Usnesení

65. zasedání Rady obce Soběšovice dne 2009-10-07

I.          Rada obce Soběšovice  projednala  a bere na vědomí:

  1. Úkoly, trvá:  96/1, 44/6c, 45/9,  48/5,  59/4, 61/9, 61/14,  63/10, 64/12, 64/14.
  2. KÚ MS kraj, odbor DaSH, 28. října 117, 702 18  Ostrava: předložení žádosti o udělení licence k vyjádření.
  3. VCVS ČR: nabídka semináře „Účetní závěrka 2009, změny legislativy od 1. 1. 2010“, konání dne 18. 11. 2009 v Ostravě.
  4. Obec Soběšovice: návrh smlouvy o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Olgou Kičmerovou.
  5. EXAMPLE, spol. s r.o., se sídlem 733 01 Karviná-Fryštát, K. Sliwki 19/8: návrh smlouvy o poskytnutí daru.
  6. IMAGE Studio: nabídka na pořízení pohledu z vyhlídkové věže.
  7. Obec Soběšovice: výměna nefunkčního bojleru v bytě domu čp. 45.
  8. ČZS Soběšovice: žádost o příspěvek.

 

II.         Rada obce Soběšovice  ukládá:

1.       Vyřídit vyjádření k žádosti o udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravy na lince  870462   Havířov – D. Domaslavice – Třanovice,  ČSAD Havířov, a.s.

Zodp.: starosta, Guziurová

2.       Uhradit a zúčastnit se na semináři „Účetní závěrka 2009, změny legislativy od 1. 1. 2010“, dne 18. 11. 2009 v Ostravě.

Zodp.: starosta, Popovičová

3.       Vyřídit smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Olgou Kičmerovou.

Zodp.: starosta, Popovičová

4.       Vyřídit smlouvu o poskytnutí daru mezi EXAMPLE, spol. s r.o., se sídlem 733 01 Karviná-Fryštát, K. Sliwki 19/8 a Obcí Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

5.       Vyřídit  a projednat návrh smlouvy a grafiky pořízení pohledu z vyhlídkové věže.

Zodp.: starosta, Guziurová

6.       Vyřídit výměnu bojleru v bytě domu č.p. 45.

Zodp.: starosta, Popovičová

7.       Vyřídit dočerpání financí  z rozpočtu ČZS Soběšovice.

Zodp.: starosta, Popovičová

 

III.        Rada obce Soběšovice  schvaluje:

1.      Program zasedání rady obce ze dne 2009-10-07.

2.      Vyjádření k žádosti o udělení licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové   osobní  dopravy na lince  870462   Havířov – D. Domaslavice – Třanovice,  ČSAD Havířov, a.s.

3.      Úhradu a účast p. Olgy Popovičové  na semináři „Účetní závěrka 2009, změny legislativy od 1. 1. 2010“, dne 18. 11. 2009 v Ostravě.

4.      Smlouvu o nájmu hrobového místa mezi Obcí Soběšovice a p. Olgou Kičmerovou.

5.      Smlouvu o poskytnutí daru mezi EXAMPLE, spol. s r.o., se sídlem 733 01 Karviná-Fryštát, K. Sliwki 19/8 a Obcí Soběšovice.

6.      Pořízení pohledu z vyhlídkové věže.

7.      Výměnu bojleru v bytě domu č.p. 45.

8.      Dočerpání financí z rozpočtu ČZS Soběšovice.

 

 

 

 

Zapsal:       p. Ivo Dominík

   místostarosta obce

 

 

                                                                                                                        Ing. Karel Obluk

                                                                                                                           starosta obce