Usnesení

 

16. zasedání Rady obce Soběšovice dne 13. 6. 2007

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,   93/3,  96/1,  11/12, 13/8, 15/2, 15/3, 15/5, 15/6.    
 2. P. Václav Kolesár: žádost o změnu územního plánu.
 3. ČZS, ÚS Frýdek-Místek, Palackého 123: informace o výstavě (žádost o zveřejnění oznámení ve zpravodaji a pozvání).
 4. Fond ohrožených dětí, Na Poříčí 6, 110 00  Praha 1: žádost o finanční příspěvek na činnost a zpravodaj 1/2007.
 5. Obec Soběšovice:  návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 48,0 hodin, od 14. – 29. 6. 2007, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 6. Obec Soběšovice: návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a Ing. Markétou Uhrovou (zápis do kroniky obce, v rozsahu 48,0 hodin, od 14. – 29. 6. 2007, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 7. P. Anežka Molendová: návrh na poskytnutí dávky (služby) soc. péče  - zavedení PS.
 8. Nezávislí starostové: smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci.
 9. KTV, p. Lumír Slípek: vyjádření k TV signálu kabelové televize u RD čp. 39.
 10. Ing. Miroslav Peřina: chřadnutí javoru na obecním pozemku.
 11. Komise rekreační, předseda p. Stanislav Hrabec: zápis z 2. jednání.
 12. P. Milena Pagurková: žádost o splátkový kalendář.

 

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Odpovědět ve smyslu územního plánu obce p. Václavu Kolesárovi  k žádosti o změnu ÚP.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Zveřejnit informace o výstavě ČZS, ÚS Frýdek-Místek, Palackého 123 ve zpravodaji obce bezúplatně.

Zodp.: starosta, místostarosta, předseda k. redakční, Guziurová

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 48,0 hodin, od 14. – 29. 6. 2007, s odměnou dle VPP č. 2/2007).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a Ing. Markétou Uhrovou (zápis do kroniky obce, v rozsahu 48,0 hodin, od 14. – 29. 6. 2007, s odměnou dle VPP č. 2/2007).

Zod.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit návrh na poskytnutí dávky (služby) soc. péče  - zavedení PS p. Anežce Molendové v souladu s usnesením zastupitelstva obce dne 20. 6. 2007.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu obcí a měst proti daňové diskriminaci.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Projednat stav  (signálu KTV)  s majitelem domu č. p. 39.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Podat trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci chřadnutí javoru na obecním pozemku.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Vyzvat majitele neudržovaných pozemků k nápravě.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Uzavřít dohodu o uznání závazku se splátkovým kalendářem s nájemcem nebytových prostor „Večerka“ ve třech splátkách – 14. 6., 15. 7., 15. 8. 2007.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce dne 13. 6. 2007.
 2. Odpověď ve smyslu územního plánu obce p. Václavu Kolesárovi  k žádosti o změnu ÚP.
 3. Zveřejnění informace o výstavě ČZS, ÚS Frýdek-Místek, Palackého 123 ve zpravodaji obce bezúplatně.
 4. Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 48,0 hodin, od 14. – 29. 6. 2007, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 5. Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a Ing. Markétou Uhrovou (zápis do kroniky obce, v rozsahu 48,0 hodin, od 14. – 29. 6. 2007, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 6. Vyřízení návrhu na poskytnutí dávky (služby) soc. péče  - zavedení PS p. Anežce Molendové v souladu s usnesením zastupitelstva obce dne 20. 6. 2007.
 7. Smlouvu obcí a měst proti daňové diskriminaci a ztotožnění s úvodní deklarací této smlouvy (čl. 1).
 8. Projednání stavu  (signálu KTV)  s majitelem domu č. p. 39.
 9. Podání trestního oznámení na neznámého pachatele ve věci chřadnutí javoru na obecním pozemku.
 10. Výzvu majitelům neudržovaných pozemků k nápravě.
 11. Uzavření dohody o uznání závazku se splátkovým kalendářem s nájemcem nebytových prostor „Večerka“ ve třech splátkách – 14. 6., 15. 7., 15. 8. 2007.

 

 

 

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

                                  

  

 

                                  

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce