Usnesení

 

2. zasedání Rady obce Soběšovice dne 15. 1. 2006

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,  33/15,   41/28,    66/12,  90/1, 93/3, 94/3, 96/1, 1/1, 1/3, 1/4.                                                                                                                            
 2. P. Jiří Hrabec: žádost o přidělení bytové jednotky v Domu s pečovatelskou službou.
 3. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: prošetření stížnosti – nepovolené stavební práce na pozemku parc. č. 340/155 v k. ú. Horní Soběšovice.
 4. Obec Soběšovice:  návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 52,0 hodin, od 16. – 30. 11. 2006, s odměnou dle VPP č. 2/2003).
 5. Obec Soběšovice: návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a Ing. Markétou Uhrovou (zápis do kroniky obce, v rozsahu 52,0 hodin, od 16. – 30. 11. 2006, s odměnou dle VPP č. 2/2003).
 6. Obec Soběšovice:  návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Václavem Křístkem (údržba a kontrola a nastavení kabelových rozvodů v obci, v rozsahu 100,0 hodin, od 16. – 30. 11. 2006, s odměnou dle VPP č. 2/2003).
 7. Obec Soběšovice: přehled čerpání – zůstatky dovolené na zotavenou.
 8. TS, a. s., tř. 17. listopadu 910, 738 02  Frýdek-Místek: blahopřání ke znovuzvolení do funkce.
 9. Obec Hora Svaté Kateřiny: podpora výzvy k Ústavní stížnosti – vyjádření, připomínkování a doplnění  tzv.  „Životní  minimum obce“.
 10. Obec Soběšovice: smlouva o provádění služeb při zimní údržbě místních komunikací mezi obcí a  p. Karlem Heczkem, Těrlicko, část Horní Těrlicko č. p. 38 za cenu 400,00 Kč/hod (bez DPH).
 11. Obec Soběšovice územní plán obce, zpracování dle nového stavebního zákona.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Uzavřít nájemní smlouvu s p. Jiřím Hrabcem a p. Růženou Hrabcovou o přidělení bytové jednotky v Domu s pečovatelskou službou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 52,0 hodin, od 16. – 30. 11. 2006, s odměnou dle VPP č. 2/2003).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a Ing. Markétou Uhrovou (zápis do kroniky obce, v rozsahu 52,0 hodin, od 16. – 30. 11. 2006, s odměnou dle VPP č. 2/2003).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Václavem Křístkem (údržba a kontrola a nastavení kabelových rozvodů v obci, v rozsahu 100,0 hodin, od 16. – 30. 11. 2006, s odměnou dle VPP č. 2/2003).

Zodp.:  starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o provádění služeb při zimní údržbě místních komunikací mezi obcí Soběšovice a p. Karlem Heczkem, Těrlicko, část Horní Těrlicko č. p. 38  a zveřejnit zprávu ve zpravodaji obce.

Zodp.: starosta, Popovičová, Guziurová, předseda komise redakční

 1. Zaslat objednávku na Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3 na zpracování ÚP obce Soběšovice dle nového stavebního zákona.

Zodp.: starosta

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Nájemní smlouvu s p. Jiřím Hrabcem a p. Růženou Hrabcovou o přidělení bytové jednotky v Domu s pečovatelskou službou.
 2. Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 52,0 hodin, od 16. – 30. 11. 2006, s odměnou dle VPP č. 2/2003).
 3. Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a Ing. Markétou Uhrovou (zápis do kroniky obce, v rozsahu 52,0 hodin, od 16. – 30. 11. 2006, s odměnou dle VPP č. 2/2003).
 1. Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Václavem Křístkem (údržba a kontrola a nastavení kabelových rozvodů v obci, v rozsahu 100,0 hodin, od 16. – 30. 11. 2006, s odměnou dle VPP č. 2/2003).
 2. Smlouvu o provádění služeb při zimní údržbě místních komunikací mezi obcí Soběšovice a p. Karlem Heczkem, Těrlicko, část Horní Těrlicko č. p. 38  a zveřejnění zprávy ve zpravodaji obce.
 3. Zaslání objednávky na Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3 na zpracování ÚP obce Soběšovice dle nového stavebního zákona.

 

 

   

Zapsal:    p. Petr Voznica

   člen rady obce

           

           

 

  

                                                                                                                                Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                starosta obce