Usnesení

 

 

52. zasedání Rady obce Soběšovice dne 11. 2. 2009

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  96/1, 25/11, 33/5, 44/6c, 45/9, 47/3, 48/5,   49/1, 49/8,  49/12, 51/6, 51/7, 51/8, 51/12.
 2. Římskokatolická farnost Domaslavice, 739 51  Horní Domaslavice 10: žádost (prominutí poplatku ze vstupného).
 3. Římskokatolická farnost Domaslavice, 739 51  Horní Domaslavice 10: žádost (poskytnutí slevy za nájem sálu).
 4. P. Anna Mikulová: žádost (přidělení hrobového místa).
 5. Obec Soběšovice:  návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Sikorou (údržba počítačové sítě obce, v rozsahu 30,0 hodin, od 13. – 25. 2. 2009, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 6. ZO ČSV, o.s., Dolní Domaslavice: žádost o schválení příspěvku (500 Kč).
 7. ZŠ a MŠ Soběšovice, Soběšovice 141: zpráva o výsledku inventarizace ZŠ a MŠ Soběšovice za r. 2008.
 8. VACEK corporation,s.r.o., Nad Rybníkem 3019, 738 01  Frýdek-Místek: svozy PET láhví.
 9. ZŠ a MŠ Soběšovice, Soběšovice 141: žádost o příspěvek na autobusovou dopravu.
 10. Obec Soběšovice: Smlouva mandátní č. 02-01/09  s fy TISPOL s.r.o. Třanovice.
 11. Obec Soběšovice: výběrová komise pro výběr zhotovitele stavby: „Hospodářská budova u požární zbrojnice“, členové: p. Kovář Miroslav, p. Dominík Ivo, p. Hrabec Stanislav; náhradníci: p. Guziur Roman, p. Voznica Petr, Ing. Zahradníček Ladislav.
 12. Obec Soběšovice: příspěvek ZŠ a MŠ D. Domaslavice na činnost (2 500,00 Kč).
 13. Obec Soběšovice: příspěvek ZUŠ Havířov Leoše  Janáčka na činnost (2 500,00 Kč).

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Uzavřít smlouvu mezi Obcí Soběšovice a fy Karel Heczko, Horní Těrlicko na údržbu zeleně.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu mezi Obcí Soběšovice a fy Hilbert-Interiéry na zhotovitele dovybavení kanceláří obecního úřadu.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Vyřídit prominutí 50% poplatku ze vstupného dle žádosti Římskokatolické farnosti Domaslavice, 739 51  Horní Domaslavice 10.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Vyřídit prominutí 50% poplatku z nájmu sálu dle žádosti Římskokatolické farnosti Domaslavice, 739 51  Horní Domaslavice 10.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Vyřídit žádost p. Anny Mikulové o přidělení hrobového místa se zasláním dopisu s podmínkami pronájmu.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Sikorou (údržba počítačové sítě obce, v rozsahu 30,0 hodin, od 13. do 25. 2.  2009, s odměnou dle VPP č. 2/2007).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit příspěvek  500 Kč dle žádosti  ZO ČSV, o.s., Dolní Domaslavice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit převedení výsledku z hospodářské činnosti ZŠ a MŠ Soběšovice za rok 2008 ve výši 22 688,44 Kč za podmínky pořízení myčky nádobí pro školní jídelnu.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit příspěvek na  dopravu autobusem na soutěž celostátního projektu „Divadlo jazyků“ dle žádosti  ZŠ a MŠ Soběšovice a zveřejnit ve zpravodaji obce.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová, Guziurová

 1. Vyřídit Smlouvu mandátní č. 02-01/09  mezi Obcí Soběšovice a fy TISPOL s.r.o. Třanovice na technický dozor.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Jmenovat výběrovou komisi pro výběr zhotovitele stavby: „Hospodářská budova u požární zbrojnice“ ve složení: p. Miroslav Kovář, p. Ivo Dominík, p. Stanislav Hrabec a náhradníci: p. Roman Guziur, p. Petr Voznica, Ing. Ladislav Zahradníček.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit příspěvek 2 500 Kč na činnost ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit příspěvek 2 500 Kč na činnost ZUŠ Havířov Leoše Janáčka.

Zodp: starosta, Popovičová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce ze dne 11. 2. 2009.
 2. Na základě výběrového řízení  fy Karel Heczko, Horní Těrlicko a uzavření smlouvy na údržbu zeleně.
 3. Na základě výběrového řízení fy Hilbert-Interiéry na zhotovitele dovybavení kanceláří obecního úřadu.
 4. Prominutí  50%  poplatku ze vstupného dle žádosti Římskokatolické farnosti Domaslavice, 739 51  Horní Domaslavice 10.
 5. Prominutí  50%  poplatku  z nájmu  sálu  žádosti Římskokatolické farnosti Domaslavice, 739 51  Horní Domaslavice 10.
 6. Žádost p. Anny Mikulové o přidělení hrobového místa se zasláním dopisu s podmínkami pronájmu.
 7. Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Sikorou  (údržba počítačové sítě obce, v rozsahu 30,0 hodin, od 13. do 25. 2.  2009, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 8. Příspěvek  500 Kč dle žádosti  ZO ČSV, o.s., Dolní Domaslavice.
 9. Převedení výsledku z hospodářské činnosti ZŠ a MŠ Soběšovice za rok 2008 ve výši 22 688,44 Kč za podmínky pořízení myčky nádobí pro školní jídelnu.
 10. Příspěvek na  dopravu autobusem ve výši 25 000 Kč na soutěž celostátního projektu „Divadlo jazyků“ dle žádosti  ZŠ a MŠ Soběšovice a zveřejnit ve zpravodaji obce.
 11. Smlouvu mandátní č. 02-01/09  s fy TISPOL s.r.o. Třanovice.
 12. Výběrovou komisi pro výběr zhotovitele stavby: „Hospodářská budova u požární zbrojnice“  ve složení: p. Miroslav Kovář, p. Ivo Dominík, p. Stanislav Hrabec a náhradníci: p. Roman Guziur, p. Petr Voznica, Ing. Ladislav Zahradníček.
 13. Příspěvek 2 500 Kč na činnost ZŠ a MŠ Dolní Domaslavice.
 14. Příspěvek 2 500 Kč na činnost ZUŠ Havířov Leoše Janáčka.

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

 

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce