Usnesení

 

18. zasedání Rady obce Soběšovice dne 11. 7. 2007

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,   93/3,  96/1,   13/8, 15/2,   16/9, 17/9.    
 2. RK REAL KARTEL s. r. o., Politických obětí 120, 738 02  Frýdek-Místek: nabídka  prodeje pozemku.
 3. Předseda komise stavební a ŽP, p. Miroslav Kovář: zápis z prac. jednání komise StaŽP ze dne 3. 7. 2007.
 4. P. Jakub Kuřava: ohlášení veřejné produkce (oslava 14. – 15. 7. 2007, R- Zátoka).
 5. ARPIK Ostrava, s.r.o., 28. října 1511/93, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava: žádost o souhlas k napojení inženýrských sítí vč. napojení na dešťovou kanalizaci přes pozemek par. č. 488/14 v k. ú. H. Soběšovice.
 6. PF ČR, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava 2:  nabídka pozemků k pronájmu.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Odeslat odpověď RK REAL KARTEL s. r. o., Politických obětí 120, 738 02  Frýdek-Místek k nabídce  prodeje pozemku: nabídka koupě pozemku par. č. st. 117 v k. ú. H. Soběšovice není pro obec akceptovatelná.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat podnět Stavebnímu úřadu v Lučině na státní stavební dohled na přístavby k chatě na pozemku p. č. 340/114 v k. ú. Horní Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat stanovisko ve smyslu OZV obce Soběšovice č. 1/2001 p. J. Kuřavovi ve věci oslavy narozenin na R-Zátoce.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Odpovědět f-mě ARPIK Ostrava, s.r.o., 28. října 1511/93, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava k žádosti o souhlas k napojení inženýrských sítí vč. napojení na dešťovou kanalizaci přes pozemek par. č. 488/14 v k. ú. H. Soběšovice: rada obce žádost schválila.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít nájemní smlouvu  na pronájem pozemků par. č. 511/25, 554/1, 554/2, 557/5, 607/3, 607/4 ve vlastnictví státu mezi Obcí Soběšovice a  PF ČR.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program 18. zasedání rady obce ze dne 11. 7. 2007.
 2. Odeslání odpovědi RK REAL KARTEL s. r. o., Politických obětí 120, 738 02  Frýdek-Místek k nabídce  prodeje pozemku: nabídka koupě pozemku par. č. st. 117 v k. ú. H. Soběšovice není pro obec akceptovatelná.
 3. Zaslání podnětu Stavebnímu úřadu v Lučině na státní stavební dohled na přístavby k chatě na pozemku p. č. 340/114 v k. ú. Horní Soběšovice.
 4. Zaslání stanoviska ve smyslu OZV obce Soběšovice č. 1/2001 p. J. Kuřavovi  ve věci oslavy narozenin na R-Zátoce.
 5. Odpověď f-mě ARPIK Ostrava, s.r.o., 28. října 1511/93, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava k žádosti o souhlas k napojení inženýrských sítí vč. napojení na dešťovou kanalizaci přes pozemek par. č. 488/14 v k. ú. H. Soběšovice: rada obce žádost schválila.
 6. Uzavření nájemní smlouvy  na pronájem pozemků par. č. 511/25, 554/1, 554/2, 557/5, 607/3, 607/4 ve vlastnictví státu mezi Obcí Soběšovice a PF ČR.

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

                                  

 

                                  

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce