Usnesení

60. zasedání Rady obce Soběšovice dne 2009-07-08

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  96/1, 44/6c, 45/9,  48/5,  59/4, 59/9, 59/13, 59/15..
 2. ZŠ a MŠ Soběšovice, Mgr. L. Michálková: žádost o povolení výjimky z počtu dětí na třídu Mateřské školy Soběšovice na školní rok 2009/2010.
 3. Ludmila  Peřinová: voda podmáčí cestu i pozemek.
 4. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene.
 5. Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava: Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 03.26/02.
 6. Obec Soběšovice:  návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Sikorou (údržba počítačové sítě obce, v rozsahu 30,0 hodin, od 20. do 28. 7.  2009, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 7. A.S.A., spol. s r.o., Frýdecká 740, 739 32  Vratimov: fakturace odpadu a ceník pro rok 2009.
 8. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o., Prokešovo nám. 9, PO BOX 100, 728 00  Ostrava: zhodnocení činnosti místní knihovny  v rámci soutěže Vesnice roku 2009.
 9. MŽP, Vršovická 55, 100 10  Praha 10: stanovisko SEA ke koncepci Plán oblasti povodí Odry.
 10. ASEKOL s.r.o., Dobrušská 1, 147 00  Praha 4: Roční zpráva kolektivního systému ASEKOL za rok 2008.
 11. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Čestmírem Kotulou.
 12. P. Martina Adamčíková, Dlouhá třída 1520/6a, 736 01  Havířov-Město: žádost o pronájem prostoru pro pojišťovací společnost GENERALI, a.s.
 13. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Jiřím Husarem.
 14. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Krukovou.
 15. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Gomolovou.
 16. P. Erika Gálová: žádost.
 17. Obec Soběšovice: zápis komise stavební a životního prostředí ze dne 25. 6. 2009.
 18. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Kazimírem Ciencialou.
 19. P. Jaromír Bojko: územní souhlas k oplocení pozemku  par. č. 310/1 v k. ú. Horní Soběšovice za účelem podpůrné konstrukce k výsadbě živého plotu.
 20. Obec Soběšovice: nákup zahradního traktoru na údržbu obecních pozemků.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

 1. Vyřídit žádost ZŠ a MŠ Soběšovice, Mgr. L. Michálkové o povolení výjimky z počtu dětí na třídu Mateřské školy Soběšovice na školní rok 2009/2010.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zaslat dopis realizační firmě  k nápravě stavu – úpravy příkopu, aby nedocházelo k podmáčení cesty a soukromých pozemků  (sdělení p.  Ludmily Peřinové).

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Vyřídit uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Soběšovice a p. Vratislavem Mintělem, spočívající v uložení kanalizační přípojky.

Zodp.: starosta, místostarosta

 1. Vyřídit uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 03.26/02 mezi Obcí Soběšovice a Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava:.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit uzavření dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Sikorou (údržba počítačové sítě obce, v rozsahu 30,0 hodin, od 20. do 28. 7.  2009, s odměnou dle VPP č. 2/2007).

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Vyřídit  k sdělení A.S.A., spol. s r.o., Frýdecká 740, 739 32  Vratimov fakturaci odpadu dle cenové přílohy pro rok 2009.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Čestmírem Kotulou.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 

 1. Připravit návrh smlouvy k žádosti p. Martiny Adamčíkové, Dlouhá třída 1520/6a, 736 01  Havířov-Město o pronájem prostoru pro pojišťovací společnost GENERALI, a.s.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

 

                       - 2 -

 

 

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Jiřím Husarem.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Krukovou.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Gomolovou.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Rozeslat upozornění majitelům neudržovaných pozemků k provedení jejich údržby.

Zodp.: starosta, místostarosta, Guziurová

 1. Uzavřít smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Kazimírem Ciencialou.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Vyřídit žádost p. Jaromíra Bojka: rada obce schvaluje územní souhlas k oplocení pozemku  par. č. 310/1 v k. ú. Horní Soběšovice za účelem podpůrné konstrukce k výsadbě živého plotu  za podmínek dodržení  územního plánu obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zajistit nákup zahradního traktoru na údržbu obecních pozemků.

Zodp.: starosta, místostarosta

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Program zasedání rady obce  konané  dne 2009-07-08.
 2. Žádost ZŠ a MŠ Soběšovice, Mgr. L. Michálkové o povolení výjimky z počtu dětí na třídu Mateřské školy Soběšovice na školní rok 2009/2010.
 3. Zaslání dopisu realizační firmě  k nápravě stavu – úpravy příkopu, aby nedocházelo k podmáčení cesty a soukromých pozemků  (sdělení p.  Ludmily Peřinové).
 4. Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Obcí Soběšovice a p. Vratislavem Mintělem, spočívající v uložení kanalizační přípojky.
 5. Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 03.26/02 mezi Obcí Soběšovice a Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26 Ostrava.
 6. Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Tomášem Sikorou  (údržba počítačové sítě obce, v rozsahu 30,0 hodin, od 20. do 28. 7.  2009, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 7. Dle sdělení A.S.A., spol. s r.o., Frýdecká 740, 739 32  Vratimov cenovou přílohu pro rok 2009.
 8. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Čestmírem Kotulou.
 9. Přípravu návrhu smlouvy k žádosti p. Martiny Adamčíkové, Dlouhá třída 1520/6a, 736 01  Havířov-Město o pronájem prostoru pro pojišťovací společnost GENERALI, a.s.
 10. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Jiřím Husarem.
 11. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Krukovou.
 12. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Marií Gomolovou.
 13. Rozeslání upozornění majitelům neudržovaných pozemků k provedení jejich údržby.
 14. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Kazimírem Ciencialou.
 1. Vyřízení žádosti p. Jaromíra Bojka: rada obce schvaluje územní souhlas k oplocení pozemku  par. č. 310/1 v k. ú. Horní Soběšovice za účelem podpůrné konstrukce k výsadbě živého plotu  za podmínek dodržení  územního plánu obce.
 2. Nákup zahradního traktoru na údržbu obecních pozemků.

IV.        Rada obce Soběšovice  neschvaluje:

 1. Dle zápisu komise stavební a ŽP udělení územního souhlasu na akci „Plechová bouda“.                

 

 

 

Zapsal:       p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

           

 

                                                                                                                                Ing. Karel Obluk

                                                                                                                                 starosta obce