Usnesení

 

87. zasedání Rady obce Soběšovice dne 3. 5. 2006

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  19/16,  33/15,  35/7,  41/28,   43/8,   66/12,  71/6, 80/10, 80/14, 81/2, 82/8,  84/2, 84/3, 84/4, 84/7, 84/8, 86/1, 86/8.
 2. Občanské sdružení Dar života, Na zbytkách 446, Staré Město, 738 01  Frýdek-Místek: žádost o poskytnutí finančního daru.
 3. SS MS kraje, p. o., středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek: smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.FM/10/d/2006/Koc.
 4. P. Petr Míček, Pohřební služba Žermanice: žádost o zveřejnění ve zpravodaji obce - oprava chybného telefonního čísla v seznamu Zlaté stránky.
 5. P. Věra Klimšová: souhlas s bezplatným převodem části pozemku par. č. 438/1.
 6. Městský úřad Frýdek-Místek, odbor životního prostředí a zemědělství, Palackého 115, 738 02  Frýdek-Místek: oznámení o zahájení řízení „Rodinný dům  včetně přípojek inž. sítí“.
 7. Pozemkový fond ČR, ÚP Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava: žádost o sdělení k vyloučení pozemků z převodu (k. ú. Horní Soběšovice).
 8. Pozemkový fond ČR, ÚP Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava: žádost o sdělení k vyloučení pozemků z převodu (k. ú. Dolní Soběšovice).
 9. P. Ludmila Řeháčková, Odlehlá 1139/8, 736 01  Havířov: návrh reklamy do zpravodaje obce
 10. Obec Soběšovice: návrh dohody o provedení práce (distribuce hlasovacích lístků pro volby do PS PČR v obci Soběšovice, v rozsahu 42,0 h, s odměnou dle VPP č. 2/2003) mezi  Obcí Soběšovice a p. Kristinou Foukalovou.
 11. Obec Soběšovice: objednávka č. 7/2006 – povolení vjezdu 2006.
 12. P. Yvetta Zemánková: souhlas s bezúplatným převodem pozemků (p. č. 446 a  p. č. 416  2/6).

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Odpovědět na žádost Charity Český Těšín, Štefánikova 3, 737 01  Český Těšín: rada obce schválila finanční příspěvek ve výši 2 000,00 Kč na dokrytí provozních nákladů Charitního domu s pečovatelskou službou Hnojník a zbylou finanční částku by měli uhradit rodinní příslušníci a obec Hnojník, kde je občanka nyní hlášena.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.FM/10/d/2006/Koc mezi Obcí Soběšovice a SS MS kraje, p. o., středisko F-M, Horymírova 2287, 738 33  Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit úhradu a zveřejnit  ve zpravodaji  obce  za úplatu  opravu  chybného  telefonního čísla v seznamu Zlaté stránky dle žádosti o zveřejnění p. Petra Míčka, Pohřební služba Žermanice.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Odpovědět  p. Věře Klimšové: bude pokračovat jednání o převod pozemku p. č. 416 v k. ú. Pitrov.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět dle ÚP obce Soběšovice  na žádost Pozemkového fondu ČR, ÚP Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava o sdělení k vyloučení pozemků z převodu (k. ú. Horní Soběšovice).

Zodp:. starosta, Guziurová

 1. Odpovědět dle ÚP obce Soběšovice  na žádost Pozemkového fondu ČR, ÚP Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava o sdělení k vyloučení pozemků z převodu (k. ú. Dolní Soběšovice).

Zodp:. starosta, Guziurová

 1. Zajistit úhradu a zveřejnit ve zpravodaji obce za úplatu reklamu p. Ludmily Řeháčkové, Odlehlá 1139/8, 736 01  Havířov.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce (distribuce hlasovacích lístků pro volby do PS PČR v obci Soběšovice, v rozsahu 42,0 h, s odměnou dle VPP č. 2/2003) mezi  Obcí Soběšovice a p. Kristinou Foukalovou.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit  tisk  povolení vjezdu 2006 - objednávka č. 7/2006.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Yvetě Zemánkové: bude pokračovat jednání o převod pozemku p. č. 416 v k. ú. Pitrov.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Finanční příspěvek ve výši 2 000,00 Kč na dokrytí finančních nákladů Charitního domu s pečovatelskou službou Hnojník  a odpověď na žádost Charity Český Těšín, Štefánikova 3, 737 01  Český Těšín.
 2. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č.FM/10/d/2006/Koc mezi Obcí Soběšovice a SS MS kraje, p. o., středisko F-M, Horymírova 2287, 738 33  Frýdek-Místek.
 3. Zveřejnění ve zpravodaji obce  za úplatu opravy chybného telefonního čísla v seznamu Zlaté stránky dle žádosti o zveřejnění p. Petra Míčka, Pohřební služba Žermanice.
 4. Odpověď p. Věře Klimšové: bude pokračovat jednání o převod pozemku p. č. 416 v k. ú. Pitrov.
 5. Odpověď dle ÚP obce Soběšovice  na žádost Pozemkového fondu ČR, ÚP Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava o sdělení k vyloučení pozemků z převodu (k. ú. Horní Soběšovice).
 6. Odpověď dle ÚP obce Soběšovice  na žádost Pozemkového fondu ČR, ÚP Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava o sdělení k vyloučení pozemků z převodu (k. ú. Dolní Soběšovice).
 7. Zveřejnění ve zpravodaji obce za úplatu reklamy p. Ludmily Řeháčkové, Odlehlá 1139/8, 736 01  Havířov.
 8. Dohodu o provedení práce (distribuce hlasovacích lístků pro volby do PS PČR v obci Soběšovice, v rozsahu 42,0 h, s odměnou dle VPP č. 2/2003) mezi  Obcí Soběšovice a p. Kristinou Foukalovou.
 9. Objednávku č. 7/2006  -  tisk  povolení vjezdu 2006.
 10. Odpověď p. Yvetě Zemánkové: bude pokračovat jednání o převod pozemku p. č. 416 v k. ú. Pitrov.

 

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala             

             místostarosta obce

           

 

 

                                                                                                                               Ing. Karel Obluk

                                                                                                                               starosta obce