Usnesení

 

84. zasedání Rady obce Soběšovice dne 22. 3. 2006

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  19/16,  33/15,  35/7,  41/28,   43/8,   66/12,  67/16, 71/6,  75/10,   80/10, 80/14,  81/2, 82/8, 83/3, 83/4, 83/5.
 2. Krajský úřad MS kraje, odbor ŽPaZ, 28. října 117, 702 18  Ostrava: plán rozvoje vodovodů a kanalizací území MS kraje.
 3. Škola obnovy venkova, 739 53  Třanovice 250: pozvánka na školení – správní řád, ve dnech 6. – 7. 4. 2006.
 4. Krajský úřad MS kraje,  28. října 117, 702 18 Ostrava: zaslání materiálů k volbám do Poslanecké sněmovny PČR.
 5. Diakonie Broumov, Husova 319, 550 01  Broumov: uspořádání humanitární sbírky.
 6. KÚ MS kraje, 28. října 117, 702 18  Ostrava: distribuce hlasovacích lístků – služby České pošty, s. p.
 7. Základní škola a Mateřská škola Soběšovice: žádost o dofinancování chybějících finančních prostředků v oblasti přímých nákladů na vzdělávání.
 8. DATABOX s. r. o., tř. 1. máje č. p. 59, 460 01  Liberec 3: nabídka software „Databanka českých firem 2006“.
 9. A.S.A., Ing. S. Lukáš: termín konání sběru nebezpečných odpadů.
 10. PSY-AKADEMIE s.r.o., jednatel V. Chrobok, Gen. Sochora 1763, 708 00  Ostrava-Poruba: žádost o pronájem sálu Nové Husarůvky (8. července 2006).
 11. P. Zdeněk Hrabec: žádost o pronájem parkoviště U Masniců.
 12. P. Zdeněk Hrabec: žádost o snížení nájmu pro rok 2006.
 13. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Františkem Polochem.
 14. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Vilmou Popovičovou.
 15. P. Pavel Slíva, Vojkovice 155: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 16. Ing. Ivan Vlček, Lignus Frýdek-Místek: objednávka zveřejnění reklamní inzerce Husquarna.
 17. TK Andrea, Havířov: žádost o pronájem pokojů v budově Nová Husarůvka ve dnech 15. a 16. 3. 2006.
 18. Obec Soběšovice: objednávka na zhotovení zastínění oken sálu a opony jeviště.
 19. Obec Soběšovice: aktualizace urbanistické studie rekreační zóny Soběšovice – lokalita „B“ – MONIKA.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Uhradit a zúčastnit se  školení – správní řád, ve dnech 6. – 7. 4. 2006, pořádaného Školou obnovy venkova, 739 53  Třanovice 250.

Zodp.: starosta, Guziurová, Popovičová

 1. Zabezpečit plnění harmonogramu úkolů pro volby do PS PČR.

Zodp.: starosta

 1. Zajistit distribuci hlasovacích lístků pro volby do PS PČR.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Zařadit do rozpočtu dofinancování chybějících finančních prostředků v oblasti přímých nákladů na vzdělávání  na rok 2006 ve výši 10 000,00 Kč dle žádosti ZŠ a MŠ Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce informaci o termínu svozu nebezpečných odpadů.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Zajistit úhradu za pronájem sálu Nové Husarůvky (8. července 2006) a vyřídit  žádost PSY-AKADEMIE s.r.o., jednatel V. Chrobok, Gen. Sochora 1763, 708 00  Ostrava-Poruba.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu  na pronájem parkoviště U Masniců na rok 2006 za cenu 15 000,00 Kč mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Hrabcem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Projednat a odsouhlasit způsob provedení oprav a stavebních úprav sociálního zařízení v kempu pod Husarůvkou dle žádosti p. Zdeňka Hrabce a uzavřít dodatek k nájemní smlouvě mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Hrabcem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít  smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Františkem Polochem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Vilmou Popovičovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit úhradu a zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce dle žádosti p. Pavla Slívy, Vojkovice 155.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Zajistit úhradu a zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce dle žádosti Ing. Ivana Vlčka, Lignus Frýdek-Místek (Husquarna).

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Vyřídit žádost TK Andrea, Havířov o pronájem pokojů v budově Nová Husarůvka ve dnech 15. a 16. 3. 2006 za cenu ve výši 2 200,00 Kč.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zaslat objednávku na zhotovení zastínění oken sálu a opony jeviště firmou Divadelní služby, Vlastimil Krejčí, Zlatá Hora 1361, 684 01  Slavkov u Brna.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o dílo na zpracování „Aktualizace urbanistické studie rekreační zóny Soběšovice – lokalita „B“ – MONIKA“ firmou Ing. arch. Jaroslav Haluza, Hynaisova 3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Úhradu a účast p. Milady Guziurové a p. Olgy Popovičové na  školení – správní řád, ve dnech 6. – 7. 4. 2006, pořádaného Školou obnovy venkova, 739 53  Třanovice 250.
 2. Zabezpečení  plnění harmonogramu úkolů pro volby do PS PČR.
 3. Zajištění distribuce hlasovacích lístků pro volby do PS PČR.
 4. Žádost ZŠ a MŠ Soběšovice o dofinancování chybějících finančních prostředků v oblasti přímých nákladů na vzdělávání  na rok 2006 ve výši 10 000,00 Kč a zařazení do rozpočtu.
 5. Zveřejnění  informace o termínu svozu nebezpečných odpadů ve zpravodaji obce.
 6. Pronájem sálu Nové Husarůvky (8. července 2006) dle žádosti PSY-AKADEMIE s.r.o., jednatel V. Chrobok, Gen. Sochora 1763, 708 00  Ostrava-Poruba.
 7. Žádost p. Zdeňka Hrabce o uzavření smlouvy  na pronájem parkoviště U Masniců  za cenu 15 000,00 Kč mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Hrabcem na rok 2006.
 8. Snížení nájmu pro rok 2006 kempu pod Husarůvkou a uzavření dodatku k nájemní smlouvě dle žádosti p. Zdeňka Hrabce za předpokladu realizace oprav a stavebních úprav sociálního zařízení dle žádosti.
 9. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Františkem Polochem.
 10. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Vilmou Popovičovou.
 11. Zajištění úhrady a zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce dle žádosti p. Pavla Slívy, Vojkovice 155.
 12. Zajištění úhrady a zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce dle žádosti Ing. Ivana Vlčka, Lignus Frýdek-Místek (Husquarna).
 13. Žádost TK Andrea, Havířov o pronájem pokojů v budově Nová Husarůvka ve dnech 15. a 16. 3. 2006 za cenu ve výši 2 200,00 Kč.
 14. Cenovou nabídku na zhotovení zastínění oken sálu a opony jeviště  firmy Divadelní služby, Vlastimil Krejčí, Zlatá Hora 1361, 684 01  Slavkov u Brna a zaslání objednávky.
 15. Cenovou nabídku na zpracování „Aktualizace urbanistické studie rekreační zóny Soběšovice – lokalita „B“ – MONIKA“ firmy Ing. arch. Jaroslav Haluza, Hynaisova 3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory a uzavření smlouvy o dílo.

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala             

             místostarosta obce

           

 

 

                                                                                                                             Ing. Karel Obluk

                                                                                                                             starosta obce