Usnesení

 

47. zasedání Rady obce Soběšovice dne 5. 11. 2008

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  96/1,  25/11,  31/2,   33/5,   43/2,   43/7, 44/6c,  44/9, 45/8, 45/9, 46/1, 46/9.
 2. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ŽPaZ, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: stavební povolení – rozhodnutí „Kanalizace a vodovod pro budoucí rodinné domy v Soběšovicích“, navrhovatelka Ing. arch. Hana Liškutínová.
 3. P. Michal Kubica, Chopper-horse shop, ČSA 2163, 738 01  Frýdek-Místek: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 4. P. Jaromír Rumel: návrh na pořízení územního plánu.
 5. P. Čestmír Kotula: žádost o pronájem hrobového místa.
 6. ERA Agentura,Věra Staňová, Bulharská 1423/21, 708 00  Ostrava-Poruba:  nabídka semináře „Nový zákon o nemocenském pojištění“;   nabídka   semináře  „Změny ve zdaňování mezd od 1. 1. 2009,  Roční zúčtování za r. 2008“.
 7. Obec Soběšovice:  návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 52,0 hodin, od 6. do 24. 11. 2008, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 8. Obec Soběšovice: návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a Ing. Markétou Uhrovou (zápis do kroniky obce, v rozsahu 52,0 hodin, od 6. do 24. 11. 2008, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 9. Obec Soběšovice:  návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Sikorou (údržba počítačové sítě obce, v rozsahu 34,0 hodin, od 6. do 20. 11.  2008, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 10. Obec Soběšovice: návrh odměnění úspěšného splnění úkolů zaměstnance p. Věry Nogolové.
 11. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Andrejem Šibou.
 12. KÚ MS kraje, odbor školství, mládeže a sportu, 28. října 117, 702 18  Ostrava: oznámení o vyhlášení kritérií pro podání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení.
 13. KÚ MS kraje, odbor dopravy a SH, 28. října 117, 702 18  Ostrava: předložení žádosti o udělení licence k vyjádření.
 14. P. Petr Pavlok, Soběšovice 1: nabídka služby (provádění údržby komunikací v zimním období).
 15. P. Karel Heczko, 735 42  Horní Těrlicko 38: zimní údržba obecních komunikací.
 16. P. Roman Klima, Slovenská 2904/47, 733 01  Karviná-Hranice: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 17. P. Michal Falega: žádost.
 18. KÚ MS kraje, odbor právní a organizační, 28. října 117, 702 18  Ostrava: rozhodnutí (udělení souhlasu  k uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi statutárním městem Frýdek-Místek a obcí Soběšovice  - výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků).
 19. Komise rekreační, předseda p. Stanislav Hrabec: zápis č. 3. z jednání komise.
 20. Obec Soběšovice: nákup kancelářské techniky.
 21. ZS Bruzovice: nabídka na zimní údržbu.
 22. Obec Soběšovice: umístění v DPS (p. Janczarová Marie a Jan).
 23. Obec Soběšovice: návrh ukončení příjmu návrhů na pořízení ÚP.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Zveřejnit inzerci ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti p. Michala Kubicy, Chopper-horse shop, ČSA 2163, 738 01  Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, předs. k. redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Vyřídit a předložit návrh p. Jaromíra Rumla na pořízení územního plánu výboru pro tvorbu územního plánu obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Připravit nájemní smlouvu dle žádosti o pronájem hrobového místa p. Čestmíra Kotuly.

Zodp.: starosta,Popovičová

 1. Uhradit a zúčastnit se seminářů  „Nový zákon o nemocenském pojištění“; „Změny ve zdaňování mezd od 1. 1. 2009,  Roční zúčtování za r. 2008“;  pořadatel ERA Agentura, Věra Staňová, Bulharská 1423/21, 708 00  Ostrava-Poruba.

Zodp.: starosta, Guziurová, Popovičová

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 52,0 hodin, od 6. do 24. 11. 2008, s odměnou dle VPP č. 2/2007).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a Ing. Markétou Uhrovou (zápis do kroniky obce, v rozsahu 52,0 hodin, od 6. do 24. 11. 2008, s odměnou dle VPP č. 2/2007).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Sikorou (údržba počítačové sítě obce, v rozsahu 34,0 hodin, od 6. do 20. 11.  2008, s odměnou dle VPP č. 2/2007).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit poskytnutí odměny za úspěšné splnění úkolů zaměstnanci p. Věře Nogolové dle schváleného návrhu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Andrejem Šibou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit žádost KÚ MS kraje, odbor dopravy a SH, 28. října 117, 702 18  Ostrava o vyjádření k udělení licence autobusové dopravy, linky Karviná – Nošovice č. 870548, se zastávkou Na Husarůvce.

Zodp.. starosta, Guziurová

 1. Připravit smlouvu mezi obcí Soběšovice a p. Karlem Heczkem 735 42  Horní Těrlicko 38 na zimní údržbu obecních komunikací za cenu 550 Kč/hod včetně DPH.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Zveřejnit inzerci ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti p. Romana Klimy, Slovenská 2904/47, 733 01  Karviná-Hranice.

Zodp.: starosta, předseda k. redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Vyřídit žádost p. Michala Falegy o sjezd z místní komunikace.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit zajištění výběrového řízení na nákup kancelářské techniky v návaznosti na Czech POINT.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Připravit nájemní smlouvu k nájmu bytu v DPS p. Marii Janczarové a p. Janu Janczarovi.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit ukončení příjmu návrhů na pořízení ÚP dnem 28. 11. 2008 (kabelová televize, internet, zpravodaj).

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce konané dne 2008-11-05.
 2. Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti p. Michala Kubicy, Chopper-horse shop, ČSA 2163, 738 01  Frýdek-Místek.
 3. Vyřízení a předložení návrhu p. Jaromíra Rumla na pořízení územního plánu výboru pro tvorbu územního plánu obce Soběšovice.
 4. Přípravu nájemní smlouvy dle žádosti o pronájem hrobového místa p. Čestmíra Kotuly.
 5. Úhradu a účast p. Milady Guziurové na  seminářích „Nový zákon o nemocenském pojištění“; „Změny ve zdaňování mezd od 1. 1. 2009,  Roční zúčtování za r. 2008“; pořadatel ERA Agentura, Věra Staňová, Bulharská 1423/21, 708 00  Ostrava-Poruba.
 6. Uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 52,0 hodin, od 6. do 24. 11. 2008, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 7. Uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a Ing. Markétou Uhrovou  (zápis do kroniky obce, v rozsahu 52,0 hodin, od 6. do 24. 11. 2008, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 1. Uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Sikorou (údržba počítačové sítě obce, v rozsahu 34,0 hodin, od 6. do 20. 11.  2008, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 2. Poskytnutí odměny za úspěšné splnění úkolů zaměstnanci p. Věře Nogolové dle předloženého návrhu.
 3. Uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí Soběšovice a p. Andrejem Šibou.
 4. Vyřízení žádosti KÚ MS kraje, odbor dopravy a SH, 28. října 117, 702 18  Ostrava o vyjádření k udělení licence autobusové dopravy, linky Karviná – Nošovice č. 870548, se zastávkou Na Husarůvce.
 5. Přípravu smlouvu mezi obcí Soběšovice a p. Karlem Heczkem 735 42  Horní Těrlicko 38 na zimní údržbu obecních komunikací za cenu 550 Kč/hod včetně DPH.
 6. Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti p. Romana Klimy, Slovenská 2904/47, 733 01  Karviná-Hranice.
 7. Žádost p. Michala Falegy o vyřízení sjezdu z místní komunikace.
 8. Zajištění výběrového řízení na nákup kancelářské techniky v návaznosti na Czech POINT.
 9. Přípravu nájemní smlouvy k nájmu bytu v DPS p. Marii Janczarové a p. Janu Janczarovi.
 10. Ukončení  příjmu návrhů na pořízení ÚP dnem 28. 11. 2008  a zveřejnění (kabelová televize, internet, zpravodaj).

 

 

 

 

 

 

Zapsal:     p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

 

 

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce