Usnesení

 

6. zasedání Rady obce Soběšovice dne 3. 1. 2007

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

  1. Úkoly,trvá:  19/16, 33/15, 66/12, 90/1,93/3,96/1, 3/14,3/17, 4/8,4/10,5/3.                                                                                                                       
  2. Obec Soběšovice: projednání žádosti o nadační příspěvek „Oranžové hřiště“.

 

  

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

  1. Podat žádost Nadaci ČEZ „Oranžové hřiště“ o nadační příspěvek.

Zodp.: starosta. místostarosta

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

  1. Podání žádosti  Nadaci ČEZ „Oranžové hřiště“ o nadační příspěvek.

 

 

  

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

             

 

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce