Usnesení

 

89. zasedání Rady obce Soběšovice dne 24. 5. 2006

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  19/16,  33/15,  35/7,  41/28,   43/8,   66/12,  71/6, 80/10, 80/14, 81/2, 82/8,  84/2,  84/4,   86/1, 87/3, 87/5, 87/6, 87/7, 88/2, 88/3, 88/5, 88/6, 88/7, 88/8.
 2. Obec Soběšovice: návrh programu 22. veřejného zasedání ZO Soběšovice dne 7. 6. 2006.
 3. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení sloučeného územního a stavebního řízení stavby „Přeložka vedení nn – náhrada vzdušného vedení za kabelové zemní“, stavebník Obec Soběšovice.
 4. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: sdělení k ohlášení stavebních úprav a udržovacích prací Zpevnění a rozšíření stávající plochy sportoviště“, stavebník Obec Soběšovice.
 5. Ing. Martin Veselý, vedoucí TO, SmVaK Ostrava a. s.: návrh smlouvy o provozování vodního díla - kanalizace A2-3 a A2-6.
 6. Městský úřad Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek: souhlas s návrhem územního rozhodnutí na pozemky do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.
 7. AUTOSALON Frýdek-Místek s. r. o., Příborská 1000, 738 02  Frýdek-Místek: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji.
 8. SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava: oznámení o změně způsobu dodávky pitné vody v souvislosti se sanací vodojemu Soběšovice.
 9. P. Zdeněk Hrabec, Soběšovice 68: žádost o snížení nájmu pro rok 2006.
 10. Obec Soběšovice: návrh ceníku ubytování v pokojích Nová Husarůvka.
 11. Obec Soběšovice: úprava pracovní náplně p. Věry Nogolové – plný prac. úvazek.

 

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Zveřejnit program 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice dne 7. 6. 2006.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o provozování vodního díla - kanalizace A2-3 a A2-6 mezi Obcí Soběšovice a SmVaK a. s., Ostrava.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Zajistit zveřejnění a úhradu reklamy AUTOSALON Frýdek-Místek s. r. o., Příborská 1000, 738 02  Frýdek-Místek ve zpravodaji obce.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Zveřejnit  oznámení SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava o změně způsobu dodávky pitné vody v souvislosti se sanací vodojemu Soběšovice ve zpravodaji obce.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Vyřídit a odpovědět p. Zdeňku Hrabcovi, Soběšovice 68 k žádosti o snížení nájmu pro rok 2006: rada obce neschvaluje snížení nájmu Kempu pod Husarůvkou na rok 2006 a schvaluje úhradu nákladů vzniklých při úpravě soc. zařízení.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji  ceník ubytování v objektu Nová Husarůvka.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová

 1. Vyřídit rozšíření pracovního úvazku p. Věry Nogolové na plný úvazek 8,00 h/den s účinností od  1. 6. 2006 se zajištěním ubytování a provozem kotelny v objektu ZVS Nová Husarůvka.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program 22. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice dne 7. 6. 2006.
 2. Uzavřít smlouvu o provozování vodního díla - kanalizace A2-3 a A2-6 mezi Obcí Soběšovice a SmVaK a. s., Ostrava.
 3. Zveřejnění a úhradu reklamy AUTOSALON Frýdek-Místek s. r. o., Příborská 1000, 738 02  Frýdek-Místek ve zpravodaji.
 4. Zveřejnění oznámení SmVaK Ostrava, a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava o změně způsobu dodávky pitné vody v souvislosti se sanací vodojemu Soběšovice ve zpravodaji obce.
 1. Vyřízení a odpověď p. Zdeňku Hrabcovi, Soběšovice 68 k žádosti o snížení nájmu pro rok 2006: rada obce neschvaluje snížení nájmu Kempu pod Husarůvkou na rok 2006 a schvaluje úhradu nákladů vzniklých při úpravě soc. zařízení.
 2. Ceník ubytování v objektu Nová Husarůvka a zveřejnění ve zpravodaji obce.
 3. Rozšíření pracovního úvazku  p. Věry Nogolové  na plný úvazek  8,00 h/den   s účinností od  1. 6. 2006 se zajištěním ubytování a provozem kotelny v objektu ZVS Nová Husarůvka.

 

      

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala             

             místostarosta obce

           

 

 

                                                                                                                                Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                starosta obce