Usnesení

 

81. zasedání Rady obce Soběšovice dne 1. 2. 2006

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  19/16,  33/15,  35/7,  41/28,   43/8,   66/12,  67/16, 71/6,  75/10,  77/14,  79/1, 80/1, 80/7, 80/8, 80/10, 80/14, 80/15.
 2. Základní škola Havířov-Podlesí, Mládežnická 11/1564, okres Karviná, PO: žádost o zveřejnění informačního letáku.
 3. P. Rudolf Foukal: sdělení k vybavenosti obce.
 4. MF ČR, Praha: informace o schválené akci v rámci programu 298210 – Obec Soběšovice – Základní škola Soběšovice – stavební úpravy a přístavba tělocvičny.
 5. CK JUHÁSZ, a. s., Masarykova č. 752, 735 14  Orlová-Lutyně: objednávka pronájmu sálu Nové Husarůvky (20. 4. 2006).
 6. TJ Sokol Soběšovice: žádost o pronájem sálu Nové Husarůvky (25. 2. 2006).
 7. Its Beskydy, s. r. o.: žádost o opakovanou inzerci ve zpravodaji obce.
 8. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Elektro přípojka“, stavebník p. Tomáš Stuchlík.
 9. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu F-M, Pavlíkova 2264, 738 02  Frýdek-Místek: žádost o pronájem sálu Nové Husarůvky (25. 3. 2006).
 10. PLM INTERNATIONAL: žádost o oficiální stanovisko ke změně č. 3 územního plánu obce Soběšovice.
 11. Obec Soběšovice: návrh úhrady autobusové přepravy na divadelní představení dne 8. 2. 2006.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Odpovědět p. Rudolfu  Foukalovi ke sdělení k vybavenosti obce: v současné době probíhá jednání mezi obcemi Mikroregionu ŽaTp s ohledem na ekonomiku využití.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Připravit základní podmínky pro poskytnutí dotace na akci v rámci programu 298210 – Obec Soběšovice – Základní škola Soběšovice – stavební úpravy a přístavba tělocvičny.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět CK JUHÁSZ, a. s., Masarykova č. 752, 735 14  Orlová-Lutyně: rada obce schválila  pronájem sálu Nové Husarůvky (20. 4. 2006).

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět TJ Sokol Soběšovice: rada obce schválila pronájem sálu Nové Husarůvky (25. 2. 2006), s 50% poplatkem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit úhradu, zařadit inzerci do zpravodaje obce  a odpovědět Its Beskydy, s. r. o. k žádosti o opakovanou inzerci ve zpravodaji obce.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Odpovědět Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu F-M, Pavlíkova 2264, 738 02  Frýdek-Místek: rada obce schválila žádost o pronájem sálu Nové Husarůvky (25. 3. 2006).

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět PLM INTERNATIONAL k žádosti o oficiální stanovisko ke změně č. 3 územního plánu obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uhradit a zajistit autobusovou přepravu na divadelní přestavení dne 8. 2. 2006.

Zodp.: starosta, Guziurová, Popovičová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Odpověď p. Rudolfu  Foukalovi ke sdělení k vybavenosti obce: v současné době probíhá jednání mezi obcemi Mikroregionu ŽaTp s ohledem na ekonomiku využití.
 2. Přípravu základních podmínek pro poskytnutí dotace na akci v rámci programu 298210 – Obec Soběšovice – Základní škola Soběšovice – stavební úpravy a přístavba tělocvičny.
 3. Odpověď  CK JUHÁSZ, a. s., Masarykova č. 752, 735 14  Orlová-Lutyně: rada obce schválila  pronájem sálu Nové Husarůvky (20. 4. 2006).
 4. Odpověď TJ Sokol Soběšovice: rada obce schválila pronájem sálu Nové Husarůvky (25. 2. 2006),  s 50% poplatkem.
 1. Zajištění úhrady,  zařazení  inzerce  do   zpravodaje  obce   a odpověď    Its Beskydy,  s. r. o. k žádosti o opakovanou inzerci ve zpravodaji obce.
 2. Odpověď Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu F-M, Pavlíkova 2264, 738 02  Frýdek-Místek: rada obce schválila žádost o pronájem sálu Nové Husarůvky (25. 3. 2006).
 3. Odpověď PLM INTERNATIONAL k žádosti o oficiální stanovisko ke změně č. 3 územního plánu obce Soběšovice.
 4. Úhradu a zajištění autobusové přepravu na divadelní přestavení dne 8. 2. 2006.

 

  

 

 

Zapsal:  p.  Ivo Dominík             

             člen rady obce

           

 

  

                                                                                                                               Ing. Karel Obluk

                                                                                                                               starosta obce