Usnesení

 

86. zasedání Rady obce Soběšovice dne 19. 4. 2006

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  19/16,  33/15,  35/7,  41/28,   43/8,   66/12,  67/16, 71/6, 80/10, 80/14,  81/2, 82/8, 83/3, 84/2, 84/3, 84/4, 84/7, 84/8, 84/12, 85/9.
 2. Výbor kontrolní, předseda p. V. Křístek: zápis o kontrole pokladních operací v ZŠ Soběšovice dne 11. 4. 2006.
 3. Krajský úřad MS kraje, odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 117, 702 18  Ostrava: dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy MS kraje.
 4. Hasičský záchranný sbor MS kraje, Výškovická 40, 700 30  Ostrava-Zábřeh: požární poplachový plán a organizace plošného pokrytí JPO MS kraje.
 5. Nemocnice ve F-M, p. o., El. Krásnohorské 321, 738 18  Frýdek-Místek: nabídka služby RESPITNÍ PÉČE HARMONIE.
 6. Asociace FALUNGONG ČR, Ing. Kamil Rakyta, Senovážná  1, 702 00  Ostrava:  upozornění na poměry v Číně, vyjádření podpory podpisem petice.
 7. Charita Český Těšín, Štefánikova 3, 737 01  Český Těšín: žádost o finanční příspěvek.
 8. P. Ivana Sikorová, p. Libor Fojtík: žádost – pronájem pozemku.
 9. P. Ivana Sikorová, p. Libor Fojtík: žádost – povolení vjezdu na pozemek, vytyčení příjezdové cesty.
 10. Správa silnic MS kraje, p.o., středisko F-M, Horymírova 2287: návrh smlouvy o nájmu silničního pozemku mezi pronajímatelem SS MS kraje a nájemcem Obcí Soběšovice.
 11. Obec Soběšovice: návrh smlouvy fy RAMA na dodání nábytku pro pokoje č. 1 – 5 „Rekonstruovaného objektu ZVS“.
 12. Komise ŽP a rekreace, předseda Ing. Miroslav Peřina: zápis z 21. jednání komise ŽPaR ze dne 10. 4. 2006.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Předložit  zápis  výboru kontrolního o kontrole pokladních operací v ZŠ Soběšovice dne 11. 4. 2006 na zasedání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta

 1. Zveřejnit bezplatně ve zpravodaji obce nabídku Nemocnice ve F-M, p. o., El. Krásnohorské 321, 738 18  Frýdek-Místek na RESPITNÍ PÉČI HARMONIE.

Zodp.: Guziurová, předseda komise redakční

 1. Odeslat petici na záchranu praktikujících Falun Gongu, kterým jsou v koncentračním táboře  Su-ťia-tchun zaživa odebírány orgány.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Projednat  způsob financování obyvatel Charitního zařízení  v Hnojníku.

Zodp.: starosta

 1. Odpovědět p. Ivaně Sikorové, p. Liboru Fojtíkovi k žádosti: rada obce  pronájem pozemku p. č. 395/2 v k. ú. H. Soběšovice neschválila.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Ivaně Sikorové, p. Liboru Fojtíkovi k žádosti: rada obce sjezd přes pozemek p. č. 395/2 v k. ú. H. Soběšovice v šířce 4 m k RD čp. 58 schválila.

                                   Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu silničního pozemku FM/2/b/2006/Koc mezi pronajímatelem SS MS kraje a nájemcem Obcí Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu mezi RAMA Moravia, s.r.o., Gollova 1407/8, Ostrava-Hulváky a Obcí Soběšovice na vybavení pokojů č. 1 - 5 rekonstruovaného objektu ZVS nábytkem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Předložení  zápisu  výboru kontrolního o kontrole pokladních operací v ZŠ Soběšovice dne 11. 4. 2006 na zasedání zastupitelstva obce.
 2. Bezplatné zveřejnění nabídky Nemocnice ve F-M, p. o., El. Krásnohorské 321, 738 18  Frýdek-Místek na RESPITNÍ PÉČI HARMONIE ve zpravodaji obce.
 1. Petici na záchranu praktikujících Falun Gongu, kterým jsou v koncentračním táboře  Su-ťia-tchun zaživa odebírány orgány.
 2. Projednání způsobu financování obyvatel Charitního zařízení  v Hnojníku.
 3. Sjezd přes pozemek p. č. 395/2 v k. ú. H. Soběšovice v šířce 4 m k RD čp. 58 a odpověď  p. Ivaně Sikorové, p. Liboru Fojtíkovi k jejich žádosti.
 4. Smlouvu o nájmu silničního pozemku FM/2/b/2006/Koc mezi pronajímatelem SS MS kraje a nájemcem Obcí Soběšovice.
 5. Smlouvu mezi RAMA Moravia, s.r.o., Gollova 1407/8, Ostrava-Hulváky a Obcí Soběšovice na vybavení pokojů č. 1 - 5 rekonstruovaného objektu ZVS nábytkem.

 

 

 

 

IV.        Rada obce Soběšovice  neschvaluje:

 

 1. Žádost p. Ivany Sikorové, p. Libora Fojtíka o pronájem pozemku p. č. 395/2 v k. ú. Horní Soběšovice.

 

 

 

 

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala             

             místostarosta obce

           

 

 

                                                                                                                               Ing. Karel Obluk

                                                                                                                               starosta obce