I.   Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  19/16,   93/3,  96/1, 11/12, 13/8, 13/10, 14/15.   
 2. Okresní soud ve Frýdku-Místku: usnesení ve věci dědictví po p. Marii Recmanikové.
 3. Slezský Triangl, 739 92  Návsí 557: objednávka stanu.
 4. P. Miriam Dýrrová: žádost o pronájem sálu Nové Husarůvky.
 5. KÚ MS kraje, odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 117 Ostrava: rozhodnutí ve věci změny zápisu ZŠ a MŠ Soběšovice, okres F-M, PO.
 6. Ing. Petr Vaníček:  sdělení.
 7. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: oznámení zahájení sloučeného ÚaSŘ – „Kanalizační přípojka k objektu č. p. 45, Požární zbrojnice“.
 8. P. Pavla Walková: prezentace IX. ročníku festivalu Muzikantské žně.
 9. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu parkoviště „U Masniců“ mezi obcí a p. Anetou Hrabcovou.
 10. Obec Soběšovice: program 6. zasedání ZO Soběšovice konaného dne 20. 6. 2007.
 11. Obec Soběšovice: směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 12. Obec Soběšovice: nákup motorové kosy.

 

II.   Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. K bodu 14/15: odeslat výzvu k úhradě dlužného nájemného a záloh za služby.
 1. Vypořádat usnesení Okresního soudu ve F-M o dědictví po p. Marii Recmanikové.
 1. Uzavřít nájemní smlouvu na zapůjčení obecního stanu mezi Obcí Soběšovice  a Slezský Triangl, 739 92  Návsí 557.
 1. Odpovědět k žádosti p. Miriam Dýrrové: rada obce schvaluje pronájem sálu k předehrávkám.
 1. Odpovědět  Ing. Petru Vaníčkovi ke sdělení – dohodnout termín schůzky.

                                      Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Zveřejnit inzerci - prezentaci IX. ročníku festivalu Muzikantské žně dle žádosti p. Pavly Walkové ve zpravodaji obce za úplatu.
 1. Uzavřít smlouvu o nájmu parkoviště „U Masniců“ mezi obcí a p. Anetou Hrabcovou.
 1. Zveřejnit program 6. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice dne 20. 6. 2007.
 1. Podepsat směrnici k postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 1. Zajistit koupi motorové kosy do ceny 15 000,00 Kč.

III.   Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Program 15. zasedání Rady obce Soběšovice konané dne 30. 5. 2007.
 2. K bodu 14/15: při nedodržení termínu úhrady veškerých pohledávek záměr pronájmu těchto nebytových prostor.
 3. Vypořádání  usnesení Okresního soudu ve F-M o dědictví po p. Marii Recmanikové.
 4. Nájemní smlouvu na zapůjčení obecního stanu mezi Obcí Soběšovice  a Slezský Triangl, 739 92  Návsí 557.
 5. Odpověď k žádosti p. Miriam Dýrrové: rada obce schvaluje pronájem sálu k předehrávkám.
 6. Odpověď  Ing. Petru Vaníčkovi ke sdělení – dohodnutí  termínu schůzky.
 7. Zveřejnění inzerce - prezentace IX. ročníku festivalu Muzikantské žně dle žádosti p. Pavly Walkové ve zpravodaji obce za úplatu.
 8. Smlouvu o nájmu parkoviště „U Masniců“ mezi obcí a p. Anetou Hrabcovou.
 9. Program a zveřejnění konání  6. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice dne 20. 6. 2007.
 10. Směrnici k postupu pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 11. Nákup motorové kosy do ceny 15 000,00 Kč.

 
 
 

Zapsal:       p. Ivo Dominík

                                                                                                                                  Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                   starosta obce