Usnesení

69. zasedání Rady obce Soběšovice dne 10. 8. 2005

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá: 19/16,  33/15,  35/7,  41/28,   43/8,  48/1,  66/2, 66/12,  67/10, 67/14, 67/16, 67/21, 67/22, 68/4, 68/5,  68/7, 68/9, 68/10.
 2. Ing. J. Czernek, 739 95  Bystřice nad Olší 1110: záznam  z pochůzky.
 3. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení řízení o prodloužení termínu k dokončení stavby „Hospodářská budova“, p. Honsa Marek.
 4. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání stavby „Bazén u RD“, stavebníci Ing. Sedlář Milan a Marie.
 5. Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava 2: sdělení.
 6. Okresní soud ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3206, 738 01 Frýdek-Místek: usnesení o dražební vyhlášce, jednací číslo 33 E 823/2003.
 7. Krajský úřad MS kraje, odbor právní a organizační, 28. října 117, 702 18  Ostrava: rozhodnutí o udělení souhlasu s uzavřením dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Frýdek-Místek a obcí Soběšovice.
 8. Obec Soběšovice: návrh smlouvy  o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Miroslavou Obornou.
 9. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení o sloučení ÚŘ se SŘ stavby „Přístavba podia a zastřešení“, navrhovatel Obec Soběšovice, Soběšovice 10.
 10. Obecní úřad Lučina, stavební úřad:  oznámení zahájení sloučeného územního a stavebního řízení stavby „Přístavba podia a zastřešení“, stavebník Obec Soběšovice, Soběšovice 10.
 11. Obec Soběšovice: návrh smlouvy  o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Annou Palákovou.
 12. Obec Soběšovice: návrh smlouvy  o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Anežkou Teperovou.
 13. Komise životního prostředí a rekreace, předseda Ing. Miroslav Peřina: zápis a usnesení z 18. jednání komise ŽPaR ze dne 25. 7. 2005.
 14. Obec Soběšovice: a) vývěsky v centru obce, b) 700 let výročí obce.
 15. Obec Soběšovice: konání zasedání zastupitelstva obce dne 24. 8. 2005 v 17:00 hodin, s programem:  smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MS kraje.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Připravit finanční požadavky na hospodaření v lesích majetku obce do rozpočtu obce včetně vynaložených nákladů na zalesnění dle stanoviska odborného lesního hospodáře Ing. J. Czerneka.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 1. Vyřídit převod pozemku p. č. 416 k. ú. Pitrov ve smyslu územního plánu obce dle sdělení Pozemkového fondu ČR, ÚP Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava 2.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Zveřejnit usnesení o dražební vyhlášce, jednací číslo 33 E 823/2003 Okresního soudu ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3206, 738 01 Frýdek-Místek na úřední desce OÚ.

Zodp.: Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Miroslavou Obornou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu  o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Annou Palákovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu  o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Anežkou Teperovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Upozornit vlastníky nemovitostí nenapojených na veřejnou kanalizaci na nutnost napojení.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Zajistit opravu vývěsních skříněk  v centru obce před prodejnou Jednota.

Zodp.: místostarosta

 1. Zveřejnit konání  zasedání zastupitelstva obce dne 24. 8. 2005 včetně programu – smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MS kraje mezi obcí Soběšovice a MS krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18  Ostrava a zveřejnit ve zpravodaji obce změnu termínu dalšího zasedání zastupitelstva obce ze 7. 9. 2005  na 21. 9. 2005.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Přípravu finančních požadavků na hospodaření v lesích majetku obce do rozpočtu obce včetně vynaložených nákladů na zalesnění dle stanoviska odborného lesního hospodáře Ing. J. Czerneka.
 2. Převod pozemku p. č. 416 k. ú. Pitrov ve smyslu územního plánu obce dle sdělení Pozemkového fondu ČR, ÚP Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava 2.
 3. Zveřejnění usnesení o dražební vyhlášce, jednací číslo 33 E 823/2003 Okresního soudu ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3206, 738 01 Frýdek-Místek na úřední desce OÚ.
 4. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Miroslavou Obornou.
 5. Uzavření smlouvy  o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Annou Palákovou.
 6. Uzavření smlouvy  o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Anežkou Teperovou.
 7. Upozornění  vlastníků  nemovitostí nenapojených na veřejnou kanalizaci na nutnost napojení.
 8. Opravu vývěsních skříněk  v centru obce před prodejnou Jednota.
 9. Zveřejnění a konání zasedání zastupitelstva obce dne 24. 8. 2005 včetně programu – smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MS kraje mezi obcí Soběšovice a MS krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18  Ostrava a zveřejnění ve zpravodaji obce změny termínu dalšího zasedání zastupitelstva obce ze 7. 9. 2005  na 21. 9. 2005.

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

             místostarosta obce

           

 

                                                                                                                               Ing. Karel Obluk

                                                                                                                               starosta obce