Usnesení

 

95. zasedání Rady obce Soběšovice dne 20. 9. 2006

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,  33/15,  35/7,  41/28,    66/12,  71/6,  90/1, 93/3, 93/4, 94/2, 94/3, 94/6.
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: stavební povolení stavby „Kanalizační přípojka k sociálnímu zařízení v kempu“, stavebník Obec Soběšovice.
 3. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení územního řízení, navrhovatel Josef Vavříček.
 4. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ÚaER, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: Veřejná vyhláška oznamující zahájení projednávání návrhu zadání změny č. 3 územního plánu obce Lučina.
 5. Obec Soběšovice: návrh dohody o provedení práce  (distribuce hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva obce Soběšovice v obci Soběšovice, v rozsahu 42,0 h, s odměnou dle VPP č. 2/2003)  mezi  Obcí Soběšovice a p. Kristinou Foukalovou.
 6. ZŠ Soběšovice, ředitelka Mgr. L. Michálková: Výroční zpráva ZŠ a MŠ Soběšovice, okres Frýdek-Místek, PO, školní rok 2005/2006.
 7. ZO ČSV Dolní Domaslavice, předseda p. Ladislav Pochtiol:  žádost o příspěvek na podporu udržení počtu včelstev na katastru obce Soběšovice.
 8. Předseda komise ŽPaR Ing. Miroslav Peřina: zpráva o práci komise životního prostředí a rekreace.
 9. Slezská diakonie, Na Nivách 7, 73701 Český Těšín: žádost o podporu  služeb Slezské diakonie – Středisko sociálních služeb pro rodinu Havířov, Poradna ELPIS.
 10. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Soběšovice  a f-ou ZDK dlažby s.r.o., Šenov, Těšínská 222, PSČ: 739 34.
 11. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Obcí Soběšovice a p. Erikou Gálovou.
 12. P. Silvie Brežinová: žádost o inzerci ve zpravodaji obce.
 13. Obec Soběšovice: smlouva o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Marií Labudovou.
 14. Obec Soběšovice: jednostranné zvýšení nájemného v bytě č. 1 v domě čp. 141 a v bytě č. 1 v domě čp. 45.
 15. P. Jiřina Slaninová: ukončení nájmu v DPS v Soběšovicích v bytě č. 5/1.
 16. Obec Soběšovice: příspěvek na zajištění pouťových atrakcí - dohoda mezi obcí a f-ou Eva Pflegrová, se sídlem 739 25  Sviadnov, Na Drahách 302.
 17. Obec Soběšovice: připomínky ke změně č. 3 ÚP Soběšovice.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce  (distribuce hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva obce Soběšovice v obci Soběšovice, v rozsahu 42,0 h, s odměnou dle VPP č. 2/2003)  mezi  Obcí Soběšovice a p. Kristinou Foukalovou.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uhradit příspěvek na podporu udržení počtu včelstev na katastru obce Soběšovice pro ZO ČSV Dolní Domaslavice dle žádosti.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uhradit příspěvek na podporu služeb Slezské diakonie – Středisko sociálních služeb pro rodinu Havířov, Poradna ELPIS.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor provozní jednotky I. v objektu ZVS „Nová Husarůvka“  mezi Obcí Soběšovice  a f-ou ZDK dlažby s.r.o., Šenov, Těšínská 222, PSČ: 739 34.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu nebytových prostor tvořících restauraci v objektu ZVS „Nová Husarůvka“  mezi Obcí Soběšovice a p. Erikou Gálovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce a zajistit úhradu za inzerci dle žádosti p. Silvie Brežinové.

Zodp.: předseda komise redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Marií Labudovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zaslat nájemcům oznámení o jednostranném zvýšení nájemného v plné výši  v bytě č. 1 v domě čp. 141 a v bytě č. 1 v domě čp. 45  od 1. 1. 2007  v souladu  se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/2006, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a Sdělení MMR č. 333/2006 Sb., ze dne 20. června 2006.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Oslovit žadatele o umístění v objektu DPS, s možností nájmu v bytech č. 5 a č. 11.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít dohodu mezi Obcí Soběšovice a f-ou Eva Pflegrová, se sídlem 739 25  Sviadnov, Na Drahách 302 v zastoupení Františkem Pflegrem na úhradu příspěvku na zajištění pouťových atrakcí v obci Soběšovice ve dnech 3. a 4. 6. 2006 ve výši 8 000,00 Kč.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit připomínky ke změně č. 3 ÚP obce Soběšovice pořizovateli, Magistrátu města Frýdku-Místku.

Zodp.: starosta, místostarosta

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Uzavření  dohody o provedení práce  (distribuce hlasovacích lístků pro volby do Zastupitelstva obce Soběšovice v obci Soběšovice, v rozsahu 42,0 h, s odměnou dle VPP č. 2/2003)  mezi  Obcí Soběšovice a p. Kristinou Foukalovou.
 2. Příspěvek na podporu udržení počtu včelstev na katastru obce Soběšovice pro ZO ČSV Dolní Domaslavice dle žádosti.
 3. Příspěvek na podporu služeb Slezské diakonie – Středisko sociálních služeb pro rodinu Havířov, Poradna ELPIS.
 4. Smlouvu o nájmu nebytových prostor provozní jednotky I. v objektu ZVS „Nová Husarůvka“  mezi Obcí Soběšovice  a f-ou ZDK dlažby s.r.o., Šenov, Těšínská 222, PSČ: 739 34.
 5. Smlouvu o nájmu nebytových prostor tvořících restauraci v objektu ZVS „Nová Husarůvka“  mezi Obcí Soběšovice a p. Erikou Gálovou.
 6. Zveřejnění ve zpravodaji obce a zajištění úhrady za inzerci dle žádosti p. Silvie Brežinové.
 7. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Marií Labudovou.
 8. Zvýšení nájemného a zaslání nájemcům oznámení o jednostranném zvýšení nájemného v plné výši  v bytě č. 1 v domě čp. 141 a v bytě č. 1 v domě čp. 45  od 1. 1. 2007  v souladu  se zákonem č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/2006, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a Sdělení MMR č. 333/2006 Sb., ze dne 20. června 2006.
 9. Oslovení žadatelů o umístění v objektu DPS, s možností nájmu v bytech č. 5 a č. 11.
 10. Dohodu mezi Obcí Soběšovice a f-ou Eva Pflegrová, se sídlem 739 25  Sviadnov, Na Drahách 302 v zastoupení Františkem Pflegrem na úhradu příspěvku na zajištění pouťových atrakcí v obci Soběšovice ve dnech 3. a 4. 6. 2006 ve výši 8 000,00 Kč.
 11. Připomínky ke změně č. 3 ÚP obce Soběšovice a předložení pořizovateli, Magistrátu města Frýdku-Místku.

 

 

 

 

 

Zapsal:  Ing. Ivo Papala             

             místostarosta obce

           

           

 

                                                                                                                                Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                starosta obce