Usnesení

50. zasedání Rady obce Soběšovice dne 2009-01-14

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  96/1,  25/11,  31/2,   33/5,  44/6c,  45/9, 47/3, 48/5, 48/11, 48/14, 49/1, 49/2, 49/3, 49/8, 49/9, 49/12.
 2. PhDr. Dana Nalepová, M. Chasáka 3146, Frýdek-Místek: servisní smlouva (knihovní systémy firmy LANius s.r.o).
 3. Obec Soběšovice: návrh razítka (rozhledna).
 4. Flodur-Foduráček, Mgr. Lenka Roiková, 1. máje 5/842, Havířov-Město: žádost o pronájem sálu.
 5. Komise kulturní, předseda Ing. František Florián: zápis a usnesení ze zasedání komise ze dne 2009-01-05.
 6. Ing. František Florián, vedoucí šachového kroužku: žádost o příspěvek na šachový turnaj.
 7. P. Marek Michalík: žádost.
 8. ČSAD Frýdek-Místek a.s., Politických obětí 2238, 738 02  Frýdek-Místek: zaslání smlouvy.
 9. Obec Soběšovice: výstavba hospodářské budovy u hasičské zbrojnice – Tispol s.r.o. – výběrové řízení na zhotovitele stavby a technický dozor investora.

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Vyřídit servisní smlouvu (knihovní systémy firmy LANius s.r.o) mezi obcí Soběšovice a PhDr. Danou Nalepovou, M. Chasáka 3146, Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit návrh razítka Rozhledny Soběšovice podaný Informačním centrem Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit žádost o pronájem sálu TŠ Flodur-Foduráček, Mgr. Lenka Roiková, 1. máje 5/842, Havířov-Město s podmínkou koordinace dosud schválených nájmů.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit příspěvek na šachový turnaj dle žádosti Ing. Františka Floriána, vedoucího šachového kroužku.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit žádost p.  Marka Michalíka o souhlas se změnou užívání stavby na základě rozhodnutí.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě mezi Obcí Soběšovice a ČSAD Frýdek-Místek a.s., Politických obětí 2238, 738 02  Frýdek-Místek.

      Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit dle schválení firmu TISPOL, s.r.o. Třanovice k provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby a k výkonu technického dozoru investora pro výstavbu hospodářské budovy u hasičské zbrojnice, dle předložených nabídek.

Zodp.: starosta, Popovičová

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Program zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2009.
 2. Servisní smlouvu (knihovní systémy firmy LANius s.r.o) mezi obcí Soběšovice a PhDr. Danou Nalepovou, M. Chasáka 3146, Frýdek-Místek.
 3. Návrh razítka Rozhledny Soběšovice podaný Informačním centrem Frýdek-Místek.
 4. Žádost TŠ Flodur-Foduráček, Mgr. Lenka Roiková, 1. máje 5/842, Havířov-Město o pronájem sálu s podmínkou koordinace dosud schválených nájmů.
 5. Příspěvek na šachový turnaj dle žádosti Ing. Františka Floriána, vedoucího šachového kroužku.
 6. Žádost p. Marka Michalíka o souhlas se změnou užívání stavby na základě rozhodnutí.
 7. Smlouvu o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě mezi Obcí Soběšovice a ČSAD Frýdek-Místek a.s., Politických obětí 2238, 738 02  Frýdek-Místek.
 8. Firmu TISPOL, s.r.o. Třanovice k provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby a k výkonu technického dozoru investora pro výstavbu hospodářské budovy u hasičské zbrojnice, dle předložených nabídek.

 

 

Zapsal:       p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

 

                                                                                                                                Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce