Usnesení

 

12. zasedání Rady obce Soběšovice dne 11. 4. 2007

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,  33/15,    93/3,  96/1,  11/1, 11/5, 11/6, 11/7, 11/9, 11/10, 11/12.    
 2. Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3: žádost o vydání souhlasu vlastníka s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
 3. Pozemkový fond ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava: Smlouva č. 1001990755.
 4. Obecně prospěšná společnost Dlaň životu, Českobratrská 13, 702 00  Moravská Ostrava. žádost o příspěvek.
 5. Stanislav  Veselka, Zemní a výkopové práce, 739 37 Horní Bludovice 574: žádost o umístění reklamy.
 6. P. Marie Součková; p. Jarmila Štukheilová: žádosti (zařazení pozemků do ÚP).
 7. Ing. Miroslav Bártek:  žádost  (zapůjčení stolů).
 8. Obec Soběšovice: návrh programu 4. zasedání ZO dne 10. května 2007. 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Odpovědět Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 k žádosti o vydání souhlasu vlastníka s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene:

a)                předložit posudek hygieny na vliv elektromagnet. záření v souvislosti se stávajícím stavem zařízení,

b)                realizace přípojky nn protlakem pod parkovištěm i komunikací,

c)                věcné břemeno za úplatu (doplnit návrh).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit s p. Stanislavem Veselkou, Zemní a výkopové práce, 739 37 Horní Bludovice 574 umístění reklamy na zastávku ČSAD „Pitrov“ za úplatu dle vyhlášky.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Odpovědět v rámci územního plánu obce p. Marii Součkové; p. Jarmile Štukheilové,  k žádostem o zařazení pozemků do ÚP.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit žádost o zapůjčení stolů  Ing. Miroslava Bártka.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Zveřejnit konání a program 4. zasedání ZO Soběšovice dne 10. 5. 2007.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce č. 12 ze dne 11. 4. 2007.
 2. Odpověď Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3 k žádosti o vydání souhlasu vlastníka s umístěním stavby a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene:

a)       předložit posudek hygieny na vliv elektromagnet. záření v souvislosti se stávajícím stavem zařízení,

b)       realizace přípojky nn protlakem pod parkovištěm i komunikací,

c)       věcné břemeno za úplatu (doplnit návrh).

 1. Umístění reklamy za úplatu dle vyhlášky na zastávku ČSAD „Pitrov“ dle žádosti  p. Stanislava Veselky, Zemní a výkopové práce, 739 37 Horní Bludovice 574.
 2. Odpovědi v rámci územního plánu obce p. Marii Součkové; p. Jarmile Štukheilové,  k žádostem (zařazení pozemků do ÚP).
 3. Žádost o zapůjčení stolů  Ing. Miroslava Bártka.
 4. Program  a zveřejnění konání 4. zasedání ZO Soběšovice dne 10. 5. 2007.

 

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce