Usnesení

 

66. zasedání Rady obce Soběšovice dne 15. 6. 2005

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá: 19/16,   33/15,   35/7,  41/28,   43/8,    48/1,    57/7,   60/10,   63/8,  64/11, 65/3, 65/13, 65/15, 65/16.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Úprava elektrických rozvodů v areálu Soběšovice“, stavebník p. Marie Szlauerová.
 3. Obecní úřad, stavební úřad: sdělení k ohlášení drobné stavby „Oplocení pozemku“, stavebníci p. Masnica Miroslav a Nataša.
 4. Newport!University, spol. s r. o., Reální 6, 701 00  Ostrava 1: žádost o povolení zřízení pravidelné dopravy konibusem.
 5. Pozemkový fond ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava 2: sdělení – bezúplatný převod pozemků, k. ú. Pitrov.
 6. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Bazén u RD“, stavebníci Ing. Sedlář Milan a Marie.
 7. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Přístavba RD“, stavebníci p. Chovaňák Libor a Taťána.
 8. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Záchytné parkoviště a chodník“, stavebník Obec Soběšovice.
 9. PLM International, Slezská 950, 735 14  Orlová-Poruba: žádost o vyjádření pro účely ohlášení na SÚ – oprava stávajících vrat vjezdu do areálu čp. 18.
 10. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení řízení o povolení výjimky z obecně technických požadavků na výstavbu, stavebníci p. Miklánek Julián a Ilona.
 11. Lesy České republiky, s. p., Lesní správa Šenov, Těšínská 993, 739 34  Šenov u Ostravy: historický majetek obce Soběšovice.
 12. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: rozhodnutí povolení změny v užívání stavby „technologické zařízení základnové stanice GSM 900/1800 MHz“ bez stavebních úprav „spočívající v prodloužení termínu dočasné stavby na dobu 5 let“, žadatel OSKAR MOBIL a. s., Vinohradská 167, Praha 10.
 13. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: potvrzení o existenci stavby, žadatel ZO OS STAVBA – Beskydská stavební, a. s. Třinec, Frýdecká 225, 739 61  Třinec.
 14. Povodí Odry, s. p., majetkový odbor, p. Eva Hanzlová: zaslání návrhu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene č. B-217/05.
 15. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Viliamem Kalinčíkem.
 16. Obec Soběšovice: návrh odměn zaměstnanců obce.
 17. Obec Soběšovice: návrh poplatku na vyhlídkovou věž ve výši 5,00 Kč, děti do 10 let zdarma.
 18. Obec Soběšovice: návrh otevírací doby věže:  PO-PÁ      14:00 – 18:00, SO-NE 10:00-18:00 h.
 19. Obec Soběšovice: návrh na zajištění provozu věže formou dohod o provedení práce (studenti, důchodci).
 20. Obec Soběšovice: návrh na pořízení  50 ks hrníčky + talířky.
 21. Obec Soběšovice: návrh na pořízení 30 ks sklenic s broušeným znakem obce a 700 let od Třanovice služby o. p. s.
 22. Obec Soběšovice: návrh programu oslav 700 let obce.
 23. Obec Soběšovice: návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků pro realizaci cyklostezky v obci Soběšovice.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Odpovědět  Newport!University, spol. s r. o., Reální 6, 701 00  Ostrava 1 k žádosti o povolení zřízení pravidelné dopravy konibusem: každá aktivita zpestřující cestovní ruch je vítána, vhodná místa nástupu osob: před ČS1 a před ČOV v Soběšovicích, v Kempu pod Majákem a další možno dohodnout s nájemcem Kempu pod Husarůvkou a Stánku u hráze, se zajištěním úklidu.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Projednat převod pozemku p. č. 416 k. ú. Pitrov  se spoluvlastníky tohoto pozemku a na základě tohoto projednání odpovědět PF ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava 2.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Odpovědět PLM International, Slezská 950, 735 14  Orlová-Poruba k žádosti o vyjádření pro účely ohlášení na SÚ – oprava stávajících vrat vjezdu do areálu čp. 18: rada obce nemá námitek k posunutí vjezdu, doporučuje přehodnotit zpracování  a výšku brány a branky.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

 1. Uzavřít  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene č. B-217/05 mezi Obcí Soběšovice a  Povodím Odry, s. p., Ostrava.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Viliamem Kalinčíkem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyplatit odměny zaměstnancům obce dle schváleného návrhu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit výběr vstupného na věž ve výši  5,00 Kč/osoba od 10 let.

Zodp.: starosta

 1. Zajistit otevírací dobu vyhlídkové věže  v měsících červenec, srpen: PO-PÁ 14:00-18:00 h, SO-NE 10:00-18:00 h.

Zodp.: starosta

 1. Uzavřít dohody o provedení práce s odměnou dle VPP č. 2/2003 pro zajištění vstupu do věže na OÚ  včetně výběru vstupného  v měsících červenec, srpen  a zveřejnit nabídku.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit pořízení 30 ks broušených sklenic s broušeným znakem obce a nápisem 700 let obce od fy Třanovice služby, o. p. s.

Zodp.: starosta

 1. Zajistit pořízení 50 ks hrníčků s podšálkem s obrázkem sídla obecního úřadu                                             od fy Jan Dufek, 683 54 Otnice 295.                                                  .

Zodp.: starosta

 1. Připravit návrh na majetkoprávní vypořádání pozemků pro realizaci cyklostezky v obci Soběšovice v úseku Penzion Ferdinand – p. Jan Doloszycki.

Zodp.: místostarosta

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Odpověď  Newport!University, spol. s r. o., Reální 6, 701 00  Ostrava 1 k žádosti o povolení zřízení pravidelné dopravy konibusem: každá aktivita zpestřující cestovní ruch je vítána, vhodná místa nástupu osob: před ČS1 a před ČOV v Soběšovicích, další možno dohodnout s nájemcem Kempu pod Husarůvkou a Stánku u hráze, se zajištěním úklidu.
 2. Projednání převodu pozemku p. č. 416 k. ú. Pitrov  se spoluvlastníky tohoto pozemku a na základě tohoto projednání odpovědět PF ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava 2.
 3. Odpověď PLM International, Slezská 950, 735 14  Orlová-Poruba k žádosti o vyjádření pro účely ohlášení na SÚ – oprava stávajících vrat vjezdu do areálu čp. 18: rada obce nemá námitek k posunutí vjezdu, doporučuje přehodnotit zpracování  a výšku brány a branky.
 4. Uzavření  Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy na zřízení věcného břemene č. B-217/05 mezi Obcí Soběšovice a  Povodím Odry, s. p., Ostrava.
 5. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Viliamem Kalinčíkem.
 6. Poskytnutí  a vyplacení odměn  zaměstnancům obce ve výši dle předloženého návrhu.
 7. Vstupné  na věž ve výši  5,00 Kč/osoba od 10 let.
 8. Otevírací dobu vyhlídkové věže v měsících červenec, srpen: PO-PÁ 14:00-18:00 h, SO-NE 10:00-18:00 h.
 9. Pro zajištění vstupu do věže na OÚ včetně výběru vstupného uzavření dohod o provedení práce s odměnou dle VPP č. 2/2003 v měsících červenec a srpen. 
 10. Pořízení 30 ks broušených sklenic s broušeným znakem obce a nápisem 700 let obce od fy Třanovice služby, o. p. s.
 11. Pořízení 50 ks hrníčků s podšálkem s obrázkem sídla obecního úřadu                                                        od fy Jan Dufek, 683 54  Otnice 295.                                                  .
 12. Přípravu návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemků pro realizaci cyklostezky v obci Soběšovice v úseku Penzion Ferdinand – p. Jan Doloszycki.

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

             místostarosta obce

           

 

                                                                                                                               Ing. Karel Obluk

                                                                                                                               starosta obce