Obec Soběšovice

Vítejte na oficiální webové prezentaci

datum:

17.12.2018

svátek má:

Daniel

Aktuality

Informace Hasičského záchranného sboru MSK

Aktualita ze dne 7.12.2018

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
Pavlíkova 2264, Frýdek-Místek, 738 01
OZNÁMENÍ:
ÚŘEDNÍ HODINY
dne 31. 12. 2018 ÚŘAD UZAVŘEN

Upozornění na možná nebezpečí spjatá s Vánocemi a oslavami konce roku naleznete v přiložených článcích VánoceOslavy konce roku


Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2019

Aktualita ze dne 7.12.2018

Oznámení společnosti SmVak o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2019 naleznete ZDE – ceny vodného a stočného v roce 2019


Zabezpečme vodoměry před zamrznutím

Aktualita ze dne 7.12.2018

Zabezpečme vodoměry před zamrznutím!

Výměna poškozeného vodoměru se může odběratelům prodražit. Buďme odpovědní!

 Ostrava 6. 12. 2018 – Před zimou a v jejím průběhu je kromě pečlivého zazimování zahrady a domu nutné se zaměřit také na to, jak zajistit před mrazem domovní vodoměr, aby nedošlo k jeho poškození. Nepodceňujme tato opatření. Vyhneme se nepříjemným situacím, které mohou mít kromě našeho pohodlí nepříjemný dopad také na naši peněženku.

Kroky, které je nutné podniknout, do značné míry závisí na tom, kde je daný vodoměr umístěný. „Pokud je vodoměr umístěný ve venkovní šachtě, je potřeba zkontrolovat její spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo k neúměrnému prochlazování jejího vnitřního prostoru. Pokud se potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou zmrznout, je potřeba zajistit poklop tepelnou izolací. Použít je možné například polystyren nebo minerální izolační vatu – ne ale skelnou,“ vysvětluje vedoucí oddělení vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Roman Bouda.

Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, chaty, chalupy nebo jiné nemovitosti, je žádoucí zabránit vystavení vnitřní instalace a vodoměru účinkům mrazu například vnější tepelnou izolací. Je nezbytné prověřit, jestli nemůže mrazivý vzduch pronikat k vodoměru například sklepním oknem. Teplota v daném prostoru se musí dlouhodobě pohybovat nad bodem mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je vhodné obalit izolačním materiálem.

„K poškození vodoměru může dojít také v případě, když se někdo snaží zamrzlou vnitřní instalaci včetně vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm. Tento extrémní zásah většinou vede k tomu, že vodoměr zůstane nefunkční a je nutné ho vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru vysokou teplotou je zjistitelné po jeho demontáži,“ popisuje Bouda.

Všechny vyjmenované případy poškození vodoměru mají negativní finanční dopad na zákazníka, od něhož SmVaK Ostrava následně vyžadují náhradu škody spočívající ve výměně poškozeného zařízení. Odběratelé totiž odpovídají za jeho zabezpečení. Škodná částka se pak odvíjí od aktuální prodejní ceny daného typu vodoměru a času potřebného pro jeho montáž. Průměrně může jít zhruba o 2 000 korun.

Před zamrznutím je nutné chránit také vodovodní přípojku. Základním faktorem je to, aby byla dodržena takzvaná nezámrzná hloubka, kdy se doporučuje jako minimální krytí potrubí jeden metr, ve zpevněných plochách až 150 centimetrů. Kritickým místem jsou zde místa venkovních uzavíracích armatur, místa se sníženým krytím (například přechody vodních toků) nebo souběhy s potrubím dešťových kanalizací.

Kontakt:

Mgr. Marek Síbrt, mluvčí

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

  1. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.

tel. 725 500 509

e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz


Obecní úřad informuje

Aktualita ze dne 29.11.2018

  • V pondělí dne 31.12.2018 bude Obecní úřad v Soběšovicích uzavřen

2. zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice

Aktualita ze dne 29.11.2018

se bude konat ve středu 12.prosince 2018 od 17:00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Soběšovicích. Všichni občanů jsou srdečně zváni.


Obec Soběšovice
Obec Soběšovice
vytvořil AiNeuron s.r.o.
Obec Soběšovice
Obec Soběšovice