Ochrana přírody a krajiny“ dne 17. 3. 2005   v Ostravě.
 12. Zveřejnění a vybírání zvýšené sazby za inzerci ve zpravodaji  obce  (do ½ A5 strany = 200 Kč,  nad ½ - celá A5 strana = 400 Kč;     zveřejnění    upoutávky    k  výročí   obce   a   odkazu  na  jízdní  řády na www. stránkách obce.
 13. Odpověď Zeměměřickému  úřadu, odboru Opava: rada obce schválila název potoka tekoucího přes Pitrov od kat. hranice s Těrlickem do Vijaček  jako „Pitrovský potok“ pro použití Zeměměřického úřadu.
 14. Zveřejnění na kabelové televizi informace o vyvěšení návrhu úpravy centra obce na věži OÚ s termínem vyjádření do jednání zastupitelstva obce dne 9. března 2005.

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

               místostarosta obce

           

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce