Usnesení

 

44. zasedání Rady obce Soběšovice dne 24. 9. 2008

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  96/1,  25/11,  31/2,   33/5,   33/21,  36/8, 42/2, 42/16, 42/21, 43/1, 43/2, 43/4, 43/5,  43/7, 43/9.
 2. ZŠ a MŠ Soběšovice, Mgr. L. Michálková: odměny zaměstnancům ZŠ a MŠ Soběšovice.
 3. TJ ZORA Praha, Pštrosova 33, 111 21  Praha 1: žádost o finanční příspěvek.
 4. Slezská diakonie, středisko BETHEL, Bahno-Příkopy 1309, 738 01  Frýdek-Místek: nabídka poskytování sociálních služeb ve středisku BETHEL Frýdek-Místek.
 5. Obec Soběšovice: objednávka autobusové přepravy na divadelní představení.
 6. P. Ivana  Baroňová: žádost o pronájem hrobového místa.
 7. Obec Soběšovice:  skončení pracovního poměru na dobu určitou zaměstnance obce p. Aloise Martynka (vč. proplacení části DnZ) k 30. 9. 2008.
 8. Komise stavební a ŽP, předseda p. Miroslav Kovář: zápis z jednání komise dne 4. 9. 2008.
 9. Český rybářský svaz, MO Lučina: žádost o prominutí pronájmu sálu dne 20. 9. 2008 u příležitosti 50-letého výročí vzniku svazu.
 10. Obec Soběšovice: anketa pro využití lokality „Kemp pod Husarůvkou“.
 11. Obec Soběšovice: finanční příspěvek pro místní zájmové organizace v obci v celkové výši do 20 tis. Kč.

 

 

 

II.           Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Vyřídit  vyplacení odměny ředitelce PO ZŠ a MŠ Soběšovice Mgr. L. Michálkové ve výši dle schváleného návrhu.

Zodp.. starosta,Guziurová

 1. Vyřídit  finanční  příspěvek ve výši 100,00 Kč pro TJ ZORA Praha, Pštrosova 33, 111 21  Praha 1.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit objednávku autobusové přepravy zájezdu na divadelní představení dne 31. 10. 2008 v Českém Těšíně.

Zodp.: starosta, předseda k. kulturní, Guziurová

 1. Vyřídit žádost o pronájem hrobového místa p. Ivany  Baroňové.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit ukončení pracovního poměru na dobu určitou k 30. 9. 2008 zaměstnance obce p. Aloise Martynka dle návrhu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1.       a)   Svolat zástupce místních složek k projednání úpravy hřiště u Tepera a jeho okolí.

b)       Zaslat požadavek na státní stavební dohled na parcelu č. 116 v k. ú. Pitrov ve vlastnictví manželů Sznapkových.

c)       Zaslat požadavek na Magistrát města F-M, SÚ  k odstranění staveb v k. ú. Dolní Soběšovice na parcelách č. 154/31, 30, 29, 39, 26, 22, 34, 5, 33.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Vyřídit žádost Českého rybářského svazu, MO Lučina o  prominutí pronájmu sálu dne 20. 9. 2008 u příležitosti 50-letého výročí vzniku svazu: rada schvaluje prominutí 50% poplatku za nájem sálu.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit anketu k využití lokality  „Kemp pod Husarůvkou“ s otázkami ankety dle návrhu řešení případové studie.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Připravit do rozpočtu obce na rok 2009  příspěvek pro místní organizace v obci v celkové výši 20 000,00 Kč.

Zodp.: starosta, předseda v. finančního, Popovičová

 

  

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce konané dne 2008-09-24.
 2. Vyplacení odměny ředitelce PO ZŠ a MŠ Soběšovice Mgr. L. Michálkové ve výši dle schváleného návrhu.
 3. Finanční  příspěvek ve výši 100,00 Kč pro TJ ZORA Praha, Pštrosova 33, 111 21  Praha 1.
 4. Objednávku autobusové přepravy zájezdu na divadelní představení dne 31. 10. 2008 v Českém Těšíně.
 5. Žádost o pronájem hrobového místa p. Ivany  Baroňové.
 6. Ukončení pracovního poměru na dobu určitou k 30. 9. 2008 zaměstnance obce p. Aloise Martynka dle návrhu.
 7.       a)   Svolání zástupců místních složek k projednání úpravy hřiště u Tepera a jeho okolí.

b)       Zaslání požadavku na státní stavební dohled na parcelu č. 116 v k. ú. Pitrov ve vlastnictví manželů Sznapkových.

c)       Zaslání požadavku na Magistrát města F-M, SÚ  k odstranění staveb v k. ú. Dolní Soběšovice na parcelách č. 154/31, 30, 29, 39, 26, 22, 34, 5, 33.

 1. Žádost Českého  rybářského svazu, MO Lučina o prominutí poplatku za pronájem sálu dne 20. 9. 2008 u příležitosti 50-letého výročí vzniku svazu: rada schvaluje prominutí 50% poplatku za nájem sálu.
 2. Anketu k využití lokality „Kemp pod Husarůvkou“ s otázkami ankety dle návrhu řešení případové studie.
 3. Přípravu příspěvku pro místní organizace v obci v celkové výši 20 000,00 Kč do rozpočtu obce na rok 2009.

  

 

 

Zapsal:     p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

 

 

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce