Usnesení

 

26. zasedání Rady obce Soběšovice dne 28. 11. 2007

 

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,   93/3,  96/1,  19/1,   20/2, 22/14, 22/21,  23/16, 24/11, 24/12, 25/3, 25/10, 25/11, 25/12.    
 2. Obec Soběšovice: návrh programu 8. zasedání ZO Soběšovice dne 2007-12-12.
 3. Obec Soběšovice: návrh termínů zasedání RO Soběšovice a ZO Soběšovice v r. 2008.
 4. Obec Soběšovice: Vánoční a novoroční přání – PF 2008; Mikulášská nadílka dětem zaměstnanců.
 5. Obec Soběšovice: návrh objednávky přepravy (Adventní koncert dne  21. 12. 2007).
 6. Obec Soběšovice: návrh objednávky tisku pozvánek (XV. Obecní bál dne 12 . 1. 2008).
 7. P. Šrotek Kamil a Pavla: nový územní plán obce Soběšovice.
 8. P. František Chrobok: žádost o přidělení bytové jednotky v DPS.
 9. Výbor finanční, předseda Ing. Viktor Sitek:  zápis a usnesení z jednání FV ze dne 2007-11-15.
 10. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: vyrozumění o spojení řízení spis. zn. S55 a spis. zn. S56.
 11. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: veřejná vyhláška oznámení zahájení spojeného  ÚŘ a SŘ „Přístavba tělocvičny ZŠ v Soběšovicích včetně dešťové a splaškové kanalizace, terénní úpravy, oplocení a manipulační plochy“.
 12. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Petrem Pavlokem.
 13. Ing. Jiří Teper: prominutí úroku z prodlení.
 14. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Liborem Kališem.
 15. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: Veřejná vyhláška – územní rozhodnutí „Odkanalizování obce Dolní Domaslavice“.
 16. Obec Soběšovice: Obecní bál – hlavní cena zahradní technika do 8 tis. Kč.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Svolat zastupitelstvo obce a zveřejnit program 8. zasedání ZO Soběšovice   dne 2007-12-12.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit termíny zasedání rady obce a zastupitelstva obce  na rok 2008.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit a rozeslat 100 ks PF 2008 od ZŠ a MŠ Soběšovice a uhradit příspěvek ve výši 1 500,00 Kč.

Zodp.: starosta, Popovičová, Guziurová

 1. Pořídit  Mikulášskou nadílku dětem zaměstnanců obce ve výši do 200,00 Kč/dítě.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Vyřídit objednávku přepravy účinkujících na Adventním koncertu dne 21. 12. 2007.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit tisk pozvánek na Obecní bál dne 12. 1. 2008.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Odpovědět manželům Šrotkovým Kamilu a Pavle ve smyslu územního plánu obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit žádost p. Františka Chroboka o přidělení bytové jednotky v DPS.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit zápis z jednání finančního výboru dne 2007-11-15 na zasedání zastupitelstva obce.

Zodp.: starosta, předseda FV

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Petrem Pavlokem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět k žádosti o prominutí úroku z prodlení Ing. Jiřímu Teperovi ve smyslu uhrazení veškerých pohledávek u právního zástupce obce a vyřídit.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Liborem Kališem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zajistit pořízení ceny ve stylu zahradní techniky v hodnotě do 8 000,00 Kč na  obecní bál.

Zodp.: starosta, místostarosta, p. Hrabec, Popovičová

 

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce konané dne 2007-11-28.
 2. Program 8. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice a zveřejnění konání dne 2007-12-12.
 3. Termíny  zasedání rady obce a zastupitelstva obce  na rok 2008.
 4. Zajištění a rozeslání 100 ks PF 2008 od ZŠ a MŠ Soběšovice a  příspěvek ve výši 1 500,00 Kč.
 5. Příspěvek  na  Mikulášskou nadílku dětem zaměstnanců obce ve výši do 200,00 Kč/dítě a zajištění.
 6. Vyřízení objednávky přepravy účinkujících na Adventním koncertu dne 21. 12. 2007.
 7. Zajištění tisku pozvánek na Obecní bál dne 12. 1. 2008.
 8. Odpověď  manželům Šrotkovým Kamilu a Pavle ve smyslu územního plánu obce Soběšovice.
 9. Žádost p. Františka Chroboka o přidělení bytové jednotky v DPS.
 10. Předložení zápisu z jednání finančního výboru dne 2007-11-15 na zasedání zastupitelstva obce.
 11. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Petrem Pavlokem.
 12. Odpověď k žádosti o prominutí úroku z prodlení Ing. Jiřímu Teperovi ve smyslu uhrazení veškerých pohledávek u právního zástupce obce a vyřízení.
 13. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Liborem Kališem.
 14. Zajištění pořízení ceny ve stylu zahradní techniky v hodnotě do 8 000,00 Kč na  obecní bál.

 

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

                                  

 

                     

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce