Usnesení

 

40. zasedání Rady obce Soběšovice dne 16. 7. 2008

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  96/1,  25/11,  31/2,   33/5,   33/21,  36/8, 38/6.  
 2. Ing. David Holý: žádost o stanovisko napojení na vodovod.
 3. ENPRO, a. s., 28. října 568/147, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava: žádost o podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu: „Těrlicko – Zelené město, dodatková trafostanice“.
 4. Obec Soběšovice:  zpráva komise o posouzení a hodnocení nabídek VZMR „Odbahnění rybníka“.
 5. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a Ing. Karlem Oblukem.
 6. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Ladislavem Kubošem.
 7. Obec Soběšovice: stavební dozor a dohled na akci „Odbahnění rybníka“.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Vyřídit žádost Ing. Davida Holého o napojení na vodovodní řád.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit zastupitelstvu obce a odpovědět ve smyslu úpravy smlouvy v čl. 2 bod 4. a 5 k žádosti ENPRO, a. s., 28. října 568/147, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava o podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu: „Těrlicko – Zelené město, dodatková trafostanice“.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a Ing. Karlem Oblukem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Ladislavem Kubošem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu s firmou TISPOL s.r.o. na základě předložených nabídek na stavební dozor a dohled na akci „Odbahnění rybníka“.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program  zasedání rady obce dne 16. 7. 2008.
 2. Žádost Ing. Davida Holého o napojení na vodovodní řád.
 3. Předložení zastupitelstvu obce a odpověď ve smyslu úpravy smlouvy v čl. 2 bod 4. a 5. k žádosti ENPRO, a. s., 28. října 568/147, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava o podpis smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu: „Těrlicko – Zelené město, dodatková trafostanice“.
 4. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a Ing. Karlem Oblukem.
 5. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Ladislavem Kubošem.
 6. Smlouvu s firmou TISPOL s.r.o. na základě předložených nabídek na stavební dozor a dohled na akci „Odbahnění rybníka“.

 

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce