Usnesení

 

7. zasedání Rady obce Soběšovice dne 17. 1. 2007

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,  33/15,    66/12,  90/1, 93/3,  96/1,   3/17,  4/8, 4/10, 6/1.                                                                                                                            
 2. Krajský úřad MS kraj, odbor ÚP, SŘ a PP, 28. října 117, 702 18  Ostrava: změna č. 1 územního plánu VÚC Beskydy.
 3. P. R. Pytlík:  žádost.
 4. AUTOSALON Frýdek-Místek, s.r.o.: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 5. P. A. Hrabcová: žádost o změnu ÚP obce Soběšovice.
 6. ČZS Soběšovice, předseda p. Jana Pavloková: žádost o ohodnocení vyhlášené soutěže – květinová výzdoba v naší obci.
 7. Česká katolická charita: Zápis o otevření pokladniček.
 8. Obec Soběšovice: odměňování členů zastupitelstva od 1. 1. 2007.
 9. Obec Soběšovice: zařazení ředitelky ZŠ a MŠ Soběšovice od 1. 1. 2007.
 10. Obec Soběšovice: zařazení zaměstnanců obce od 1. 1. 2007; aktualizace vnitřních pl. předpisů.
 11. Obec Soběšovice: směrnice č. 1 určující postupy v účetnictví  a v evidenci majetku obce.
 12. Obec Soběšovice: smlouva o dílo mezi obcí Soběšovice a MAS Pobeskydí.

 

  

I.          Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Odpovědět p.  R. Pytlíkovi k jeho žádosti ve smyslu územního plánu obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce za úplatu inzerci dle žádosti AUTOSALON Frýdek-Místek, s.r.o.

Zodp.: starosta, předseda komise redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Odpovědět p. A. Hrabcové: žádost o změnu ÚP obce Soběšovice bude projednána v rámci zpracování nového územního plánu obce ve smyslu nového stavebního zákona.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět předsedovi ČZS Soběšovice, p. Janě Pavlokové k žádosti o ohodnocení vyhlášené soutěže – květinová výzdoba v naší obci: rada obce schválila zakoupení knih do 500,00 Kč, v celkové hodnotě 1 000,00 Kč.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit příštímu zasedání zastupitelstva obce  návrh odměňování za výkon funkcí členů zastupitelstev.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Seznámit s hodnocením ředitelku PO ZŠ a MŠ Soběšovice, Mgr. Lucii Michálkovou; s účinnosti od 1. 1. 2007 zařadit dle schváleného návrhu a předat platový výměr.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Dopracovat aktualizaci vnitřních platových předpisů obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vydat  směrnici č. 1 určující postupy v účetnictví  a v evidenci majetku obce.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o dílo mezi obcí Soběšovice a MAS Pobeskydí.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

 

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Odpověď p.  R. Pytlíkovi k jeho žádosti ve smyslu územního plánu obce Soběšovice.
 2. Zveřejnění inzerce dle žádosti AUTOSALON Frýdek-Místek, s.r.o. ve zpravodaji obce za úplatu.
 3. Odpověď p. A. Hrabcové: žádost o změnu ÚP obce Soběšovice bude projednána v rámci zpracování nového územního plánu obce ve smyslu nového stavebního zákona.
 1. Odpověď předsedovi ČZS Soběšovice, p. Janě Pavlokové k žádosti o ohodnocení vyhlášené soutěže – květinová výzdoba v naší obci: rada obce schválila zakoupení knih do 500,00 Kč, v celkové hodnotě 1 000,00 Kč.
 2. Předložení  návrhu odměňování za výkon funkcí členů zastupitelstev příštímu zasedání zastupitelstva obce.
 3. Zařazení ředitelky PO ZŠ a MŠ Soběšovice, Mgr. Lucii Michálkovou s účinnosti od 1. 1. 2007 dle návrhu.
 4. Dopracování aktualizace vnitřních platových předpisů obce Soběšovice.
 5. Směrnici č. 1 určující postupy v účetnictví  a v evidenci majetku obce.
 6. Smlouvu o dílo mezi obcí Soběšovice a MAS Pobeskydí.

 

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

           

 

 

 

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce