Usnesení

62. zasedání Rady obce Soběšovice dne 2009-08-12

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  96/1, 44/6c, 45/9,  48/5,  59/4, 61/9, 61/14, 61/16.
 2. Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26  Ostrava 1: majetkové vypořádání pozemku v k. ú. Horní Soběšovice.
 3. Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, 708 00  Ostrava-Poruba: Dodatek č. 2  ke smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2008.
 4. P. Ludmila Peřinová: odvolání proti rozhodnutí – žádost o nové projednání dočasné stavby po úpravách.
 5. P. Martin Holík: žádost.
 6. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Libuší Vojtíškovou.
 7. Městys Spálov, starosta p. Marie Flodrová: pozvání na slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice r. 2009 MS kraje.
 8. Obec Soběšovice: návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Dagmar Sikorovou (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 50,0 hodin, od 17. do 31. 8. 2009, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 9. Obec Soběšovice: návrh dohody o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Jaromírem Paškem (košení travních ploch a pomocné práce při údržbě obce, v rozsahu  56,0 hodin, od 20. do 28. 8. 2009, s odměnou dle VPP č. 2/2007).
 10. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Milanem Přibylou.
 11. P. Jiřina Kišová: žádost – zařazení nemovitostí do zóny smíšené.
 12. Ing. Martin Barteček, Na Výsluní 2008, 738 01 Frýdek-Místek: žádost o vyjádření na stavbu „Soběšovice – Gleta, kabelová přípojka NN“.
 13.  Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Ludmilou Kašparovou.
 14. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Lumírem Fafílkem.
 15. Kuchyně Donath s.r.o., 739 37 Horní Bludovice 19: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 16. Výbor kontrolní, předseda  p. Petr Voznica: Zápis a usnesení z 12. zasedání Výboru kontrolního ZO Soběšovice ze dne 23. 7. 2009.
 17. Výbor kontrolní, předseda  p. Petr Voznica: Zápis a usnesení z 13. zasedání Výboru kontrolního ZO Soběšovice ze dne 6. 8. 2009.
 18. MeteoRádio: žádost o umístění anténního systému radiometeo  služby Meteorádio.
 19. Obec Soběšovice: soupis pohledávek k 31. 7. 2009.

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

1.       Předložit na zasedání ZO sdělení Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26  Ostrava 1 k majetkovému vypořádání pozemku v k. ú. Horní Soběšovice, včetně ceny.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Předložit na zasedání ZO Dodatek č. 2  ke smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2008 mezi Obcí Soběšovice a Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, 708 00  Ostrava-Poruba.

Zodp.: starosta, Popovičová

3.       Odpovědět p. Ludmile Peřinové k odvolání proti rozhodnutí – žádosti o nové projednání dočasné stavby po úpravách: rozhodnutí je v kompetenci Magistrátu města F-M, stavebního úřadu.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Odpovědět p. Martinu Holíkovi: žádost bude projednána a předána ve věci parkování a porušování OZV Policii ČR; věc nevyvážení KO projednat s fy A.S.A.

Připravit aktualizaci OZV č. 2/2008.

Zodp.: starosta, Guziurová, místostarosta

 

 

 

 

 

 

                               - 2 -

 

 

 

 

 

5.       Vyřídit smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Libuší Vojtíškovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

6.       Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Dagmar Sikorovou (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 50,0 hodin, od 17. do 31. 8. 2009, s odměnou dle VPP č. 2/2007).

Zodp.: starosta, Guziurová

7.       Uzavřít dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Jaromírem Paškem (košení travních ploch a pomocné práce při údržbě obce, v rozsahu  56,0 hodin, od 20. do 28. 8. 2009, s odměnou dle VPP č. 2/2007).

Zodp.: starosta, Guziurová

8.       Vyřídit smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Milanem Přibylou.

Zodp.: starosta, Popovičová

9.       Vyřídit odpověď v rámci řešení územního plánu obce p. Jiřině Kišové k žádosti – zařazení nemovitostí do zóny smíšené.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Projednat technické řešení NN přípojky v návaznosti na okolní výstavbu RD k žádosti Ing. Martina Bartečka, Na Výsluní 2008, 738 01 Frýdek-Místek o vyjádření na stavbu „Soběšovice – Gleta, kabelová přípojka NN“.

Zodp.: starosta, Guziurová

11.   Vyřídit smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Ludmilou Kašparovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Vyřídit smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Lumírem Fafílkem.

Zodp.: starosta, Popovičová

 1. Zveřejnit inzerci ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti  o zveřejnění  Kuchyně Donath s.r.o., 739 37 Horní Bludovice 19:

Zodp.: starosta, předs. k. redakční, Guziurová, Popovičová

 1. Zveřejnit ve zpravodaji obce upozornění k zaplacení pohledávek.

Zodp.: starosta, předs. k. redakční, Popovičová

 

 

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Program zasedání rady obce konané dne 2009-08-12.

2.       Předložení sdělení Povodí Odry, s.p., Varenská 49, 701 26  Ostrava 1 k majetkovému vypořádání pozemku v k. ú. Horní Soběšovice  na zasedání ZO, včetně ceny.

 1. Dodatek č. 2  ke smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2008 mezi Obcí Soběšovice a Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, 708 00  Ostrava-Poruba a předložení na zasedání ZO.

4.       Odpověď p. Ludmile Peřinové k odvolání proti rozhodnutí – žádosti o nové projednání dočasné stavby po úpravách: rozhodnutí je v kompetenci Magistrátu města F-M, stavebního úřadu.

 1. Odpověď p. Martinu Holíkovi: žádost bude projednána a předána ve věci parkování a porušování OZV Policii ČR; věc nevyvážení KO projednat s fy A.S.A.

Přípravu aktualizace OZV č. 2/2008.

6.       Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Libuší Vojtíškovou.

 1. Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Dagmar Sikorovou (aktualizace www.stránek obce, v rozsahu 50,0 hodin, od 17. do 31. 8. 2009, s odměnou dle VPP č. 2/2007).

8.       Dohodu o provedení práce mezi Obcí Soběšovice a p. Jaromírem Paškem (košení travních ploch a pomocné práce při údržbě obce, v rozsahu  56,0 hodin, od 20. do 28. 8. 2009, s odměnou dle VPP č. 2/2007).

9.       Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Milanem Přibylou.

 

 

 

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

10.   Odpověď v rámci řešení územního plánu obce p. Jiřině Kišové k žádosti – zařazení nemovitostí do zóny smíšené.

 1. Projednání technického řešení NN přípojky v návaznosti na okolní výstavbu RD k žádosti Ing. Martina Bartečka, Na Výsluní 2008, 738 01 Frýdek-Místek o vyjádření na stavbu „Soběšovice – Gleta, kabelová přípojka NN“.

12.   Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Ludmilou Kašparovou.

 1. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Lumírem Fafílkem.
 2. Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti  o zveřejnění  Kuchyně Donath s.r.o., 739 37 Horní Bludovice 19.
 3. Zveřejnění  upozornění  k  zaplacení pohledávek   ve  zpravodaji obce.

 

 

 

 

 

;

Zapsal:      

p. Ivo Dominík

místostarosta obce

           

Ing. Karel Obluk

starosta obce