Usnesení

63. zasedání Rady obce Soběšovice dne 2009-08-26

 

 

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

 1. Úkoly, trvá:  96/1, 44/6c, 45/9,  48/5,  59/4, 61/9, 61/14, 62/1, 62/2, 62/4.
 2. Obec Soběšovice: návrh programu 16. zasedání ZO Soběšovice konaného dne 2009-09-09.
 3. P. Olga Šnapková: žádost o povolení napojení ke kanalizaci.
 4. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o budoucí smlouvě – kanalizační přípojka pro RD č. p. 80, k. ú. Horní Soběšovice.
 5. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Václavem Zahrajem.
 6. DaF – PROJEKT s.r.o., Hornopolní 131/12, 702 00  Ostrava-Moravská Ostrava: žádost souhlas pro územní souhlas a návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
 7. P. Anna Chovancová: žádost.
 8. P. Ludmila Peřinová: žádost o vyjádření rady k projednání dočasné stavby po úpravách.
 9. HON – okna, dveře, s.r.o., Jarkovická 7, 746 01  Opava Vlaštovičky: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 10. Its Beskydy, s.r.o., Hlavní 308, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí: žádost o zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce.
 11. P. Wojnarová Marie, projektant, P. Cingra 1699, 738 01 Frýdek-Místek: vyjádření – přípojka vody. 
 12. P. Zdeněk Hrabec, Soběšovice 68: žádost o snížení nájmu.

 

 

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

1.       Zrušit  bod 62/7 – uzavření dohody o provedení práce.

Zodp.: starosta, Guziurová

2.       Zveřejnit konání 16. zasedání Zastupitelstva obce  Soběšovice  dne 2009-09-09.

Zodp.: starosta, Guziurová

3.       Uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene k žádosti p. Olgy Šnapkové o povolení napojení ke kanalizaci.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Vyřídit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – kanalizační přípojka pro RD č. p. 80, k. ú. Horní Soběšovice mezi Obcí Soběšovice a manž. Helenou a Bohumírem Nepevnými.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

 1. Vyřídit smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Václavem Zahrajem.

Zodp.: starosta, Popovičová

6.       Vyřídit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  pro uložení vodovodní přípojky přes pozemek p. č. 480/1 v k. ú. Pitrov mezi Obcí Soběšovice a p. Karlem Coufalem.

Zodp.: starosta, místostarosta, Popovičová

7.       Zařadit žádost p. Anny Chovancové do návrhu ÚP  a projednat s pořizovatelem a zpracovatelem.

Zodp.: starosta, Guziurová

8.       Vyřídit žádost p. Ludmily Peřinové o vyjádření k dočasné stavbě za dodržení navrhovaných úprav a určení doby dočasné stavby.

Zodp.: starosta, Guziurová

 1. Zveřejnit inzerci ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti HON – okna, dveře, s.r.o., Jarkovická 7, 746 01  Opava Vlaštovičky.

Zodp.: starosta, předs. k. redakční, Popovičová, Guziurová

10.   Zveřejnit inzerci ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti Its Beskydy, s.r.o., Hlavní 308, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí.

Zodp.: starosta, předs. k. redakční, Popovičová, Guziurová

11.   Vyřídit  žádost  p. Wojnarové  Marie, projektant,  P. Cingra 1699, 738 01 Frýdek-Místek  o vydání souhlasu  k provedení stavby - přípojka vody: rada obce neschvaluje  z důvodu nesouladu s ÚP obce.

Zodp.: starosta, Guziurová

 

 

 

                         - 2 -

 

 

 

12.   Vyřídit žádost p. Zdeňka Hrabce, Soběšovice 68 o snížení nájmu: rada obce schvaluje snížení z nájmu uzavřených smluv pronájmu parkovišť a kempu pro rok 2009 o 5 000,00 Kč z důvodu špatné kvality vody vyhlášené Povodím Odry,s.p.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

 1. Program zasedání rady obce konané dne 2009-08-26.

2.       Zrušení bodu 62/7 – uzavření dohody o provedení práce.

3.       Program  a zveřejnění konání 16. zasedání Zastupitelstva obce  Soběšovice dne 2009-09-09.

4.       Žádost p. Olgy Šnapkové o povolení napojení ke kanalizaci.

 1. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – kanalizační přípojka pro RD č. p. 80, k. ú. Horní Soběšovice mezi Obcí Soběšovice a manž. Helenou a Bohumírem Nepevnými.
 2. Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Václavem Zahrajem, Soběšovice 142.

7.       Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  pro uložení vodovodní přípojky přes pozemek p. č. 480/1 v k. ú. Pitrov mezi Obcí Soběšovice a p. Karlem Coufalem.

8.       Zařazení žádosti p. Anny Chovancové do návrhu ÚP  a projednání s pořizovatelem a zpracovatelem.

9.       Žádost p. Ludmily Peřinové o vyjádření k dočasné stavbě za dodržení navrhovaných úprav a určení doby dočasné stavby.

 1. Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti HON – okna, dveře, s.r.o., Jarkovická 7, 746 01  Opava Vlaštovičky.

11.   Zveřejnění inzerce ve zpravodaji obce za úplatu dle žádosti Its Beskydy, s.r.o., Hlavní 308, 739 11  Frýdlant nad Ostravicí.

12.   Žádost p. Zdeňka Hrabce, Soběšovice 68 o snížení z nájmu uzavřených smluv pronájmu parkovišť a kempu pro rok 2009 o 5 000,00 Kč z důvodu špatné kvality vody vyhlášené Povodím Odry,s.p.

 

IV.        Rada obce Soběšovice  neschvaluje:

1.      Z důvodu nesouladu  s  ÚP obce  žádost   p. Wojnarové  Marie, projektant,  P. Cingra 1699, 738 01 Frýdek-Místek  o vydání souhlasu  k provedení stavby  - přípojka vody.

 

 

 

 

 

Zapsal:      

p. Ivo Dominík

místostarosta obce

 

Ing. Karel Obluk

starosta obce