Obec Soběšovice

Vítejte na oficiální webové prezentaci

datum:

29.05.2020

svátek má:

Maxmilián

Aktuality

Poradna pro rodiny-seniory a pečující

Aktualita ze dne 28.5.2020

Charita Český Těšín informuje o vytvoření nové poradenské činnosti v rámci stávající Charitní poradny. Díky vytvoření specializovaného pracoviště „Poradna pro rodiny-seniory a pečující“ můžou pružně reagovat na potřeby klientů seniorů a také osob, které pečují doma anebo se teprve připravují na péči o blízkého člena domácnosti.

Bližší informace, včetně kontaktu naleznete ZDE – poradna pro rodiny-seniory a pečující


Sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení a výkup papíru

Aktualita ze dne 25.5.2020

společnost FCC Česká republika, s.r.o. ve spolupráci s Obecním úřadem pro Vás
v souladu s požadavkem Zákona o odpadech č. 185/01 Sb. a obecně závaznou vyhláškou organizuje sběr nebezpečného odpadu a vyřazeného elektrozařízení formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena v termínu a na těchto stanovištích:

30.5.2020         10,00 – 10,20     Pitrov- u pana Kubíčka

10,40 – 11,00    křižovatka u pana Chroboka (býv.Ruml)

11,15 – 12,00     odstavná plocha za budovou na hřišti  – POZOR ZMĚNA

 V této sběrně můžete bezplatně odevzdat: baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky, teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslové hnojiva, zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, monitory, rádia, chladničky, mrazáky, sporáky, jiné elektrozařízení, pneumatiky atd.

Dále bude organizován sběr objemného odpadu.

Velkoobjemové kontejnery budou na výše uvedených stanovištích přistaveny

29.5.2020                     od 18,00 hod   

30.5.2020                       do 12,00 hod, po tomto čase sběru budou  IHNED  ODVEZENY

 Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy apod. Nepatří tam pneumatiky, televizory, ledničky, jiné elektrozařízení, ty odevzdáte osobně v sobotu 30.5.2020 ve výše uvedených časech na výše uvedených místech pracovníkům pojízdné sběrny !!!!!!  


Ukončení regulace dopravy – autobusových linek

Aktualita ze dne 21.5.2020

Dle sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje bude od 25. května 2020  regulace dopravy ukončena a spoje budou jezdit jako ke dni 1. března 2020, vyjma předem plánovaných výluk.


Místní knihovna

Aktualita ze dne 6.5.2020

Knihovna je otevřena od 7.5.2020 za zvýšených hygienických podmínek

Nová otevírací doba :

Po, St, Pá –       14,00 – 16,00 hod.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách www.knihovnasobesovice.6te.net


SmVaK – zákaznická centra opět otevřena

Aktualita ze dne 6.5.2020

Dle sdělení tiskového mluvčího SmVaK informujeme o znovuotevření zákaznických center.

Celé znění tiskové zprávy  ZDE


Obec Soběšovice
Obec Soběšovice
vytvořil AiNeuron s.r.o.
Obec Soběšovice
Obec Soběšovice