Usnesení

 

19. zasedání Rady obce Soběšovice dne 1. 8. 2007

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,   93/3,  96/1,  18/5.    
 2. P. Otto Kukula: oznámení k platbám poplatků ze vstupného.
 3. Občané obce: žádost (umístění retardérů v ulici k RS JUHÁSZ).
 4. P. Kamil Mates, p. Petr Uherek: sdělení a žádost o součinnost.
 5. SDH Soběšovice: žádost o finanční příspěvek na 7. ročník Poháru starosty obce Soběšovice v požárním sportu.
 6. Ing. Česlav Tomanek, p. Lenka Tomanková : žádost o umístění elektro a vodovodní přípojky na pozemcích par. č. 461/1, 478/13, 462/1 a 153/5 v k. ú. Pitrov.
 7. ČEZ Distribuce, a. s.: ohlášení přerušení dodávky el. energie.
 8. Obec Soběšovice: pohledávky.
 9. Obec Soběšovice: osvětlení hřbitova.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Zabezpečit realizaci umístění retardérů na komunikaci směrem k RS Juhász.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uhradit finanční příspěvek ve výši 3 000,00 Kč SDH Soběšovice na 7. ročník Poháru starosty obce Soběšovice v požárním sportu.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Zaslat stanovisko  Ing. Česlavu Tomankovi, p. Lence Tomankové o umístění elektro a vodovodní přípojky ke stavbě RD na pozemku par. č. 142 v k. ú. Pitrov přes pozemky par. č. 461/1; 478/13; 462/1 a 153/5 v k. ú. Pitrov ve vlastnictví Obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit v  kabelové televizi obce ohlášení ČEZ Distribuce, a. s. o přerušení dodávky el. energie.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Přijmout opatření ve smyslu nájemní smlouvy na prodejní jednotku č. II. v objektu Nová Husarůvka.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit realizaci instalace VO v počtu 2 ks na místním hřbitově.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce konané dne 1. 8. 2007.
 2. Umístění retardérů na komunikaci směrem k RS Juhász.
 3. Finanční příspěvek ve výši 3 000,00 Kč SDH Soběšovice na 7. ročník Poháru starosty obce Soběšovice v požárním sportu.
 4. Žádost Ing. Česlava Tomanka, p. Lenky Tomankové   o umístění elektro a vodovodní přípojky ke stavbě RD na pozemku par. č. 142 v k. ú. Pitrov přes pozemky par. č. 461/1; 478/13; 462/1 a 153/5 v k. ú. Pitrov ve vlastnictví Obce Soběšovice, o podmínky nutno požádat Obecní úřad Soběšovice.
 5. Zveřejnění  ohlášení ČEZ Distribuce, a. s. o přerušení dodávky el. energie v kabelové televizi obce.
 6. Přijetí opatření ve smyslu nájemní smlouvy na prodejní jednotku č. II. v objektu Nová Husarůvka.
 7. Instalaci VO v počtu 2 ks na místním hřbitově.

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

                                  

 

                       

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce