Usnesení

 

36. zasedání Rady obce Soběšovice dne 14. 5. 2008

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  96/1,  19/1,   25/11,  31/2,    32/14,  33/5,   33/21,  34/8, 35/13, 35/17.  
 2. P. Tomáš Kovalčík: návrh na pořízení územního plánu.
 3. Zdeněk Rychter, 739 37  Horní Bludovice 399: návrh smlouvy o kontrolní činnosti.
 4. Finanční úřad ve Frýdku-Místku, Na Poříčí 3208, 738 01  Frýdek-Místek: protokol o ústním jednání dne 2. 5. 2008.
 5. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, Klub RADOST, Wolkerova 22, 96 40  Prostějov: informace o činnosti a žádost o poskytnutí příspěvku na aktivity občanského sdružení.
 6. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Bohuslavem Šebestíkem.
 7. Obec Soběšovice:  návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 48,0 hodin, od 15. – 30. 5. 2008, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 8. Obec Soběšovice: návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a Ing. Markétou Uhrovou (zápis do kroniky obce, v rozsahu 48,0 hodin, od 15. – 30. 5. 2008, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 9. Obec Soběšovice:  návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Sikorou (údržba počítačové sítě obce, v rozsahu 34,0 hodin, od 15. – 23. 5. 2008, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 10. Obec Soběšovice: objednání dodání  „Povolení vjezdu 2008“.
 11. Pozemkový fond ČR, ÚP Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava 2: žádost o zveřejnění – nabídka pozemků k pronájmu na LV 10002 (k. ú. H. Soběšovice, Pitrov).
 12. P. Bronislav Kufel, Horní Domaslavice 28: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 13. P. Petr Ščerba: žádost.
 14. P. Miriam Dýrrová: žádost o pronájem sálu Nové Husarůvky dne 2. 6. 2008.
 15. Obec Soběšovice: obsazení bytu č. 6 v DPS.
 16. Ing. Ivo Papala, Ing. Miroslav Peřina: způsob zabezpečení dřevjanky.
 17. P. Radim Majer: žádost o odkoupení obecního pozemku.
 18. P. Radim Majer: návrh na pořízení územního plánu.
 19. P. Břetislav Majer: návrh na pořízení územního plánu.
 20. P. Marie Hrabcová: návrh na pořízení územního plánu.
 21. P. Zdeněk Hrabec: žádost.
 22. BMA Elektroservis, s.r.o.: návrh smlouvy.
 23. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o dílo na zakázku „Územní plán Soběšovice“.
 24. Obec Soběšovice: OZV o dani z nemovitostí.
 25. Obec Soběšovice:  program jednání 10. VZ Zastupitelstva obce Soběšovice.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Vyřídit a předložit  návrh na pořízení územního plánu p. Tomáše Kovalčíka  výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.

Zodp.. starosta, Guziurová

 1. Dopracovat návrh smlouvy o kontrolní činnosti p. Zdeňka Rychtera, 739 37  Horní Bludovice 399.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Vyřídit uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Bohuslavem Šebestíkem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem  (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 48,0 hodin, od 15. – 30. 5. 2008, s odměnou dle VPP č. 2/2007).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a Ing. Markétou Uhrovou  (zápis do kroniky obce, v rozsahu 48,0 hodin, od 15. – 30. 5. 2008, s odměnou dle VPP č. 2/2007).

Zodp.: starosta, Guziurová 

 1. Vyřídit uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Sikorou  (údržba počítačové sítě obce, v rozsahu 34,0 hodin, od 15. – 23. 5. 2008, s odměnou dle VPP č. 2/2007).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit vytištění   „Povolení vjezdu 2008“.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit  pronájem pozemků od PF ČR  v k. ú. Pitrov, p. č. 285, 428/4 a v k. ú. Horní Soběšovice, p. č. 542/1.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit inzerci za úplatu ve zpravodaji obce dle požadavku p. Bronislava Kufela, Horní Domaslavice 28.

Zodp.: starosta, předs. k. redakční, Popovičová, Guziurová

 1. Vyřídit a předložit návrh na pořízení územního plánu p. Petra Ščerby  výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit pronájem sálu  Nové Husarůvky na den 2. 6. 2008 se snížením nájemného o 50% k žádosti p. Miriam Dýrrové.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit pronájem bytu č. 6 v DPS p. Zdeňku Chuchrovi.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit na zasedání ZO návrh způsobu zabezpečení dřevjanky Ing. Ivo Papaly, Ing. Miroslava Peřiny  a zajistit cenovou nabídku na požadované opravy.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Předložit záměr prodeje na zasedání ZO k žádosti o odkoupení obecního pozemku p. Radima Majera.

Zodp.:starosta, Guziurová

 1. Vyřídit a předložit návrh na pořízení územního plánu p. Radima Majera  výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.

Zodp.:  starosta, Guziurová

 1. Vyřídit a předložit návrh na pořízení územního plánu p. Břetislava Majera výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit a předložit návrh na pořízení územního plánu p. Marie Hrabcové  výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu staveb a příslušenství a podnájmu pozemků tvořících veřejné tábořiště „Kemp pod Husarůvkou“ a „Parkoviště Pod Husarůvkou“ se splatností nájemného do 31. 7. 2008 pro rok 2008.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Doplnit návrh smlouvy  BMA Elektroservis, s.r.o. na elektrorevize.

Zodp.: starosta, Voznica

 1. Předložit na zasedání ZO návrh smlouvy o dílo na zakázku „Územní plán Soběšovice“.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit na zasedání ZO návrh OZV o dani z nemovitostí.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit konání a program 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice dne 11. 6. 2008.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program jednání rady obce dne 2008-05-14.
 2. Vyřízení a předložení  návrhu na pořízení územního plánu p. Tomáše Kovalčíka  výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.
 3. Dopracování návrhu smlouvy o kontrolní činnosti p. Zdeňka Rychtera, 739 37  Horní Bludovice 399.
 4. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Bohuslavem Šebestíkem.
 5. Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 48,0 hodin, od 15. – 30. 5. 2008, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 6. Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a Ing. Markétou Uhrovou (zápis do kroniky obce, v rozsahu 48,0 hodin, od 15. – 30. 5. 2008, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 1. Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Sikorou  (údržba počítačové sítě obce, v rozsahu 34,0 hodin, od 15. – 23. 5. 2008, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 2. Zajištění vytištění  Povolení vjezdu 2008“.
 3. Pronájem pozemků od PF ČR  v k. ú. Pitrov, p. č. 285, 428/4 a v k. ú. Horní Soběšovice, p. č. 542/1.
 4. Zveřejnění inzerce za úplatu ve zpravodaji obce dle požadavku p. Bronislava Kufela, Horní Domaslavice 28.
 5. Vyřízení a předložení návrhu na pořízení územního plánu p. Petra Ščerby výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.
 6. Vyřízení pronájmu sálu  Nové Husarůvky na den 2. 6. 2008 se snížením nájemného o 50% k žádosti p. Miriam Dýrrové.
 7. Vyřízení pronájmu bytu č. 6 v DPS p. Zdeňku Chuchrovi.
 8. Předložení návrhu způsobu zabezpečení dřevjanky Ing. Ivo Papaly, Ing. Miroslava Peřiny na zasedání ZO a zajištění cenové nabídky na požadované opravy.
 9. Předložení záměru prodeje na zasedání ZO k žádosti o odkoupení obecního pozemku p. Radima Majera.
 10. Vyřízení a předložení návrhu na pořízení územního plánu p. Radima Majera  výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.
 11. Vyřízení a předložení návrhu na pořízení územního plánu p. Břetislava Majera  výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.
 12. Vyřízení a předložení návrhu na pořízení územního plánu p. Marie Hrabcové výboru pro tvorbu ÚP obce Soběšovice.
 13. Vyřízení  dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu staveb a příslušenství a podnájmu pozemků tvořících veřejné tábořiště „Kemp pod Husarůvkou“ a „Parkoviště Pod Husarůvkou“ se splatností nájemného do 31. 7. 2008 pro rok 2008.
 14. Doplnění návrhu smlouvy BMA Elektroservis, s.r.o.  na  elektrorevize.
 15. Předložení na zasedání ZO návrhu smlouvy o dílo na zakázku „Územní plán Soběšovice“.
 16. Předložení na zasedání ZO návrhu OZV o dani z nemovitostí.
 17. Program  a konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice dne 11. 6. 2008.

 

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

 

  

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce