Usnesení

 

82. zasedání Rady obce Soběšovice dne 15. 2. 2006

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  19/16,  33/15,  35/7,  41/28,   43/8,   66/12,  67/16, 71/6,  75/10,   79/1, 80/1, 80/8, 80/10, 80/14, 80/15, 81/2, 81/5.
 2. P. Eva Wernerová: nabídka činnosti (pojištění Winterthur).
 3. MV ČR, Jan Dvořák: přehled začlenění pošt Severní Moravy pod střediskové pošty.
 4. Městský úřad F-M, Ing. Žondor: volby do PS PČR 2006 – základní informace.
 5. Ing. Petr Potyka: žádost.
 6. Základní a Mateřská škola Soběšovice: zpráva o výsledku inventarizace ZŠ a MŠ Soběšovice za rok 2005.
 7. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Václavem Podešvou.
 8. Advokátní kancelář JUDr. Petra Kafky, Palackého 202, Frýdek-Místek: právní rozbor.
 9. Moravskoslezské reality, Martin Slíva, 28. října 770/6, 702 00  Moravská Ostrava: žádost o uveřejnění reklamy ve zpravodaji obce.
 10. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor ÚaER, Radniční 1148, 738 02  Frýdek-Místek: veřejná vyhláška oznamující zahájení  projednávání návrhu změny č. 1 územního plánu obce Žermanice.
 11. Základní škola Soběšovice: účetní závěrka k 31. 12. 2005.
 12. ČSAD Frýdek-Místek a.s., Politických obětí 2238, 738 01  Frýdek-Místek: vyhodnocení ztráty na autobusových linkách za období leden-prosinec 2005.
 13. Ing. Eva Richtrová, starostka města Frýdek-Místek: sdělení MMR ve věci prevence závažných havárií staveb.
 14. SDH Soběšovice: měsíční plán výjezdu SDH Soběšovice – únor 2006, včetně žádanek.
 15. SDH Soběšovice: žádost.
 16. P. Ivo Dominík: návrh strategie rozvoje obce Soběšovice.
 17. Obec Soběšovice: kanalizační přípojky – nepřipojené nemovitosti na veřejnou kanalizaci, stanoviska vlastníků.

 

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Odpovědět Ing. Petru Potykovi k jeho žádosti: v současné době se dokončuje rekonstrukce veřejného osvětlení v obci a následně bude rozhodnuto o případném rozšíření veřejného osvětlení, je zpracován pasport!místních komunikací, který určí postup jejich následné údržby.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Provést převedení hospodářského výsledku ZŠ Soběšovice ve výši 10 533,17 Kč za rok 2005 do rezervního fondu ZŠ.

Zodp.: starosta, Popovičová, Vraníková

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Václavem Podešvou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Pověřit Advokátní kancelář JUDr. Petra Kafky, Palackého 202, Frýdek-Místek vymáháním pohledávek ve věci jednotlivých právních případů.

Zodp.: starosta

 1. Zajistit úhradu a zveřejnit ve zpravodaji obce reklamní inzerci dle žádosti Moravskoslezské reality, Martin Slíva, 28. října 770/6, 702 00  Moravská Ostrava.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Podepsat měsíční plán výjezdu SDH Soběšovice - únor 2006, včetně žádanek.

Zodp.: starosta

 1. Odpovědět k žádosti SDH Soběšovice: rada obce schválila prominutí 50% nájemného na akci Hasičský bál, konaný dne 18. 2. 2006, od poplatku ze vstupného jsou společenské organizace v obci osvobozeny.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Připravit odpovědi na stanoviska vlastníků s uvedením podmínek napojení na veřejnou kanalizaci.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Odpověď Ing. Petru Potykovi k jeho žádosti: v současné době se dokončuje rekonstrukce veřejného osvětlení v obci a následně bude rozhodnuto o případném rozšíření veřejného osvětlení, je zpracován pasport!místních komunikací, který určí postup jejich následné údržby.
 2. Převedení hospodářského výsledku ZŠ Soběšovice ve výši 10 533,17 Kč za rok 2005 do rezervního fondu ZŠ.
 3. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Václavem Podešvou.
 4. Pověření  Advokátní kanceláře JUDr. Petra Kafky, Palackého 202, Frýdek-Místek vymáháním pohledávek ve věci jednotlivých právních případů.
 5. Zajištění úhrady a zveřejnění reklamní inzerce dle žádosti Moravskoslezské reality, Martin Slíva, 28. října 770/6, 702 00  Moravská Ostrava ve zpravodaji obce.
 6. Měsíční plán výjezdu SDH Soběšovice - únor 2006, včetně žádanek.
 7. Odpověď  k žádosti SDH Soběšovice: rada obce schválila prominutí 50% nájemného na akci Hasičský bál, konaný dne 18. 2. 2006, od poplatku ze vstupného jsou společenské organizace v obci osvobozeny.
 8. Přípravu odpovědí na stanoviska vlastníků s uvedením podmínek napojení na veřejnou kanalizaci.

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala             

            místostarosta obce

 

 

 

 

                                                                                                                            Ing. Karel Obluk

                                                                                                                            starosta obce