Usnesení

24. zasedání Rady obce Soběšovice dne 31. 10. 2007

 

I.   Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  19/16,   93/3,  96/1, 19/1,  20/2,  22/14, 22/21, 23/6, 23/16.   
 2. Slezská diakonie, Na Nivách 7, 737 01  Český Těšín: návrh smlouvy o poskytování finanční kompenzace mezi Slezskou diakonií a Obcí Soběšovice.
 3. Ing. Ladislav Křístek a Mgr. Věra Křístková: žádost o doplnění územního plánu.
 4. Manželé Lapišovi: výzva zastupitelstva k připomínkování nového územního plánu obce Soběšovice.
 5. ZO ČSV, o.s. Dolní Domaslavice, předseda p. L. Pochtiol: žádost o příspěvek na činnost ZO ČSV a podporu udržení počtu včelstev na katastru obce.
 6. TJ ZORA Praha, Pštrossova 33, box 330, 111 21  Praha 1: zaslání plánovacích kalendářů  r. 2008 a žádost o finanční příspěvek na činnost.
 7. Štěpánka Kurková, Nemesis, Nábřežní 1174, 725 25  Ostrava 25: nabídka seminářů.
 8. České dřevostavby s.r.o., p. Lokay Daniel, 739 59  Střítež: stanovisko vlastníka pozemku parcely č. 667.
 9. Ing. arch. Hana Liškutínová: žádost o vyjádření k zastavovací studii.
 10. Obec Soběšovice: návrh provedení výběrového řízení na zimní údržbu obecních komunikací 2007/2008.
 11. Výbor kontrolní, předseda p. Petr Voznica: a) zápis ze dne 27. 9. 2007; b) zápis ze dne 25. 10. 2007.
 12. Obec Soběšovice: návrh připravit aktualizaci OZV dle připomínek.
 13. Obec Soběšovice: návrh připravit rozpočet obce na rok 2008.

II. Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Ad 22/3: uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb „BETHEL“ Frýdek-Místek.
 1. Ad 23/3: svolat komisi pro posouzení podkladů do obecní kroniky ve složení: Ing. František Florián, p. Tomáš Dámek, Ing. Viktor Sitek, Mgr. Lucie Michálková, Ing. Markéta Uhrová, p. Josef Nogol, p. Petr Pavlok.
 1. Odpovědět ve smyslu územního plánu obce Soběšovice manželům Ing. Ladislavu Křístkovi a Mgr. Věře Křístkové k žádosti o doplnění územního plánu.
 1. Odpovědět ve smyslu územního plánu obce Soběšovice manželům Lapišovým ke sdělení k výzvě zastupitelstva k připomínkování nového územního plánu obce Soběšovice.
 1. Uhradit příspěvek ZO ČSV, o.s. Dolní Domaslavice na vyšetření a ošetření včelstev 15,00 Kč/včelstvo v obci.
 1. Uhradit příspěvek 100,00 Kč TJ ZORA Praha, Pštrossova 33, box 330, 111 21  Praha 1 za zaslání plánovacích kalendářů  r. 2008.
 1. Uhradit a odeslat přihlášku a zúčastnit se semináře „Nový zákoník práce“, pořadatel Štěpánka Kurková, Nemesis, Nábřežní 1174, 725 25  Ostrava 25.
 1. Odpovědět k žádosti o stanovisko f-mě České dřevostavby s.r.o., p. Lokay Daniel, 739 59  Střítež: rada obce schválila zaslání souhlasného stanoviska s provedením přípojek dle podílu vlastnictví k pozemku p. č. 667 a dále k právu jízdy a chůze po místní účelové komunikaci za podmínky  uvedení této do původního stavu a zajištění každodenní průjezdnosti osobním automobilem,  s upozorněním na vyřízení souhlasného stanoviska ostatních spoluvlastníků p. č. 667.
 1. Vyřídit předložení návrhu zastavovací studie Ing. arch. Hany Liškutínové  komisi stavební a životního prostředí.
 1. Vyřídit provedení výběrového řízení na zimní údržbu obecních komunikací 2007/2008.
 1. Předložit  zápisy výboru kontrolního  ze dne 27. 9. 2007 a ze dne  25. 10. 2007 na zasedání ZO Soběšovice.
 1. Připravit aktualizaci obecně závazných vyhlášek dle podaných připomínek.
 1. Připravit rozpočet obce na rok 2008.

III.   Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Program  zasedání rady obce dne 31. října 2007.
 2. Ad 22/3: smlouvu o poskytování sociálních služeb „BETHEL“ Frýdek-Místek.
 3. Ad 23/3: komisi pro posouzení podkladů do obecní kroniky ve složení: Ing. František Florián, p. Tomáš Dámek, Ing. Viktor Sitek, Mgr. Lucie Michálková, Ing. Markéta Uhrová, p. Josef Nogol, p. Petr Pavlok a její svolání.
 4. Odpověď ve smyslu územního plánu obce Soběšovice manželům Ing. Ladislavu Křístkovi a Mgr. Věře Křístkové k žádosti o doplnění územního plánu.
 5. Odpověď ve smyslu územního plánu obce Soběšovice manželům Lapišovým ke sdělení k výzvě zastupitelstva k připomínkování nového územního plánu obce Soběšovice.
 6. Příspěvek ZO ČSV, o.s. Dolní Domaslavice na vyšetření a ošetření včelstev 15,00 Kč/včelstvo  v obci.
 7. Příspěvek 100,00 Kč TJ ZORA Praha, Pštrossova 33, box 330, 111 21  Praha 1 za zaslání plánovacích kalendářů  r. 2008.
 8. Úhradu a odeslání přihlášky a účast p. Milady Guziurové na semináři „Nový zákoník práce“, pořadatel Štěpánka Kurková, Nemesis, Nábřežní 1174, 725 25  Ostrava 25.
 9. Odpověď k žádosti o stanovisko f-mě České dřevostavby s.r.o., p. Lokay Daniel, 739 59  Střítež: rada obce schválila zaslání souhlasného stanoviska s provedením přípojek dle podílu vlastnictví k pozemku p. č. 667 a dále k právu jízdy a chůze po místní účelové komunikaci za podmínky  uvedení této do původního stavu a zajištění každodenní průjezdnosti osobním automobilem,  s upozorněním na vyřízení souhlasného stanoviska ostatních spoluvlastníků p. č. 667.
 10. Předložení návrhu zastavovací studie Ing. arch. Hany Liškutínové  komisi stavební a životního prostředí.
 11. Provedení  výběrového řízení na zimní údržbu obecních komunikací 2007/2008.
 12. Předložení  zápisů výboru kontrolního  ze dne 27. 9. 2007 a ze dne  25. 10. 2007 na zasedání ZO Soběšovice.
 13. Přípravu aktualizace obecně závazných vyhlášek dle podaných připomínek.
 14. Přípravu  rozpočtu obce na rok 2008.

 

Zapsal:  p. Ivo Dominík

                                                                                                                                                                  Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                                                 starosta obce