Usnesení

 

41. zasedání Rady obce Soběšovice dne 6. 8. 2008

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  96/1,  25/11,  31/2,   33/5,   33/21,  36/8, 38/6, 40/2.  
 2. MV ČR, Mgr. Zdeněk Zajíček: informace k síti Czech POINT.
 3. P. Peter Othmar Hollenstein, zast. p. Janem Šimánkem: návrh na pořízení ÚP.
 4. Ing. Číž Oldřich a Renáta: biologický rybník – odtěžení sedimentu usazovací nádrže.
 5. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ, oddělení SŘ, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: stavební řízení (oznámení zahájení řízení a seznámení s podklady rozhodnutí)  stavby „Hospodářská budova u požární zbrojnice“.
 6. Magistrát města Frýdku-Místku, ÚRaSŘ, oddělení SŘ, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: územní souhlas se záměrem s umístěním stavby „Hospodářská budova u požární zbrojnice“.
 7. P. Musil František a Božena: návrh na pořízení ÚP.
 8. PRINŽ  CIESZYN, Peterkova 1183/1, 721 00  Ostrava-Svinov: žádost o  zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 9. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Ostrava, Trocnovská 2, 702 00  Ostrava-Přívoz: oprava poškozeného přepadu rybníčku v Soběšovicích.
 10. SDH Soběšovice: žádost o finanční příspěvek na 8. ročník Poháru starosty obce Soběšovice v požárním sportu.
 11. Magistrát města Frýdku-Místku, ÚRaSŘ, oddělení SŘ, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: Řízení o odstranění stavby – oznámení zahájení řízení nepovolené stavby „sklad lodí včetně elektropřípojky“.
 12. Ing. Richard Marek, Vlkovice 84, 745 45  Fulnek: protokol o provedení auditu pro společnost EKOKOM.
 13. P. Otto Kukula, Soběšovice 43: poplatek ze vstupného.
 14. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: územní rozhodnutí – schválen záměru „Změna kultury (využití pozemku) z trvalého travního porostu na zahradu““, žadatel Bc. Miroslava Březinová.
 15. P. Libuše Urbancová  Staré Město: návrh na pořízení ÚP.
 16. Pekařství Kolínek, 739 39  Lučina 111: žádost o zveřejnění inzerce.
 17. P. Petr Ščerba:  návrh na pořízení ÚP.
 18. P. Karel Ščerba: návrh na pořízení ÚP.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Vyřídit návrh na pořízení ÚP p. Petera Othmara Hollensteina, zast. p. Janem Šimánkem a předložit výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Vyřídit návrh na pořízení ÚP p. Musila Františka a Boženy a předložit výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Vyřídit a zveřejnit inzerci ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti PRINŽ  CIESZYN, Peterkova 1183/1, 721 00  Ostrava-Svinov.

Zodp.: starosta, místostarosta, předs.k. redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Vyřídit  poskytnutí příspěvku ve výši 3 400,00 Kč k žádosti SDH Soběšovice na 8. ročník Poháru starosty obce Soběšovice v požárním sportu.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odpovědět k žádosti p. Otto Kukuly, Soběšovice 43: rada obce neschvaluje žádost o snížení poplatku ze vstupného.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit návrh na pořízení ÚP p. Libuše Urbancové a předložit výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.

Zodp.:starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Vyřídit a zveřejnit inzerci ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti Pekařství Kolínek, 739 39  Lučina 111.

  Zodp.: starosta, místostarosta, předs.k. redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Vyřídit návrh na pořízení ÚP p. Petra Ščerby  a předložit výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Vyřídit návrh na pořízení ÚP p. Karla Ščerby a předložit výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Vyřízení návrhu na pořízení ÚP p. Petera Othmara Hollensteina, zast. p. Janem Šimánkem a předložení výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.
 2. Vyřízení návrhu na pořízení ÚP p. Musila Františka a Boženy a předložení výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.
 3. Vyřízení a zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti PRINŽ  CIESZYN, Peterkova 1183/1, 721 00  Ostrava-Svinov.
 4. Vyřízení poskytnutí příspěvku ve výši 3 400,00 Kč k žádosti SDH Soběšovice na 8. ročník Poháru starosty obce Soběšovice v požárním sportu.
 5. Vyřízení návrhu na pořízení ÚP p. Libuše Urbancové a předložení výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.
 6. Vyřízení a zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti Pekařství Kolínek, 739 39  Lučina 111.
 7. Vyřízení návrhu na pořízení ÚP p. Petra Ščerby a předložení výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.
 8. Vyřízení návrhu na pořízení ÚP p. Karla Ščerby a předložení výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.

 

 

 

IV.        Rada obce Soběšovice  neschvaluje:

 

     1.   Žádost p. Otto Kukuly, Soběšovice 43 o snížení poplatku ze vstupného.

 

 

 

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

             

 

 

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce