Usnesení

 

92. zasedání Rady obce Soběšovice dne 26. 7. 2006

 

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  19/16,  33/15,  35/7,  41/28,    66/12,  71/6,  90/1,  91/1, 91/7.
 2. SDH Soběšovice: žádost o finanční příspěvek na 6. ročník Poháru starosty obce Soběšovice v požárním sportu.
 3. P. Olga Čerchlová: žádost o pronájem obecního bytu.
 4. RESTAV, spol. s r. o., Příčná 293/2, 736 01  Havířov-Město: návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6060 „Základní škola v Soběšovicích – stavební úpravy“ mezi Obcí Soběšovice a RESTAV, spol. s r .o.
 5. Obec Soběšovice: smlouva o nájmu hrobového místa č. 62/H – p. Sikorová Ivana.
 6. Obec Soběšovice: smlouva o nájmu hrobového místa č. 63/H – p. Kliský René.
 7. Obec Soběšovice: smlouva o nájmu hrobového místa č. 82/H – p. Lehotská Marie.
 8. Obec Soběšovice: smlouva o nájmu hrobového místa č. 225/h – p. Turská Irena.
 9. Beskydská stavební, a. s.: sdělení termínu oprav střech na objektu:  “Rekonstrukce objektu ZVS Soběšovice“.
 10. Advokátní kancelář, Mgr. Marek Ježek: právní posouzení dohody o úhradě části nákladů na zpracování změny č. 3 ÚP obce Soběšovice.
 11. Ing. Ivo Papala: návrh na uzavření Smluv o budoucích smlouvách kupních.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Ad 90/10: odpovědět firmě VACEK corporation, s. r. o.: vzhledem k tomu, že má obec uzavřeny smluvní vztahy s firmou A.S.A, spol. s r. o., provozovna Ostrava, doporučujeme, abyste se obrátili s žádostí o spolupráci na tuto firmu.

Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Uhradit SDH Soběšovice finanční příspěvek na 6. ročník Poháru starosty obce Soběšovice v požárním sportu ve výši  3 000,00 Kč dle žádosti.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zařadit žádost p. Olgy Čerchlové o pronájem obecního bytu v objektu ZVS do seznamu žadatelů o pronájem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6060 „Základní škola v Soběšovicích – stavební úpravy“ mezi Obcí Soběšovice a RESTAV, spol. s r. o., Příčná 293/2, 736 01  Havířov-Město.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa č. 62/H  mezi Obcí Soběšovice a p. Sikorovou Ivanou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa č. 63/H mezi Obcí Soběšovice a  p. Kliským René.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa č. 82/H  mezi Obcí Soběšovice a p. Lehotskou Marií.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa č. 225/h mezi Obcí Soběšovice a  p. Turskou Irenou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit vypracování geometrického plánu pro oddělení části pozemků p. č. 175/25 a p. č. 175/26 dle usnesení z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce a připravit smlouvy o budoucích smlouvách kupních s vlastníky těchto pozemků včetně přístupu k těmto pozemkům.

Zodp.: místostarosta

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Ad 90/10: odpověď firmě VACEK corporation, s. r. o.: vzhledem k tomu, že má obec uzavřeny smluvní vztahy s firmou A.S.A, spol. s r. o., provozovna Ostrava, doporučujeme, abyste se obrátili s žádostí o spolupráci na tuto firmu.
 2. Úhradu SDH Soběšovice finančního příspěvku na 6. ročník Poháru starosty obce Soběšovice v požárním sportu ve výši  3 000,00 Kč dle žádosti.
 3. Zařazení  žádosti p. Olgy Čerchlové o pronájem obecního bytu v objektu ZVS do seznamu žadatelů o pronájem.
 4. Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6060 „Základní škola v Soběšovicích – stavební úpravy“ mezi Obcí Soběšovice a RESTAV, spol. s r. o., Příčná 293/2, 736 01  Havířov-Město.
 5. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 62/H  mezi Obcí Soběšovice a p. Sikorovou Ivanou.
 6. Uzavření  smlouvy o nájmu hrobového místa  č. 63/H mezi Obcí Soběšovice a p. Kliským René.
 7. Uzavření  smlouvy o nájmu hrobového místa č. 82/H  mezi Obcí Soběšovice a p. Lehotskou Marií.
 8. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa č. 225/h mezi Obcí Soběšovice a  p. Turskou Irenou.
 9. Zajištění vypracování geometrického plánu pro oddělení části pozemků p. č. 175/25 a p. č. 175/26 dle usnesení z 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce a přípravu smluv o budoucích smlouvách kupních s vlastníky těchto pozemků včetně přístupu k těmto pozemkům.

 

 

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala             

             místostarosta obce

           

           

 

 

                                                                                                                                Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                starosta obce