Usnesení

57. zasedání Rady obce Soběšovice dne 2009-05-13

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  96/1,   44/6c, 45/9, 47/3, 48/5,  49/1, 49/8,   54/9,  54/14, 55/2, 55/8, 56/2.
 2. P. Miriam Dýrrová:  koncert dne 17. 6. 2009 a  zveřejnění konání a zápisu do hudební školy ve zpravodaji obce.
 3. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek: rozhodnutí o umístění stavby „oplocení“ na pozemku p. č. 117, k. ú. H. Soběšovice.
 4. P. Libuše Magnusková: žádost o přidělení b.j.  v DPS.
 5. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o pronájmu nebytového prostoru  mezi Obcí Soběšovice a JUDr. Marcelou Žoričovou, advokátkou – Advokátní kancelář, Na fojtství 8, 736 01  Havířov-Město.
 6. Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00  Ostrava 2: žádost o zveřejnění – nabídka pozemků k pronájmu na LV 10002.
 7. Obec Soběšovice:  návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Sikorou (údržba počítačové sítě obce, v rozsahu 30,0 hodin, od 14. do 22. 5.  2009, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 8. Obec Soběšovice:  návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 48,0 hodin, od 18. do 29. 5. 2009, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 9. Obec Soběšovice: návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a Ing. Markétou Uhrovou (zápis do kroniky obce, v rozsahu 48,0 hodin, od 18. do 29. 5. 2009, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 10. Obec Soběšovice: návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Terezií Nogolovou  (distribuce hlasovacích lístků pro volby do EP voličům v obci Soběšovice, v rozsahu 46,0 hodin, od 18. do 31. 5. 2009.
 11. Komise kulturní, předseda Ing. František Florián: zápis a usnesení ze zasedání komise kulturní ze dne 2009-04-27.
 12. Obec Soběšovice: doklad o informování vlastníků sousedních pozemků (5 ks plyn. přípojek, p. Aleš Bernatík).
 13. Komise rekreační, předseda p. Stanislav Hrabec: zápis a usnesení  ze zasedání komise rekreační ze dne 5. 5. 2009.
 14. Obec Soběšovice: smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci mezi obcí a:

- SDH Soběšovice,

- TJ SOKOL,

- MR ŽEaTě přehrady,

- ZŠ a MŠ Soběšovice,

- BIC Frýdek-Místek.

      15.  Obec Soběšovice: nabídka úřadu práce pro VPP.

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Zveřejnit ve zpravodaji  bezúplatně změnu termínu koncertu dne 17. 6. 2009 p. Miriam Dýrrové.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Vyřídit a zaslat stanovisko Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek k rozhodnutí o umístění stavby „oplocení“ na pozemku p. č. 117, k. ú. H. Soběšovice.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit a zařadit žádost p. Libuše Magnuskové o přidělení b.j.  v DPS do pořadníku zájemců.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit a uzavřít nájemní smlouvu mezi Obcí Soběšovice a JUDr. M. Žoričovou, advokátkou – Advokátní kancelář, Na fojtství 8, 736 01  Havířov-Město a zveřejnit ve zpravodaji obce za úplatu.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová, př. k. redakční, Guziurová

 1. Vyřídit a uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Sikorou (údržba počítačové sítě obce, v rozsahu 30,0 hodin, od 14. do 22. 5.  2009, s odměnou dle VPP č. 2/2007).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit a uzavřít  dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem  (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 48,0 hodin, od 18. do 29. 5. 2009, s odměnou dle VPP č. 2/2007).

Zodp.: starosta, Guziurová

 

 

 

              -   2   -

 

 

 

 1. Vyřídit a uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a Ing. Markétou Uhrovou (zápis do kroniky obce, v rozsahu 48,0 hodin, od 18. do 29. 5. 2009, s odměnou dle VPP č. 2/2007).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit a uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Terezií Nogolovou  (distribuce hlasovacích lístků pro volby do EP voličům v obci Soběšovice, v rozsahu 46,0 hodin, od 18. do 31. 5. 2009).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Rozmístit kontejnery na KO, zabezpečit pokošení plážových ploch, připravit nabídky na roz. VO u ČS1, svolat jednání s majiteli RS a provozovatelů ubytování za účasti policie a hygieny ve věci zabezpečení veř. pořádku a bezpečnosti v době rekreační sezóny.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Vyřídit smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi obcí a: - SDH Soběšovice, - TJ SOKOL, - MR ŽEaTě přehrady, - ZŠ a MŠ Soběšovice, - BIC Frýdek-Místek.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Připravit žádost na ÚP o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP na jednoho pracovníka.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Program zasedání rady obce konané dne 11. 5. 2009.
 2. Změnu termínu na pronájem sálu dne 17. 6. 2009 p. Miriam Dýrrové  a zveřejnění ve zpravodaji obce bezúplatně.
 3. Zaslání stanoviska Magistrátu města Frýdku-Místku, odbor ÚRaSŘ, Radniční 1148, 738 22  Frýdek-Místek k rozhodnutí o umístění stavby „oplocení“ na pozemku p. č. 117, k. ú. H. Soběšovice.
 4. Zařazení žádosti p. Libuše Magnuskové  o přidělení b.j.  v DPS do pořadníku zájemců.
 5. Nájemní smlouvu mezi Obcí Soběšovice a JUDr. M. Žoričovou, advokátkou – Advokátní kancelář, Na fojtství 8, 736 01  Havířov-Město a zveřejnění ve zpravodaji obce za úplatu.
 6. Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Sikorou  (údržba počítačové sítě obce, v rozsahu 30,0 hodin, od 14. do 22. 5.  2009, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 7. Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Dámkem (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 48,0 hodin, od 18. do 29. 5. 2009, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 8. Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a Ing. Markétou Uhrovou  (zápis do kroniky obce, v rozsahu 48,0 hodin, od 18. do 29. 5. 2009, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 9. Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Terezií Nogolovou  (distribuce hlasovacích lístků pro volby do EP voličům v obci Soběšovice, v rozsahu 46,0 hodin, od 18. do 31. 5. 2009.
 10. Rozmístění kontejnerů na KO, zabezpečení pokošení plážových ploch, přípravu nabídek na roz. VO u ČS1, svolání jednání s majiteli RS a provozovatelů ubytování za účasti policie a hygieny ve věci zabezpečení veř. pořádku a bezpečnosti v době rekreační sezóny.
 11. Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci mezi obcí a: - SDH Soběšovice, - TJ SOKOL, - MR ŽEaTě přehrady, - ZŠ a MŠ Soběšovice, - BIC Frýdek-Místek.
 12. Přípravu žádosti na ÚP o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP na jednoho pracovníka.

 

 

 

 

Zapsal:       p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

 

                                                                                                                                Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce