Usnesení

 

20. zasedání Rady obce Soběšovice dne 8. 8. 2007

  

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,   93/3,  96/1,  18/5, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6.    
 2. Obec Lučina, 739 39  Lučina: sdělení (ve věci stavebního úřadu).
 3. Obec Soběšovice: soupis pohledávek.
 4. ČEZ Distribuce, a. s.: smlouva o zřízení věcného břemene.
 5. SDH Bruzovice: žádost o zapůjčení stanu na 8. 9. 2007.
 6. Obec Soběšovice: dodržování  obecně závazných vyhlášek obce Soběšovice.

 

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Odpovědět obci Lučina: rada obce navrhuje  vyvolat jednání dotčených obcí.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zařadit na jednání zastupitelstva obce smlouvu o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a. s.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit zapůjčení stanu pro SDH Bruzovice dne 8. 9. 2007 za poplatek 3 000,00 Kč.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Vystavit pověřovací listiny členům kontrolního výboru ke kontrole dodržování OZV obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce konané dne 8. 8. 2007.
 2. Odpověď obci Lučina: rada obce navrhuje  vyvolat jednání dotčených obcí.
 3. Zařazení smlouvy o zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a. s. na jednání zastupitelstva obce.
 4. Zapůjčení stanu pro SDH Bruzovice dne 8. 9. 2007 za poplatek 3 000,00 Kč.
 5. Pověření členů kontrolního výboru kontrolou dodržování veřejných vyhlášek obce Soběšovice.

 

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

                                  

                       

 

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce