Usnesení

 

5. zasedání Rady obce Soběšovice dne 27. 12. 2006

 

I.                    Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

  1. Úkoly, trvá:   19/16,  33/15,    66/12,  90/1, 93/3,  96/1,  3/5, 3/12, 3/14, 3/17, 3/18, 4/1,  4/2, 4/4, 4/6 a), b), 4/8, 4/9, 4/10.                                                                                                                            
  2. Obec Soběšovice: rozpočtové opatření IV. na rok 2006.
  3. Charita Český Těšín: žádost o finanční příspěvek.
  4. Obec Lučina, stavební úřad: nástavba rekreačního střediska č. e. 048.

  

II.                  Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

  1. Uzavřít smlouvu „o údržbě telekomunikačních zařízení a televizních kabelových rozvodů“ mezi Obcí Soběšovice a p. Lumírem Slípkem, Jana Čapka 3098, 738 01  Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

  1. Zajistit rozpočtové opatření č. IV. na rok 2006.

Zodp.: starosta, Popovičová

  1. Odpovědět k žádosti Charity Český Těšín o finanční příspěvek ve smyslu zákona o sociální péči a daňové výtěžnosti obce Hnojník.

Zodp.: starosta, Guziurová

     

 

III.                Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

  1. Smlouvu  „o údržbě telekomunikačních zařízení a televizních kabelových rozvodů“ mezi Obcí Soběšovice a p. Lumírem Slípkem, Jana Čapka 3098, 738 01  Frýdek-Místek.
  2. Rozpočtové opatření č. IV na rok 2006.
  3. Odpověď ve smyslu zákona o sociální péči a daňové výtěžnosti obce Hnojník k žádosti Charity Český Těšín o finanční příspěvek.

 

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

 

 

 

                                                                                                                     Ing. Karel Obluk

                                                                                                                     starosta obce