Usnesení

 

29. zasedání Rady obce Soběšovice dne 16. 1. 2008

 

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:   19/16,   96/1,  19/1,  22/14,  24/12,  25/11, 25/12,  27/2, 27/3, 28/1.   
 2. P. Marta Papřoková: žádost o vyjmutí pozemku ze zemědělského půdního fondu na stavební pozemek.
 3. P. Daniel Bujak, p. Jan Nezhyba : žádost o povolení umístění meteo sondy.
 4. Nájemníci BD, Soběšovice: stížnost (odvoz odpadů).
 5. P. Ďuriš Anton: žádost o souhlas s vedením trasy přípojek plynu a elektřiny pro novostavbu RD.
 6. Místní knihovna Dobrá, 739 51  Dobrá čp. 230: návrh Smlouvy o výkonu regionálních funkcí.
 7. Obecní úřad  Lučina, stavební úřad: územní souhlas pro stavbu „El. přípojka NN“.
 8. Obecní úřad Lučina, stavební úřad: veřejná vyhláška - územní rozhodnutí „Sanace břehu přehradní nádrže Žermanice“.
 9. P. Rudolf Foukal: žádost o rozvázání pracovního poměru dohodou k 31. 1. 2008, č. j. 12/2008.
 10. BFC CAPITAL, s.r.o.: nabídka CP.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Odpovědět p. Martě Papřokové  k  žádosti o vyjmutí pozemku ze ZPF na stavební pozemek: rada obce schválila předložit žádost výboru pro tvorbu územního plánu obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět ve smyslu doplnění podkladů týkajících se návrhu umístění a rozměrů zařízení k žádosti  o povolení umístění meteo sondy p. Daniela Bujaka, p. Jana Nezhyby.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit stížnost (odvoz odpadů) nájemníků BD, Soběšovice.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Vyřídit  žádost o souhlas s vedením trasy přípojek plynu a elektřiny pro novostavbu RD p. Ďuriše Antona: rada obce neschvaluje žádost o vedení trasy přípojek plynu a elektřiny, ale souhlasí s realizací řádů těchto sítí, které budou součástí zastav. studie výstavby rod. domu zastavitelného území schváleného v územním plánu obce.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Vyřídit Smlouvu o výkonu regionálních funkcí mezi Místní knihovnou Dobrá, 739 51  Dobrá čp. 230  a Obcí Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru k 31. 1. 2008 mezi Obcí Soběšovice a p. Rudolfem Foukalem, dle žádosti zaměstnance č. j. 12/2008.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce konané dne 16. 1. 2008.
 2. Odpověď  p. Martě Papřokové  k  žádosti o vyjmutí pozemku ze ZPF na stavební pozemek: rada obce schválila předložit žádost výboru pro tvorbu územního plánu obce.
 3. Odpověď ve smyslu doplnění podkladů týkajících se návrhu umístění a rozměrů zařízení k žádosti  o povolení umístění meteo sondy p. Daniela Bujaka, p. Jana Nezhyby.
 4. Vyřízení stížnosti (odvoz odpadů) nájemníků BD, Soběšovice.
 1. Vyřízení žádosti o souhlas s vedením trasy přípojek plynu a elektřiny pro novostavbu RD p. Ďuriše Antona: rada obce neschvaluje žádost o vedení trasy přípojek plynu a elektřiny, ale souhlasí s realizací řádů těchto sítí, které budou součástí zastav. studie výstavby rod. domu zastavitelného území schváleného v územním plánu obce.
 2. Smlouvu o výkonu regionálních funkcí mezi Místní knihovnou Dobrá, 739 51  Dobrá čp. 230  a Obcí Soběšovice.
 3. Uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru k 31. 1. 2008 mezi Obcí Soběšovice a p. Rudolfem Foukalem, dle žádosti zaměstnance č. j. 12/2008.

 

  

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

 

  

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce