Usnesení

 

79. zasedání Rady obce Soběšovice dne 4. 1. 2006

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  19/16,  33/15,  35/7,  41/28,   43/8,  48/1,  66/12,  67/16, 71/6,  72/8,  75/10,   77/14, 77/20.
 2. Obec Soběšovice, výbor kontrolní: zápis o kontrole pokladních operací  v ZŠ Soběšovice.
 3. Obec Dolní Domaslavice: objednávka nájmu sálu Nové Husarůvky na 21. ledna 2006.
 4. P. Květa Perutková: odvolání k usnesení Rady obce Soběšovice ze dne 21. 11. 2005 – prodloužení nájemní smlouvy č. 03.97/96 ze dne 2. 6. 1996.
 5. Český zahrádkářský svaz, Soběšovice: žádost o ohodnocení vyhlášené soutěže – květinová výzdoba v naší obci.
 6. Obec Soběšovice, komise ŽPaR: zápis č. 20 ze dne 20. 12. 2005.
 7. Obec Soběšovice: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek „Zajištění vybavení zrekonstruovaného objektu veřejného stravování v Soběšovicích“.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Předložit na jednání zastupitelstva obce zápis kontrolního výboru o kontrole pokladních operací  v ZŠ Soběšovice.

Zodp.: starosta

 1. Odpovědět Obci Dolní Domaslavice: rada obce schvaluje pronájem sálu Nové Husarůvky dne 21. 1. 2006 na obecní bál obce Dolní Domaslavice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět p. Květě Perutkové: Rada obce Soběšovice trvá na stanovisku dle usnesení rady obce ze dne 21. 11. 2005.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uhradit příspěvek ČZS Soběšovice ve výši 1 000,00 Kč na zakoupení odměny v soutěži o nejlepší květinovou výzdobu v obci v roce 2005.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Projednat návrh smlouvy na realizaci akce s uchazečem s nejlepší nabídkou dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení na akci „Zajištění vybavení zrekonstruovaného objektu závodu veřejného stravování v Soběšovicích“.

Zodp.: starosta

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Předložení zápisu kontrolního výboru o kontrole pokladních operací  v ZŠ Soběšovice na jednání zastupitelstva obce.
 2. Odpověď Obci Dolní Domaslavice: rada obce schvaluje pronájem sálu Nové Husarůvky dne 21. 1. 2006 na obecní bál Obce Dolní Domaslavice.
 3. Odpověď p. Květě Perutkové: Rada obce Soběšovice trvá na stanovisku dle usnesení rady obce ze dne 21. 11. 2005.
 4. Úhradu  příspěvku ČZS Soběšovice ve výši 1 000,00 Kč na zakoupení odměny v soutěži o nejlepší květinovou výzdobu v obci v roce 2005.
 5. Projednání návrhu smlouvy na realizaci akce s uchazečem s nejlepší nabídkou dle Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení na akci „Zajištění vybavení zrekonstruovaného objektu závodu veřejného stravování v Soběšovicích“.

 

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala

             místostarosta obce

           

 

 

 

                                                                                                                               Ing. Karel Obluk

                                                                                                                               starosta obce