Usnesení

 

43. zasedání Rady obce Soběšovice dne 17. 9. 2008

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  96/1,  25/11,  31/2,   33/5,   33/21,  36/8, 42/2, 42/16, 42/21.
 2. Nájemníci DPS, Soběšovice 262: dopis.
 3. Ministr vnitra ČR, MUDr. Mgr. Ivan Langer: projekt Czech POINT.
 4. P. Andrej Šiba: žádost.
 5. P. Věra Jařabáčová: žádost o přidělení b.j. v DPS.
 6. P. Marie Janczarová: žádost o přidělení b.j. v DPS.
 7. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi obcí a p. Ivanou Siostrzonkovou.
 8. P. Simona Pelhřimovská: žádost o odkoupení par. č. 391/67 k. ú. Pitrov.
 9. Obec Soběšovice: návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Terezií Nogolovou (distribuce hlas. lístků pro volby do ZK, v rozsahu 44,0 hodin, od 1. – 13. 10. 2008, s odměnou dle VPP č. 2/2007 a Směrnice MF).
 10. Klub rodičů při ZŠ a MŠ Soběšovice, p. Jana Dámková: umístění retardéru.
 11. Obec Soběšovice: zvýšení nájemného v bytech domů čp. 141 a čp. 45.
 12. Ing. Eduard Kapsia: stanovisko k realizaci kanalizační přípojky a přístavby hygienického zařízení.
 13. Česká pošta, s.p.: smlouva o odepisování technického zhodnocení nájemcem.
 14. ZO ČZS Soběšovice, p. Jana Pavloková: žádost o prominutí poplatku  na Vinobraní.
 15. Římskokatolická farnost Domaslavice: smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci.
 16. Obec Soběšovice: soupis pohledávek.

 

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Zajistit opravu havarijního stavu rozvodu vody, včetně výroby teplé vody a utěsnění a seřízení okenních výplní v DPS.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Zrealizovat projekt Czech POINT na OÚ Soběšovice.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Vyřídit  žádost p. Andreje Šiby na pronájem hrobového místa.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Připravit  smlouvu o nájmu bytu v DPS (jednopokojového) k žádosti p. Věry  Jařabáčové.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit a zařadit žádost p. Marie Janczarové o přidělení b.j. v DPS do pořadníku zájemců o umístění v DPS.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Ivanou Siostrzonkovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit žádost p. Simony Pelhřimovské o odkoupení par. č. 391/67 k. ú. Pitrov na jednání ZO a připravit smlouvu na prodej pozemku.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Terezií Nogolovou (distribuce hlas. lístků pro volby do ZK, v rozsahu 44,0 hodin, od 1. – 13. 10. 2008, s odměnou dle VPP č. 2/2007 a Směrnice MF).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit umístění retardéru před ZŠ a MŠ Soběšovice dle žádosti Klubu rodičů při ZŠ a MŠ Soběšovice.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Vyřídit zvýšení nájemného v plné výši dle zákona v  bytě č. 1 v domě  čp. 141  a  v domě čp. 45 od 1. 1. 2009.

Zodp.: starosta, Popovičová 

 1. Vyřídit žádost Ing. Eduarda Kapsiy o stanovisko k realizaci kanalizační přípojky a přístavby hygienického zařízení: rada obce trvá na svém stanovisku.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit smlouvu o odepisování technického zhodnocení nájemcem mezi Obcí Soběšovice a Českou poštou, s.p.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit žádost  ZO ČZS Soběšovice o prominutí poplatku  na Vinobraní: rada schvaluje  50%  snížení poplatku  z nájmu  a  poplatek ze vstupného  dle OZV obce.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Obcí Soběšovice a Římskokatolickou farností Domaslavice na opravu kostela v Soběšovicích.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Odeslat upomínky pohledávek.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce dne 2008-09-17.
 2. Opravu havarijního stavu rozvodu vody, včetně výroby teplé vody a utěsnění a seřízení okenních výplní v DPS.
 3. Realizaci projektu Czech POINT na OÚ Soběšovice.
 4. Žádost p. Andreje Šiby na pronájem hrobového místa.
 5. Přípravu smlouvy o nájmu bytu v DPS (jednopokojového) k žádosti p. Věry  Jařabáčové.
 6. Zařazení žádosti p. Marie Janczarové o přidělení b.j. v DPS do pořadníku zájemců o umístění v DPS.
 7. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Ivanou Siostrzonkovou.
 8. Předložení žádosti p. Simony Pelhřimovské o odkoupení par. č. 391/67 k. ú. Pitrov na jednání ZO a přípravu smlouvy na prodej pozemku.
 9. Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Terezií Nogolovou (distribuce hlas. lístků pro volby do ZK, v rozsahu 44,0 hodin, od 1. – 13. 10. 2008, s odměnou dle VPP č. 2/2007 a Směrnice MF).
 10. Zajištění umístění retardéru před ZŠ a MŠ Soběšovice dle žádosti Klubu rodičů při ZŠ a MŠ Soběšovice.
 11. Zvýšení  nájemného  v  plné výši  dle zákona  v  bytě č. 1 v domě  čp. 141  a  v domě  čp. 45 od 1. 1. 2009.
 12. Vyřízení žádosti Ing. Eduarda Kapsiy o stanovisko k realizaci kanalizační přípojky a přístavby hygienického zařízení: rada obce trvá na svém stanovisku.
 13. Smlouvu o odepisování technického zhodnocení nájemcem mezi Obcí Soběšovice a Českou poštou, s.p.
 14. Vyřízení žádosti ZO ČZS Soběšovice o prominutí poplatku  na Vinobraní: rada schvaluje  50%  snížení poplatku  z nájmu  a  poplatek ze vstupného  dle OZV obce.
 15. Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi Obcí Soběšovice a Římskokatolickou farností Domaslavice na opravu kostela v Soběšovicích.
 16. Odeslání upomínek pohledávek.

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

 

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce