Usnesení

 

78. zasedání Rady obce Soběšovice dne 28. 12. 2005

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

  1. Úkoly, trvá:  19/16,  33/15,  35/7,  41/28,   43/8,  48/1,  66/12,  67/16, 71/6,  72/8,  75/10,  76/6, 76/8, 77/1, 77/6, 77/10,  77/12, 77/14, 77/20.
  2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby „Rekonstrukce penzionu, vč. přípojky elektro, vodovodní, středotlaké plynovodní, kanalizační splaškové a dešťové, tenisového kurtu a parkoviště“  veřejnou vyhláškou, navrhovatelé Ing. Šnapka Ivan a Šnapková Lucie.
  3. Obec Soběšovice: Rozpočtové opatření; Změna rozpočtu obce roku 2005 – III.
  4. Obec Soběšovice: obecní bál,  tombola,  v hodnotě do 8 tis. Kč.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

  1. Zajistit rozpočtové opatření – změnu rozpočtu obce roku 2005 – III.

Zodp.: starosta, Popovičová

  1. Zajistit a uhradit  hlavní cenu  ve výši do 8 tis. Kč  do tomboly na XIII. obecní bál konaný dne 7. 1. 2006.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

  1. Rozpočtové opatření – změnu rozpočtu obce roku 2005 – III.
  2. Nákup hlavní ceny  ve výši do 8 tis. Kč  do tomboly na XIII. obecní bál konaný dne 7. 1. 2006.

 

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

            místostarosta obce

 

 

 

         

                                                                                                                             Ing. Karel Obluk

                                                                                                                             starosta obce