Usnesení

 

94. zasedání Rady obce Soběšovice dne 30. 8. 2006

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,  33/15,  35/7,  41/28,    66/12,  71/6,  90/1,  91/1, 91/7, 93/1, 93/3, 93/4.
 2. Obec Soběšovice: návrh programu 23. zasedání ZO Soběšovice dne 13. 9. 2006.
 3. Obecní úřad  Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení územního řízení „Dělení pozemku p. č. 449/3 v k. ú. Horní Soběšovice, obec Soběšovice“, navrhovatel Obec Soběšovice.
 4. Citibank a. s., Evropská 178, 166 40  Praha 6: povinná nabídka převzetí a nabídka na odkoupení - akcie SmVaK Ostrava a. s.
 5. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí o scelování a dělení pozemků, navrhovatel Cestovní kancelář JUHÁSZ a. s., Orlová-Lutyně, Masarykova třída 752, 735 14.
 6. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení územního řízení dělení pozemků, navrhovatelé p. Doloszycki Ján a  Miluše.
 7. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení územního řízení dělení pozemku, navrhovatelé p. Skoupilová Kateřina a p. Vacková Andrea.
 8. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení územního řízení dělení pozemků, navrhovatelé Ing. Ficek Jaromír, Pichová Jana,  Sojková Dagmar, Folvarčná Vlasta.
 9. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor DaSH, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: oznámení zahájení správního řízení „povolení omezení obecného užívání krajské silnice III/4735A Žermanice přehrada – spojka, a to úplnou uzavírkou silnice v úseku komunikace na hrázi vodního díla Žermanice v délce 0,5 km“.
 10. ČZS Soběšovice, předseda p. J. Pavloková: pomoc při zajištění vinobraní.
 11. P. Lukáš Pšenica, M. Kopeckého 571, 708 00 Ostrava-Poruba: žádost o uveřejnění reklamy.
 12. Obec Hora Svaté Kateřiny: ústavní stížnost – žádost o součinnost a podporu.
 13. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor DaSH, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: rozhodnutí „povolení omezení obecného užívání silnice III/4735A Žermanice přehrada – spojka, v úseku hráze přehrady v obci Žermanice úplnou uzavírkou silničního provozu a nařízení objížďky po silnicích III/4737, III/4733, III/4735“.
 14. Komise ŽPaR, předseda Ing. Miroslav Peřina: zápis a usnesení z 23. jednání komise ŽPaR ze dne 24. 7. 2006.
 15. Obec Soběšovice: výběrové řízení na pronájem restaurace „Nová Husarůvka“.
 16. Obec Soběšovice: výběrové řízení na pronájem obchodní jednotky v suterénu „Nová Husarůvka“.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Zveřejnit konání 23. zasedání ZO Soběšovice dne 13. září 2006 s navrženým programem.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit příspěvek na Vinobraní pořádané ČZS Soběšovice  dle žádosti.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit úhradu a zveřejnit ve zpravodaji obce reklamu p. Lukáše Pšenicy, M. Kopeckého 571, 708 00  Ostrava-Poruba.

Zodp.: Guziurová, Popovičová, předseda komise redakční

 1. Podepsat pověření k zastupování pro připojení obce Soběšovice ke stížnosti k Ústavnímu soudu ČR k návrhu na zrušení části ustanovení § 4 odst. 2 a Přílohy č. 2 zákona č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů podané skupinou senátorů dle ust. § 64 odst. 1 písm. b) zák. o Ústavním soudu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit  rozhodnutí  „povolení omezení obecného užívání silnice III/4735 A Žermanice – přehrada – spojka, v úseku hráze přehrady v kabelové televizi a na věži.

 Zodp.: místostarosta, Guziurová

 1. Projednat  v návaznosti na zpracovanou aktualizaci studie  rekr. zóny Soběšovice – lokalita „B-MONIKA“ s vlastníkem nemovitosti p. č. st. 491 podmínky odkupu této nemovitosti do majetku obce pro rekonstrukci kempu „Pod Husarůvkou“.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Projednat s jednotlivými zájemci  pronájem restaurace Nová Husarůvka.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Připravit nájemní smlouvu k pronájmu provozní jednotky I. s vybraným uchazečem z výběrového řízení.

Zodp.: místostarosta, Popovičová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program a zveřejnění konání 23. zasedání ZO Soběšovice dne 13. září 2006.
 2. Příspěvek na Vinobraní pořádané ČZS Soběšovice  dle žádosti.
 3. Zveřejnění  ve zpravodaji obce za úplatu reklamy p. Lukáše Pšenicy, M. Kopeckého 571, 708 00  Ostrava-Poruba.
 4. Připojení obce Soběšovice ke stížnosti k Ústavnímu soudu ČR k návrhu na zrušení části ustanovení § 4 odst. 2 a Přílohy č. 2 zákona č. 243/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů podané skupinou senátorů dle ust. § 64 odst. 1 písm. b) zák. o Ústavním soudu.
 5. Zveřejnění  rozhodnutí  „povolení omezení obecného užívání silnice III/4735 A Žermanice – přehrada – spojka, v úseku hráze přehrady v kabelové televizi a na věži.
 6. Projednání v návaznosti na zpracovanou aktualizaci studie  rekr. zóny Soběšovice – lokalita „B-MONIKA“ s vlastníkem nemovitosti p. č. st.  491 podmínek odkupu této nemovitosti do majetku obce pro rekonstrukci kempu „Pod Husarůvkou“.
 7. Projednání  s jednotlivými zájemci  pronájmu  restaurace Nová Husarůvka.
 8. Přípravu  nájemní smlouvy k pronájmu provozní jednotky I. s vybraným uchazečem z výběrového řízení.

 

 

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala             

            místostarosta obce

           

           

 

 

 

                                                                                                                               Ing. Karel Obluk

                                                                                                                               starosta obce