Usnesení

56. zasedání Rady obce Soběšovice dne 2009-04-22

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  96/1,  33/5, 44/6c, 45/9, 47/3, 48/5,  49/1, 49/8,  54/8, 54/9, 54/11, 54/13, 54/14, 54/19, 55/2, 55/3, 55/4, 55/8, 55/9.
 2. P. Olga Šnapková: žádost o povolení sjezdu.
 3. Ing. Jiřina Ferenčíková: žádost o zveřejnění inzerce.
 4. SmVaK Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45  Ostrava: pozvánka na konání řádné Valné hromady dne 20. 5. 2009.
 5. Ing. František Gleta: žádost (povolení a určení podmínek sjezdu na MK).
 6. V.I.T., Vít Novák, Sadová 609, 738 01  Frýdek-Místek: návrh smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu Soběšovice, Tomanek – přípojka NN.
 7. V.I.T., Vít Novák, Sadová 609, 738 01  Frýdek-Místek: žádost o souhlas se stavbou.
 8. P. Miriam Dýrrová: žádost o pronájem sálu.
 9. Mgr. Ivana Lerchová: žádost o úpravu návrhu zadání územního plánu Soběšovice.
 10. Ing. Miroslav Peřina: proplacení knižní odměny.
 11. Ing. Miroslav Peřina: zajistit zpracovatele ÚP na zasedání ZO 23. 4. 2009.
 12. Obec Soběšovice: smlouva o dílo mezi Obcí Soběšovice a MAS Pobeskydí na zpracování žádosti včetně příloh do ROP MS, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova pod názvem „Přístavba tělocvičny ZŠ v Soběšovicích“.
 13. Obec Soběšovice: organizační zajištění průběhu 14. VZ ZO. 

 

 

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Odpovědět k žádosti p. Olgy Šnapkové: rada obce žádost o povolení sjezdu schválila.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit inzerci ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti Ing. Jiřiny Ferenčíkové.

Zodp.: starosta, předs. k. redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Odpovědět k žádosti Ing. Františka Glety: rada obce žádost o povolení sjezdu na MK schválila.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit smlouvu úplatnou o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Obcí Soběšovice  na stavbu Soběšovice, Tomanek – přípojka NN.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit žádost V.I.T., Vít Novák, Sadová 609, 738 01  Frýdek-Místek o souhlas se stavbou smyčky NN pro RD Ďuriš a Michálek.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit žádost o pronájem sálu p. Miriam Dýrrové: rada obce schválila pronájem sálu dne 15. 6. 2009 a slevu 50% nájmu.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit žádost Mgr. Ivany Lerchové o úpravu návrhu zadání územního plánu Soběšovice ZO Soběšovice dne 23. 4. 2009.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Proplatit  knižní odměnu ČZS Soběšovice dle žádosti Ing. Miroslava Peřiny.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit smlouvu o dílo mezi Obcí Soběšovice a MAS Pobeskydí  na podání žádosti včetně příloh do ROP MS, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova pod názvem „Přístavba tělocvičny ZŠ v Soběšovicích“.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Předložit návrh členů návrhové komise, ověřovatelů zápisu a délky a počtu diskuzních vystoupení na 14. ZO Soběšovice.

Zodp.: starosta, místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

-  2 -

 

 

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Program zasedání rady obce dne 22. 4. 2009.
 2. Žádost o povolení sjezdu p. Olgy Šnapkové.
 3. Žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce za úplatu Ing. Jiřiny Ferenčíkové.
 4. Žádost o povolení sjezdu na MK Ing. Františka Glety.
 5. Smlouvu úplatnou o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Obcí Soběšovice  na stavbu Soběšovice, Tomanek – přípojka NN.
 6. Žádost V.I.T., Vít Novák, Sadová 609, 738 01  Frýdek-Místek o souhlas se stavbou smyčky NN pro RD Ďuriš a Michálek.
 7. Žádost p. Miriam Dýrrové o pronájem sálu dne 15. 6. 2009 a slevu 50% nájmu.
 8. Předložení žádosti Mgr. Ivany Lerchové  o úpravu návrhu zadání územního plánu Soběšovice ZO Soběšovice dne 23. 4. 2009.
 9. Proplacení knižní odměny ČZS Soběšovice dle žádosti Ing. Miroslava Peřiny.
 10. Smlouvu o dílo mezi Obcí Soběšovice a MAS Pobeskydí  na podání žádosti včetně příloh do ROP MS, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova pod názvem „Přístavba tělocvičny ZŠ v Soběšovicích“.
 11. Návrh členů návrhové komise, ověřovatelů zápisu a délky a počtu diskuzních vystoupení na 14. ZO Soběšovice.

 

 

 

 

 

 

Zapsal:       p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce