Usnesení

 

37. zasedání Rady obce Soběšovice dne 21. 5. 2008

 

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  96/1,  19/1,   25/11,  31/2,   33/5,   33/21,  34/8, 35/13,  36/8, 36/9, 36/13, 36/14, 36/20, 36/22.  
 2. Obecní úřad Lučina, stavební úřad:  usnesení o projednání záměru v územním řízení stavby „2 kusy unimobuněk s pergolou – Letní bar a Občerstvení“, žadatel Hrabec Zdeněk, Soběšovice 68.
 3. Obec Soběšovice: návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu pozemků, staveb a příslušenství a podnájmu pozemku tvořících veřejné tábořiště „Kemp pod Husarůvkou“ a parkoviště „Pod Husarůvkou mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Hrabcem, Soběšovice 68.
 4. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu bytu v DPS mezi Obcí Soběšovice a p. Chuchrem Zdeňkem a Darinou.
 5. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu mezi Obcí Soběšovice a p. Anetou Hrabcovou, Soběšovice 68.
 6. Povodí Odry, s. p., Varenská 49, 701 26  Ostrava: nájemní smlouva č. 03.32/02 ze dne 8. 9. 2002, nájemce SKP Ostrava, jachetní oddíl – výpověď.
 7. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Eleonorou Vavříkovou.
 8. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor vn. věcí - odd. KŘaPO, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: informace o změnách v oblasti krizové komunikace.
 9. Sodexho Pass Česká republika a.s., pobočka Ostrava, Hollarova 15, 702 00  Ostrava: návrh smlouvy o nákupu a užití poukázek Sodexho.
 10. Obec Soběšovice: rámcová Smlouva o dílo č. 8/2008 mezi BMA Elektroservis, s.r.o. Havířov a Obcí Soběšovice.
 11. SILESNET: nabídka služeb.
 12. Obec Soběšovice: vyhodnocení výběrového řízení na připojení internetu.
 13. Obec Soběšovice: nabídky na zpracování projektu pro „Hospodářská budova u požární zbrojnice“ (Ateliér IDEA s.r.o., Strmá 12, 709 00  Ostrava 1; Bulawa Radim, Nádražní 2775/145, 702 00  Ostrava 1; Architektonická kancelář ARKOS s.r.o., Hrabákova 5, 702 00  Moravská Ostrava).
 14. Obec Soběšovice: vyhodnocení výběrového řízení na zpracování projektu na akci „Hospodářská budova u požární zbrojnice“.
 15. PO, ZŠ a MŠ Soběšovice: návrh vyplacení odměny.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Ad 32/14: zveřejnit „Směrnici obce Soběšovice pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv na pronájem bytů v Domě s pečovatelskou službou“.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Ad 36/2: uzavřít Smlouvu  o kontrolní činnosti č. 01/2008 mezi Zdeňkem Rychterem, Horní Bludovice 399  a Obcí Soběšovice.

Zodp.. starosta, Popovičová

 1. Zrušit úkol - bod č. 36/21.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu pozemků, staveb a příslušenství a podnájmu pozemku tvořících veřejné tábořiště „Kemp pod Husarůvkou“ a parkoviště „Pod Husarůvkou mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Hrabcem, Soběšovice 68.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Vyřídit Smlouvu o nájmu bytu v DPS mezi Obcí Soběšovice a manžely Chuchrovými Zdeňkem a Darinou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit Smlouvu o nájmu parkoviště „U Masniců“ mezi Obcí Soběšovice a p. Anetou Hrabcovou, Soběšovice 68.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Eleonorou Vavříkovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit zrušení dvou krizových čísel a sjednocení obou pracovních čísel pod jednu smlouvu operátora.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit posouzení  návrhu smlouvy o nákupu a užití poukázek „SODEXHO“.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit rámcovou Smlouvu o dílo č. 8/2008 mezi Obcí Soběšovice a  BMA Elektroservis, s.r.o. Havířov.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Připravit návrh smlouvy na pořízení internetu s firmou SILESNET.

Zodp.: starosta, Voznica, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu  mezi Obcí Soběšovice a Architektonická kancelář ARKOS s.r.o., Hrabákova 5, 702 00 Moravská Ostrava na zpracování projektu „Hospodářská budova u požární zbrojnice“.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit vyplacení odměny ředitelce PO ZŠ a MŠ Soběšovice Mgr. L. Michálkové ve výši dle schváleného návrhu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce dne 2008-05-21.
 2. Ad 32/14: „Směrnici obce Soběšovice pro přidělování bytů a uzavírání nájemních smluv na pronájem bytů v Domě s pečovatelskou službou“.
 3. Ad 36/2: Smlouvu  o kontrolní činnosti č. 01/2008 mezi Zdeňkem Rychterem, Horní Bludovice 399  a Obcí Soběšovice.
 4. Zrušení úkolu - bod č. 36/21.
 5. Dodatek č. 1 Smlouvy o nájmu pozemků, staveb a příslušenství a podnájmu pozemku tvořících veřejné tábořiště „Kemp pod Husarůvkou“ a parkoviště „Pod Husarůvkou mezi Obcí Soběšovice a p. Zdeňkem Hrabcem, Soběšovice 68.
 6. Smlouvu o nájmu bytu v DPS mezi Obcí Soběšovice a manžely Chuchrovými Zdeňkem a Darinou.
 7. Smlouvu o nájmu parkoviště „U Masniců“ mezi Obcí Soběšovice a p. Anetou Hrabcovou, Soběšovice 68.
 8. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Eleonorou Vavříkovou.
 9. Zrušení dvou krizových čísel a sjednocení obou pracovních čísel pod jednu smlouvu operátora.
 10. Posouzení  návrhu smlouvy o nákupu a užití poukázek „SODEXHO“.
 11. Rámcovou Smlouvu o dílo č. 8/2008 mezi Obcí Soběšovice a  BMA Elektroservis, s.r.o. Havířov.
 12. Výběrové řízení na pořízení internetu a přípravu návrhu smlouvy s firmou SILESNET.
 13. Firmu  Architektonická kancelář ARKOS s.r.o., Hrabákova 5, 702 00  Moravská Ostrava  na zpracování projektu „Hospodářská budova u požární zbrojnice“.
 14. Vyplacení odměny ředitelce PO ZŠ a MŠ Soběšovice Mgr. L. Michálkové ve výši dle návrhu.

 

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

  

 

                                                                                                                                Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                starosta obce