Usnesení

 

 

17. zasedání Rady obce Soběšovice dne 27. 6. 2007

 

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,   93/3,  96/1,   13/8, 15/2,   16/9.    
 2. Obec Soběšovice: informace do zpravodaje (prodej knihy v Infocentru).
 3. Finanční úřad ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3208, 738 01 Frýdek-Místek: objem přeplatků u daně z příjmů fyzických osob.
 4. P. Kukula Otto a Drahomíra: žádost - dohoda o paušálu ze vstupného ve vinárně U Fary.
 5. SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava: informace o celkovém vyúčtování všech  položek výpočtu ceny dle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2006.
 6. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Alenou Funiokovou.
 7. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Jiřím Kunčickým.
 8. Obec Soběšovice: ukončení výkonu VPP k 30. 6. 2007; návrh změny a uzavření PPV  na dobu určitou od 1. 7.  do  30. 9. 2007 a zařazení  zaměstnance obce  p. Sebastiana Wodeckého  dle návrhu.
 9. Obec Soběšovice: ukončení výkonu PS k 30. 6. 2007, návrh změny PPV od 1. 7. 2007 a  zařazení zaměstnance obce p. Věry Nogolové dle návrhu.
 10. P. Petr Vaníček: žádost (začlenění pozemku do ÚP obce jako stavební pozemek).
 11. Obec Soběšovice: návrh nájemní smlouvy (stanová konstrukce) mezi Obcí Soběšovice a p. Martou Klimszovou.
 12. Obec Soběšovice: zápis a usnesení ze 3. zasedání kontrolního výboru ZO ze dne 26. 6. 2007.
 13. Obec Soběšovice: projednání pohledávek.

 

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce zprávu  za úplatu o vydání knihy „Vzpomínky mořských vlků Žermanické přehrady“ p. B. Koláčka.

Zodp.: starosta, Popovičová, Guziurová, předs. komise redakční

 1. Odpovědět  p. Kukulovi  Otto a Drahomíře  k  žádosti - dohodě o paušálu ze vstupného ve vinárně U Fary: rada obce schvaluje paušální poplatek ze vstupného ve vinárně U Fary ve výši 9 000,00 Kč na měsíce červenec, srpen  za podmínky zaplacení pohledávky ve výši 3 000,00 Kč dle usnesení rady obce 91. zasedání ze dne 12. 7. 2006.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Alenou Funiokovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Jiřím Kunčickým.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít změnu PPV na dobu určitou od 1. 7. 2007 do 30. 9. 2007 mezi Obcí Soběšovice a p. Sebastianem Wodeckým; zařadit zaměstnance obce dle schváleného návrhu.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Uzavřít změnu PPV od 1. 7. 2007 mezi Obcí Soběšovice a p. Věrou Nogolovou (kratší PÚ 5,00 h/den), zařadit zaměstnance obce dle schváleného návrhu.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Odpovědět ve smyslu územního plánu obce Soběšovice p. Petru Vaníčkovi k žádosti o začlenění pozemku do ÚP obce jako stavebního pozemku.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Uzavřít nájemní smlouvu mezi Obcí Soběšovice a p. Martou Klimszovou  na zapůjčení stanové konstrukce za částku 3 000,00 Kč.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Rozeslat upomínky neuhrazených pohledávek po lhůtě splatnosti.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce ze dne 27. 6. 2007.
 2. Zveřejnění ve zpravodaji obce  za úplatu zprávy o vydání knihy „Vzpomínky mořských vlků Žermanické přehrady“ p. B. Koláčka.
 3. Odpověď p. Kukulovi  Otto a Drahomíře  k  žádosti - dohodě o paušálu ze vstupného ve vinárně U Fary: rada obce schvaluje paušální poplatek ze vstupného ve vinárně U Fary ve výši 9 000,00 Kč na měsíce červenec, srpen  za podmínky zaplacení pohledávky ve výši 3 000,00 Kč dle usnesení rady obce 91. zasedání ze dne 12. 7. 2006.
 4. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Alenou Funiokovou.
 5. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Jiřím Kunčickým.
 6. Změnu  uzavření PPV na dobu určitou od 1. 7. 2007 do 30. 9. 2007 mezi Obcí Soběšovice a p. Sebastianem Wodeckým; zařazení zaměstnance obce dle  návrhu; ukončení VPP k 30. 6. 2007.
 7. Změnu PPV od 1. 7. 2007 mezi Obcí Soběšovice a p. Věrou Nogolovou (kratší PÚ 5,00 h/den), zařazení zaměstnance obce dle návrhu; ukončení pečovatelské služby k 30. 6. 2007.
 8. Odpověď ve smyslu územního plánu obce Soběšovice p. Petru Vaníčkovi k žádosti o začlenění pozemku do ÚP obce jako stavebního pozemku.
 9. Nájemní smlouvu mezi Obcí Soběšovice a p. Martou Klimszovou na zapůjčení stanové konstrukce za částku 3 000,00 Kč.
 10. Rozeslání upomínek neuhrazených pohledávek po lhůtě splatnosti.

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

                                  

 

 

 

                                  

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce