Usnesení

 

51. zasedání Rady obce Soběšovice dne 28. 1. 2009

 

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 

 1. Úkoly, trvá:  96/1,  25/11,  31/2,   33/5,  44/6c,  45/9, 47/3, 48/5,  48/14, 49/1, 49/8,  49/12.
 2. SSOŠ Frýdek-Místek, s.r.o., T. G. Masaryka 456: návrh smlouvy o zajištění praxe studentky ve školním roce 2008/09.
 3. P. Aleš Bernatík: žádost o schválení (umístění přípojek).
 4. Ing. David Holý: žádost o schválení (umístění přípojek).
 5. Místní knihovna Dobrá, 739 51  Dobrá: Dodatek ke Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb mezi Obcí Soběšovice a Místní knihovnou Dobrá.
 6. Its Beskydy, s.r.o., Hlavní 308, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí: objednávka inzerce ve zpravodaji obce.
 7. HON – okna, dveře, s.r.o., Jarkovická 7, 743 01  Opava-Vlaštovičky: objednávka inzerce ve zpravodaji obce.
 8. Obec Soběšovice: návrh Sazebníku poplatků (vydání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy OÚ Soběšovice – CZECHPOINT), zveřejnění.
 9. Obec Soběšovice: záměr pronájmu   „Kemp U Majáku včetně parkoviště“.
 10. Spolek pro obnovu venkova ČR, předseda Mgr. Eduard Kavala, 753 64  Bělotín: sdělení o činnosti  a dalšímu programu SPOV (příspěvek 2 000 Kč).
 11. Klub rodičů při ZŠ a MŠ Soběšovice, p. Jana Dámková: žádost o finanční příspěvek na Dětský maškarní bál (2 500 Kč).
 12. PČR, KŘ policie Severomoravského kraje, obvodní oddělení Nošovice, 739 51: Sdělení o přemístění obvodního oddělení, Policie České republiky, zveřejnění.
 13. Obec Soběšovice: údržba veřejné zeleně  - zajištění výběru zhotovitele.
 14. Obec Soběšovice: dovybavení kanceláří OÚ nábytkem – zajištění výběru zhotovitele.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 

 1. Vyřídit Vnitřní platový předpis obce Soběšovice č. 1/2009.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit smlouvu o zajištění praxe studentky ve školním roce 2008/09 mezi Obcí Soběšovice a  SSOŠ Frýdek-Místek, s.r.o., T. G. Masaryka 456.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit smlouvu o budoucí smlouvě mezi Obcí Soběšovice a p. Alešem Bernatíkem (umístění přípojek).

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit smlouvu o budoucí smlouvě mezi Obcí Soběšovice a Ing. Davidem Holým (umístění přípojek).

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit Dodatek ke Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb mezi Obcí Soběšovice a Místní knihovnou Dobrá, 739 51  Dobrá.

Zodp.: starosta,Popovičová

 1. Zveřejnit inzerci Its Beskydy, s.r.o., Hlavní 308, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí  ve zpravodaji obce za úplatu.

Zodp.: starosta, předs. k. redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Zveřejnit inzerci HON – okna, dveře, s.r.o., Jarkovická 7, 743 01  Opava-Vlaštovičky ve zpravodaji obce za úplatu.

Zodp.: starosta, předs. k. redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Zveřejnit Sazebník poplatků (vydání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy OÚ Soběšovice – CZECHPOINT, zpravodaj, www.stránky obce).

Zodp.: starosta, Guziurová, T. Dámek

 1. Zveřejnit záměr pronájmu  Kempu U Majáku včetně parkoviště a pozemku p. č. 310/2.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Vyřídit členský příspěvek  SPOV ve výši  2 000 Kč; zveřejnit odkaz na stránky SPOV www.spov.org  na stránkách obce.

Zodp.: starosta, Popovičová, T. Dámek

 1. Vyřídit příspěvek 2 500 Kč Klubu rodičů při ZŠ a MŠ Soběšovice na Dětský maškarní bál.

Zodp.: starosta, Guziurová 

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce  a na stránkách obce přemístění Obvodního oddělení PČR z Dobré do Nošovic.

Zodp.: starosta, místostarosta, předs. k. redakční, Guziurová, T. Dámek

 1. Zajistit výběrové řízení zhotovitele na údržbu veřejné zeleně.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Zajistit výběrové řízení zhotovitele na dovybavení kanceláří OÚ.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Uzavřít Smlouvu o dílo č. 01-01/09 mezi objednatelem Obcí Soběšovice a zhotovitelem fa TISPOL s.r.o. na zajištění výběrového řízení.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 

 1. Program zasedání rady obce konané dne 2009-01-28.
 2. Vnitřní platový předpis obce Soběšovice č. 1/2009.
 3. Smlouvu o zajištění praxe studentky ve školním roce 2008/09 mezi Obcí Soběšovice a  SSOŠ Frýdek-Místek, s.r.o., T. G. Masaryka 456.
 4. Smlouvu o budoucí smlouvě mezi Obcí Soběšovice a p. Alešem Bernatíkem (umístění přípojek).
 5. Smlouvu o budoucí smlouvě mezi Obcí Soběšovice a Ing. Davidem Holým (umístění přípojek).
 6. Dodatek ke Smlouvě o poskytování knihovnických a informačních služeb mezi Obcí Soběšovice a Místní knihovnou Dobrá, 739 51  Dobrá.
 7. Zveřejnění inzerce Its Beskydy, s.r.o., Hlavní 308, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí  ve zpravodaji obce za úplatu.
 8. Zveřejnění inzerce HON – okna, dveře, s.r.o., Jarkovická 7, 743 01  Opava-Vlaštovičky ve zpravodaji obce za úplatu.
 9. Zveřejnění Sazebníku poplatků (vydání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy OÚ Soběšovice – CZECHPOINT, zpravodaj, www.stránky obce).
 10. Záměr pronájmu  Kempu U Majáku včetně parkoviště a pozemku p. č. 310/2.
 11. Členský příspěvek  SPOV ve výši  2 000 Kč; zveřejnění odkazu na stránky SPOV www.spov.org  na stránkách obce.
 12. Příspěvek 2 500 Kč Klubu rodičů při ZŠ a MŠ Soběšovice na Dětský maškarní bál.
 13. Zveřejnění ve zpravodaji obce  a na stránkách obce přemístění Obvodního oddělení PČR z Dobré do Nošovic.
 14. Zajištění výběrového řízení zhotovitele na údržbu veřejné zeleně.
 15. Zajištění výběrového řízení zhotovitele na dovybavení kanceláří OÚ.
 16. Smlouvu o dílo č. 01-01/09 mezi objednatelem Obcí Soběšovice a zhotovitelem fa TISPOL s.r.o. na zajištění výběrového řízení.

 

 

 

 

 

Zapsal:    p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

 

                                                                                                                                 Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce